Prethodni članak
Sljedeći članak

ŠKREBLIN: 'Jačamo, razvijamo se te uvodimo novitete u našu turističku ponudu'

Općina Desinić se prijavila na program Interreg SLOVENIJA – HRVATSKA, projektom Veronika – mit romantične ljubavi zajedno sa partnerima: Občina Braslovče, Muzeji Hrvatskog Zagorja, Občina Laško, Pokrajinski muzej celje, Razvojna agencija Kozjansko, Zagorska razvojna agencija. U sklopu projekta predviđena sredstva uložila bi se u izgradnju i uređenje Puta Veronike Desinićke


Zvonko Škreblin, načelnik općine Desinić za Zagorski list govori o prvim mjesecima novog mandata

ZL: Koje investicije bi istaknuli kao najznačajnije, a koje su realizirane u ovoj godini, a prvenstveno se tiču komunalne i prometne infrastrukture te vodoopskrbe?

ŠKREBLIN: U ožujku ove godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopili smo ugovor za projekt modernizacije nerazvrstane općinske ceste Grešna gorica Fistrići. Spomenutim projektom modernizirana je navedena dionica i riješena odvodnja oborinskih voda duljine 1.457,10 m. Osim mjerljive izravne koristi za poboljšanje prometnog sustava, budući da predmetna dionica povezuje ukupno 4 sela općine Desinić, također je u pitanju i neizravni utjecaj na razvoj turizma zbog činjenice da predmetna cesta vodi, između ostaloga, kroz povijesnu značajnu i mitovima ispunjenu Grešnu Goricu koja je nedjeljivo vezana uz Veroniku Desinićku i Dvor Veliki Tabor, a čija je obnova turistički potencijal koji treba iskoristiti. Na lokaciji Gornji Zbilj, sanirano je klizište koje je predstavljalo ozbiljnu opasnost za stabilnost obiteljske kuće. Izrađen je i projekt sanacije klizišta u naselju Gornji Jalšovec. Na mjesnom groblju izvršeno je uređenje staze sa odvodnjom. Nabavljena je i postavljena led javna rasvjeta na potezu od Taborgradske ulice prema Grešnoj Gorici. Isto tako započeli su radovi na uređenju parkiralište kraj stambene zgrade u Ulici Stjepana Radića. Uz djelatnosti redovitog održavanja nerazvrstanih općinskih cesta koje obuhvaća nabavu kamenog materijala, prijevoz, rad stroja, čišćenje odvodnih jaraka, nabava cijevi i po prvi puta ove godine strojno čišćenje raslinja i granja uz ceste. Izvršeno je asfaltiranje i sanacija krpanjem nerazvrstanih općinskih cesta i to u Osredku Desinićkom, Košničkoj Gori, Ivanić Desinićkom, Gaber – Grohot.

ZL: Puno se ulagalo i u modernizaciju cesta, ali i u uređenje centra općine.

ŠKREBLIN: Ove godine je u potpunosti otplaćen kredit koji je pokrio troškove modernizacije nerazvrstanih cesta iz 2013. godine. U okviru natječaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja sklopljen je ugovor temeljem odluke o odobravanju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda za 2017. godinu, za dovršetak projekta izgradnja čekaonice, parkirališta i tržnice. Po pitanju vodoopskrbe u Taborgradskoj ulici u suradnji sa Zagorskim vodovodom izgrađeno je 700 metara glavnog voda. Ujedno općina je sufinancirala troškove izgradnje priključka u Košnici za dvije obitelji gdje je udaljenost od glavnog voda bila preko 400 metara. Općina također nastoji sudjelovati u podmirenju troškova izgradnje priključka na vodoopskrbni sustav za samohrane roditelje. Ove godine započela je izgradnja nogostupa u Ratkajevoj ulici, od Korena, uz istočnu stranu ŽC Desinić - Tuhelj - Velika Horvatska prema središtu općine, u dužini od 550 metara. Projekt je jednim dijelom financiran od strane ŽUC-a, a drugi dio financira Općina Desinić, koja je izradila i projektnu dokumentaciju.

ZL: Koje projekte ste prijavili na neku od mjera na EU fondove?

ŠKREBLIN: Krajem 2016. godine projekt „Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa nerazvrstane ceste Jelenjak – Jalšovec donji – Turnovo, duljine 2696,84 metara“, prijavljen je na natječaj iz mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. Izvršena je i prijava na mjeru M07“Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, podmjera 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje li proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu sa projektom Rekonstrukcija rodne kuće Đure Prejca u spomen kuću i turistički info centar.

