Prethodni članak
Sljedeći članak

Ove godine bit će prespojeno 500 priključaka na vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda

S potrošačima se sklapaju ugovori o priključenju temeljem kojih se ugrađuju vodomjeri i uvode u matičnu evidenciju potrošača Zagorskog vodovoda


Lokalnih vodovoda na području Zagorja je oko 150, a krajnji je cilj uključiti ih u sustav regionalnog distributera, što je određeno i zakonom. Ove je godine u tijeku spajanje na sustav Zagorskog vodovoda u Budinščini. Kako je područje općina Hrašćina i Budinščina koristilo vodu iz lokalnih vodoopskrbnih sustava, koji kapacitetom, zastarjelim i nefunkcionalnim cjevovodima i objektima, bez sustava mjerenja vode i stručnog kadra, nisu udovoljavali zakonima te zbog stalnog pomanjkanja vode, 2006. godine je Zagorski vodovod počeo dogradnju sustava u smjeru općine Hrašćina i u narednim godinama izvršio rekonstrukciju i sanaciju dijela lokalnog vodovoda i preuzeo distribuciju vode na tom području.

10 km magistralnih cjevovoda

– Godine 2011. nastavljena je izgradnja sustava vodoopskrbe na području općine Budinščina što je uključivalo izgradnju oko 10 km magistralnih i glavnih opskrbnih cjevovoda, precrpnu stanicu Labaši te uređenje vodospremnika Kosovina, čime se stvorio preduvjet preuzimanja lokalnih vodoopskrbnih sustava kojima je upravljala Općina Budinščina i dovršetak vodoopskrbnog sustava na području općine Hrašćina. Krajem 2016. godine sklopljen je ugovor između Općine Budinščina i Zagorskog vodovoda o prijenosu komunalnih vodnih građevina odnosno preuzimanju lokalnih vodoopskrbnih sustava, čime je Zagorski vodovod postao javni isporučitelj vodnih usluga na području općine Budinščina – navodi Milan Škrnjug, rukovoditelj odjela tehničke podrške i upravljanja investicijama Zagorskog vodovoda.

Ugovori o priključenju

Tako u ovoj godini Zagorski vodovod izvodi radove na rekonstrukciji i prespajanju dijelova lokalnih sustava na novoizgrađeni vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda. S potrošačima se sklapaju ugovori o priključenju temeljem kojih se ugrađuju vodomjeri i uvode u matičnu evidenciju potrošača Zagorskog vodovoda. Kako se pojedini dijelovi sustava dovode u pogonski ispravno stanje, tako se postupno priprema ugovaranje i spajanje i ostalih potrošača koji su bili korisnici lokalnih vodovoda, a procjenjuje se da će na tom sustavu biti izvedeno oko 800 priključaka, od čega se u ovoj godini planira prespojiti oko 500 priključaka. – Priključenje potrošača na vodoopskrbni sustav je obaveza prema općinskoj Odluci sukladno Zakonu o vodama. U Hrvatskom zagorju ima još na desetke lokalnih vodovoda, koji će se postupno, kad se za to steknu uvjeti, rekonstruirati i snabdjeti vodom putem javnih isporučitelja vodnih usluga.

Još članaka iz "Zagorski list"

Facebook