Prethodni članak
Sljedeći članak

KRIZMANIĆ: 'Ove će se godine u komunalnu infrastrukturu uložiti oko 12,5 milijuna kuna'

Uoči Jurjeva i Dana Općine Gornja Stubica razgovarali smo s općinskim načelnikom Jasminom Krizmanićem


Što se sve napravilo u protekloj, 2017. godini na području općine Gornja Stubica, koji su planovi za 2018. godinu te koji su prioritetni projekti koje će općinska vlast pokušati realizirati u narednom razdoblju, samo su neke od teme o kojima smo razgovarali s načelnikom Jasminom Krizmanićem.

ZL: Koji projekti/investicije su realizirani na području općine Gornja Stubica u proteklih godinu dana?

Krizmanić: Tijekom 2017. godine na području naše općine asfaltirano je nekoliko dionica nerazvrstanih cesta: Ulica Josipa Haramusteka, Ulica grofova Oršić, cesta Modrovec – Banšćica, izgrađena je javna rasvjeta u dijelu naših naselja gdje nije bilo javne rasvjete te je vršena daljnja rekonstrukcija javne rasvjete koja se odnosi na zamjenu postojećih živinih i natrijevih svjetiljki novom led rasvjetom. Navedena rekonstrukcija dovršiti će se tijekom ove godine te će Općina Gornja Stubica biti jedna od prvih jedinica lokalne samouprave koja na cijelom svom području ima ekološki prihvatljivu javnu rasvjetu.

ZL: Koliko je ulagano u komunalnu infrastrukturu i kakva su ulaganja na tom području predviđena za ovu godinu?

Krizmanić: Općina Gornja Stubica je tijekom cijele godine, slušajući potrebe mještana i mjesnih odbora, ulagala u održavanje i sanaciju asfaltiranih nerazvrstanih cesta (krpanje rupa, presvlačenje novim slojem asfalta..), posipavanje makadamskih cesta kamenim agregatom, čišćenje odvodnih jaraka, održavanje mreže javne rasvjete i groblja za što je tijekom 2017. godine utrošeno skoro 3 milijuna kuna. Ove godine planira se sanacija klizišta u Slanom Potoku, proširenje mjesnog groblja u Gornjoj Stubici, dovršetak projekta modernizacije javne rasvjete, izgradnja javne rasvjete, asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta u naselju Gornja Subica, Hum Stubički i Banšćici, a tu je i izgradnja ceste Šagudovec – Sekirevo Selo itd. Ukupna vrijednost predviđena za gradnju komunalne infrastrukture iznosi oko 12,5 milijuna kuna. I nadalje će se nastaviti s redovnim održavanjem naših nerazvrstanih cesta, odvodnih jaraka, javne rasvjete, groblja, javnih površina i ostale komunalne infrastrukture za što je Proračunom za 2018. godinu predviđeno cca 2 milijuna kuna.

ZL: Koliko je Gornja Stubica bila uspješna u povlačenju sredstava iz EU fondova i imate li u planu projekte koje ćete prijavljivati na natječaje za sredstva EU fondova?

Krizmanić: Općina Gornja Stubica se u protekloj godini prijavila na natječaj za mjeru 7.2.1. gdje je prijavila cestu Šagudovec – Sekirevo Selo za što je dobiveno 2.314.722,40 kuna. Pored projekata koji je prijavila Općina tu je i projekt energetske obnove naše osnovne škole u iznosu 7.120.000,00 kuna, od čega je 4.200.000,00 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Prijavili smo se i na razne natječaje naših ministarstva pa su tu i sredstva dobivena od strane Ministarstva unutarnjih poslova za izgradnju nogostupa i odvodnje uz ŽC 2224 (D-307-Gornja Stubica –Sveti Matej-D29) u iznosu od 2..427.411,00 kn. Na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prijavili smo se s projektom sanacije klizišta u naselju Slani Potok, zaseok Haramusteki.