ZL: Puno se govori o razvoju turizma u Desiniću. Imate ogroman turistički potencijal, imate sreće što je na vašem području arhitektonski biser Veliki Tabor, ali i puno planova oko toga. Koje aktivnosti su dosada realizirane, a što je još u turističkom planu?

ŠKREBLIN: Po ovom pitanju značajna je suradnja i prijava na program Interreg SLOVENIJA – HRVATSKA, sa projektom Veronika – mit romantične ljubavi zajedno sa partnerima Občina Braslovče, Muzeji Hrvatskog Zagorja, Občina Laško, Pokrajinski muzej celje, Razvojna agencija Kozjansko, Zagorska razvojna agencija. U sklopu projekta predviđena sredstva uložila bi se u izgradnju i uređenje Puta Veronike Desinićke. Krajem 10 mjeseca obilježili smo i proslavili 5. Dane jabuka koju prati izložba starih sorata jabuka Desinića i okolice. Važnost manifestacije prepoznata je od strane Ministarstva poljoprivrede koje je ove godine bilo i pokrovitelj manifestacije, kao i od strane KZŽ koja je uz svu dosadašnju potporu, ove godine i financirala izradu kataloga jabuka kao kratkog uvoda u manifestaciju i njegove dosadašnje rezultate. Krapinsko zagorska županija planira otkup zemljišta oko Dvora Veliki tabor za potrebe nasada starih sorata jabuka.

ZL: Na Danima hrvatskog turizma u kategoriji najuspješnije destinacije ruralnog turizma, Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela 'Po plavem trnaci' zauzela je drugo mjesto.

ŠREBLIN: Na Danima hrvatskog turizma, kao predsjednik TZ područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela DHT, i gospodin Kladnički Milan, direktor TZ područja, preuzeli smo priznanje za turističku destinaciju Po plavem trnaci, gdje smo se pojavili kao finalistu u kategoriji Najuspješnija destinacija ruralnog turizma. Ovim priznanjem je prepoznat i nagrađen rad i trud svih dionika turističke ponude našeg područja, svih restorana, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, muzeja i ustanova, svih organizatora i dionika manifestacija. Ujedno zahvala ide i svim udrugama, osnovnoj školi i dječjem vrtiću na njihovom odazivu i aktivnom sudjelovanju na događanjima u našem kraju. Turističku ponudu već 15 godinu obogaćuje svojom prepoznatljivošću i jedinstvenošću Tabor film festival.

ZL: Kako napreduje gradnja hostela?

ŠKREBLIN: Upravo je gradnja spomenutog hotela također itekako dobrodošla aktivnost po pitanju jačanja, razvoja i noviteta u turističkoj ponudi našeg kraja. Sve je više interesenata i upita oko raspoloživosti i dostupnosti mjesta za noćenje. I iz tog razloga sretni smo što je investitor, gospodin Hajdinjak, prepoznao potencijal koji naša sredina pruža te će izgradnja hostela u samom centru Desinića, čiji se završetak očekuje slijedeće godine, svakako biti veliki korak ka ostvarenju turističke vizije naše općine i županije.

ZL: Nedavno je održana tribina o demografskoj slici Desinića, gdje je istaknuto izrazita depopulacija stanovništva. Zabrinjava li vas to?

ŠKREBLIN: Negativni podaci o stanju demografske politike naše države općenito, kao i naše sredine zabrinjavajući su i posljedica su negativnih kretanja u većini društvenih i gospodarskih sfera. Rješenje negativne demografske politike nažalost neće doći preko noći već je tu potrebno djelovanje, mjere i suradnja dionika na svim državnim razinama. U ovom sazivu općinskog vijeća osnovan je Odbor za djecu, mlade i obitelj koji će svojim aktivnostima i prijedlozima nastojati još više
nadograditi mjere koje su se po tom pitanju i provodile. Osim sufinanciranja prijevoza, terenske nastave, plivanja, vrtića i školske prehrane, ove godine jednoglasnom Odlukom vijeća dodijeljena su i sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole. Ta mjera svakako će se nastaviti i daljnje sa, nadamo se, još povoljnijim uvjetima za roditelje.

Još članaka iz "Zagorski list"

Facebook