Prethodni članak
Sljedeći članak

I SELJACI SU POREZNI OBVEZNICI: Koliko kravica treba za državni poticaj?

Hoće li seljacima nakon ulaska u EU biti bolje ili gore, ni sami ne znaju. No, poticaji će se strogo kontrolirati. Od po


Hoće li seljacima nakon ulaska u EU biti bolje ili gore, ni sami ne znaju. No, poticaji će se strogo kontrolirati. Od početka ove godine pravo na državne poticaje imaju samo ona seljačka domaćinstva koja uđu u sustav PDV-a.

Tako nalaže Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi. Oni pak seljaci koji su isporučili dobra u vrijednosti većoj od 85.000 kuna dužni su po sili zakona ući u sustav PDV-a, čime postaju obveznici plaćanja poreza na dohodak. U sustav PDV-a prijavljuju se sami, u područnoj ispostavi porezne uprave prema mjestu prebivališta, popunjavanjem obrasca. Kad si u sustavu PDV-a moraš voditi i tzv. pojednostavljeno knjigovodstvo.

Poljoprivreda je oporeziva djelatnost

Inače, djelatnost poljoprivrede i šumarstva smatra se samostalnom djelatnošću koja je oporeziva porezom na dohodak, ako je po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrednik obveznik PDV-a ili ako ostvaruje poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima.

Računa se kako 70 do 80 posto seljaka u Hrvatskoj nije u sustavu PDV-a. U našoj županiji postotak poljoprivrednika koji su u sustavu PDV-a vrlo je mali i u samu proceduru slabo su upućeni. Evidenciju o broju upisanih seljaka u sustav PDV-a ne vodi Upravni odjel za poljoprivredu, već porezna uprava. Hrvatska savjetodavna poljoprivredna služba sada se bavi ARKOD-om, novim sustavom evidencije zemljišnih parcela, koji će poljoprivrednicima omogućiti lakše i jednostavniji način podnošenja zahtjeva za poticaje.

Cilj ARKOD-a je dobiti točnu sliku koliko se zemljišta u Hrvatskoj koristi za poljoprivrednu proizvodnju bez obzira na zasađenu kulturu. Zato su osnovani regionalni uredi Agencija za plaćanje u poljoprivredu, ribarstvu i ruralnom razvoju u kojima se obavlja upis. I to napokon, ako podsjetimo da je Ministarstvo poljoprivrede s osnivanjem agencija kasnilo.

Previše nepoznanica

Još uvijek su mnoge stvari nepoznanica i službenicima za poljoprivredu, no ono što smo iščitali iz zakona : od 1. siječnja 2010. godine, uvjet za ostvarivanje izravnih plaćanja za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u 2009. godini ostvarila više od 12.000,00 kn primitaka od izravnih plaćanja moraju u status obveznika poreza na dohodak po osnovi bavljenja djelatnosti poljoprivrede, te su obvezni pri podnošenju zahtjeva za izravna plaćanja u tekućoj godini priložiti dokaz o upisu u Registar obveznika poreza na dohodak pri Poreznoj upravi, sukladno propisima o porezu na dohodak.

Još članaka iz "Business"

Facebook