Prethodni članak
Sljedeći članak

LEX ŠERIF: 'Ako padne proračun, više ne 'pada' i načelnik; ponovno na izbore ide samo vijeće'

Do sada je bilo drukčije. U slučaju neusvajanja proračuna gradova, općina ili županija, istovremeno su se raspuštala predstavnička tijela i razrješivali gradonačelnici, načelnici odnosno župani


Hrvatski sabor većinom je glasova izmijenio Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te donio zakon koji na drugačiji način uređuje financiranje općina, gradova i županija. Odmah je taj zakon u javnosti kolokvijalno prozvan kao ''Lex šerif''. Naime, izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi redefiniran je institut istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika i župana kod nedonošenja proračuna.

Što ako se ne donese proračun?

Referendum za opoziv lokalnih izvršnih čelnika moći će predložiti i dvije trećine vijećnika. Do sada se to moglo učiniti na zahtjev 20 posto birača. Ako ne dođe do izglasavanja proračuna u predstavničkim tijelima lokalnih jedinica, građani će ponovno ići na izbore i birati članove predstavničkog tijela, no gradonačelnici, načelnici i župani ostaju na svojoj poziciji. Ako proračun nakon ponovljenih izbora ponovno padne, u tom slučaju padaju i vijeće i čelnik. Dosada je bilo drukčije. U slučaju neusvajanja proračuna gradova, općina ili županija, istovremeno su se raspuštala predstavnička tijela i razrješivali gradonačelnici, načelnici odnosno župani.

Raspodjela prihoda

Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave, trebao bi na jednostavniji i pravedniji način definirati sustav raspodjele prihoda od poreza na dohodak, fiskalnog izravnanja lokalnih jedinica te sustav financiranja decentraliziranih funkcija. Jedinicama se u cijelosti prepušta prihod od poreza na dohodak i prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju. Pojednostavljuje se raspodjela prihoda od poreza na dohodak tako da općine, odnosno gradovi u ukupnom prihodu od poreza na dohodak sudjeluju 60, a županije 17 posto, udio za decentralizirane funkcije je 6 posto, a za fiskalno izravnanje 17 posto.

Josip Beljak (nez.), načelnik općine Stubičke Toplice

Josip Beljak

Ja, kao i većina vijećnika, nismo politička opcija, već nezavisni kandidati, odnosno, kao što zakon kaže, kandidati grupe birača. Mi nismo ovisni niti o jednoj političkoj opciji, a svima zajedno, i nezavisnima i onima koji jesu političke opcije, kao što se u dosadašnjem zajedničkom radu pokazalo, je cilj dobrobit naše općine Stubičke Toplice. Obzirom da se načelnik već nekoliko godina bira izravno, baš kao i općinsko vijeće, mislim da je do sada, a što je vuklo korijen iz bivšeg uređenja, kada je načelnik proizlazio iz vijeća, bilo pogrešno određeno da vijeće može srušiti načelnika. U malim jedinicama bira se čovjek, ne politička opcija, i načelnik i vijeće trebaju biti ravnopravni. No, mislim isto tako da se to pitanje uopće neće postavljati kod malih jedinica lokalne samouprave, u kojima svi svaki dan vide koji su projekti potrebni na njihovom području, već kod velikih, gdje jedni smatraju da treba određenu svotu novca izdvojiti za npr. izgradnju ceste, a drugi da ih treba utrošiti za izgradnju nečeg drugog.

Ljubica Jembrih (nez.), načelnica općine Lobor

Ljubica Jembrih

Načelnica sam općine nepunih šest mjeseci i jasno je vidljivo da me ne podržava vladajuća koalicija općinskog vijeća (SDP;HNS;HSS;HSU;LABURISTI). Općinski načelnik /ca biran je na izborima na posebnoj listi, i građani su odlučili koga žele na toj funkciji. Osobno smatram da je u tom segmentu novi Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi u redu. Dogodi se da jedan vijećnik sa najmanje osvojenih glasova igra prevagu u vijeću te time postavlja svoje uvjete, a nažalost osobne koje izabrani načelnik ne može ispuniti, a rezultat neispunjenja osobnih interesa je neizglasavanje proračuna i novi izbori , a stoga i novi i nepotrebni troškovi za lokanu samoupravu. Za mene je to LEX ŠERIF, a ne načelnik/ca izabran direktno od građana. Nisam sam se bojala neizglasavanje proračuna , ni prijevremenih izbora prije donošenja novog Zakona. Radim transparentno i prema Zakonima, komuniciram s ljudima i vidim da su to sumještani prepoznali , a od prvog dana pozivam vladajuće vijećnike na zajednički rad. U općini Lobor to se nažalost još uvijek nije dogodilo. Vladajuća većina radila je samostalno i nije ni pokušala uspostaviti rad s izvršnim tijelom. Donosile su se Odluke koje nisu u skladu s zakonima, a ni nakon trećeg pokušaja nije izglasan rebalans proračuna kojeg sam naslijedila, čime se opstruira moj rad. To je sve dalo naslutiti da su se u Loboru žustro spremali na rušenje novog proračuna , bez obzira na moj dobar rad i dodatni trošak. Smatram da se radi o pozitivnim izmjenama koje će dovesti do svrhovitijeg odnosa između neposredno izabranih čelnika lokalne samouprave i predstavničkih tijela. Vjerujem da će se i u Loboru strasti smiriti , te nadalje pozivam vladajuću većinu u općinskom vijeću na zajednički rad za razvoj našeg Lobora, kako ja volim reći bisera Hrvatskog zagorja.

Andrija Ranogajec (nez,), načelnik općine Jesenje

Andrija Ranogajec

Što se tiče novog zakona Lex šerif mogu samo reći da je kod nas vijeće do sad funkcioniralo dobro i donosilo jednoglasne odluke. Predsjednici političkih stranaka bili su na usuglašavanju prijedloga
proračuna i nisu imali primjedbi tako da vjerujem da ćemo donijeti proračun. A sam zakon mislim da je dobar u dijelu oko proračuna iz razloga što ako je načelnika biralo 500 ljudi onda nije fer da se nađe šest pojedinaca koji bi ga 'srušili'.

Danijela Pongrac (nez.), načelnica općine Kraljevec na Sutli

Danijela Pongrac

Smatram da je pravno uvjerenje, pošten rad, međusobna tolerancija i kvalitetna suradnja, ako tome pridodamo struku i životno iskustvo, veća stvar od tzv. „Lex šerifa“, sve ostalo je bez obzira na zakone koji su trenutno ili će biti na snazi manje bitno za naše mještane koji su nas birali da budemo na funkcijama kojima jesmo.

Još članaka iz "Zagorski list"

Facebook