Vrijednost projekta je 1.205.570,00 kuna, traženo učešće Ministarstva je 80%. Na natječaj isto ministarstva prijavili smo se i s projektom proširenja mjesnog groblja u Gornjoj Stubici. Ukupna vrijednost projekta je 4.375.000,00 kn. Projekt će se realizirati kroz etape. Na raspisani natječaj Hrvatske turističke zajednice prijavili smo se s projektom izgradnje II. etape povijesne šetnice kroz Aleju lipa. Vrijednost projekta je 400.000,00 kn, traženi iznos od HTZ-a je 50%, tj. 200.000,00 kn. Prijavili smo se i na natječaj Ministarstva kulture za program zaštite kulturnog dobra za što su nam od strane ministarstva odobrena sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za sanaciju Kućice pod lipom. Projekt modernizacije javne rasvjete na području Općine prijavili smo na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije – vrijednost projekta u 2018. je 1.350.200,44 kn, traženi udio sufinanciranja Ministarstva je 74% ili 999.148,33 kn, udio sufinanciranja Općine je 26% ili 351.052,11 kn. Osim toga, u tijeku je izrada projektne dokumentacije od strane Zagorskog vodovoda za izgradnju vodovodne mreže u naseljima Slani Potok i Brezje i za izgradnju vodovodne mreže i vodospreme u Humu Stubičkom. S navedenim projektima Zagorski vodovod će se javiti na natječaje, tj. javne pozive fondova Europske unije iz kojih se financiraju ovakvi projekti.

ZL: Jeste li zadovoljni punjenjem općinskog proračuna?

Krizmanić: Mogu reći da sam zadovoljan punjenjem proračuna u protekloj godini, kako vezano na prihode same Općine, tako i na dobivene dotacije iz državnog i županijskog proračuna. Ukupni proračun ostvaren je u iznosu od 10.131.423,00 kuna. Unutar je očekivanja i planiranog.

ZL: Na novoj cesti Gornja Stubica (Sveti Matej) – Gornja Planina pojavilo se klizište te je zatvorena za promet, a, kako smo i pisali o tome, važna je prometnica koja je uređena s ciljem da krati putovanje prema Zagrebu. Kakvi su planovi s tom cestom?

Krizmanić: Sanacija klizišta na navedenoj cesti je prioritet i sanaciji će se pristupiti što prije. No, obzirom na da to da na području naše općine postoji više klizišta koja utječu na kvalitetu života naših stanovnika, teško ćemo bez pomoći iz državnog i županijskog proračuna realizirati navedeni projekt sanacije.

ZL: Također, tu je i uređenje ceste Šagudovec – Sekirevo Selo. U kojoj je fazi taj projekt i kakvi su planovi?

Krizmanić: Za navedeni projekt potpisan je Ugovor s Ministarstvom poljoprivrede vezano na mjeru 7.2.2., te je u tijeku izrada dokumentacije za provedbu postupka javne nabave. Postupak javne nabave provest će se u prvoj polovici mjeseca svibnja.

ZL: Mnogo smo pisali i o izgradnji dječjeg vrtića, projektu koji je bio prijavljen na mjeru 7.4.1., međutim nije prošao, odnosno nisu dobivena sredstva za realizaciju projekta. Kakvi su daljnji planovi vezano na taj projekt?

Krizmanić: Moram napomenuti da izgradnja dječjeg vrtića nije bila prijavljena na prethodno raspisani natječaj za mjeru 7.4.1., već se projekt izgradnje dječjeg vrtića planira prijaviti na ponovljeni javni natječaj za mjeru 7.4.1 čije se otvaranje planira tijekom prve polovice 2018. godine.

ZL: Osim u demografske mjere, za koje je Općina lani izdvojila više od milijun kuna, sufinancirate i rad udruga kojih Gornja Stubica ima mnogo i vrlo su aktivne, koliko Općina izdvaja u te svrhe?

Krizmanić: Naše udruge organiziraju mnogobrojne manifestacije koje prelaze granice naše općine pa i županije. Tako je tu Međunarodni folklorni festival, Zagorski triatlon …. Mi kao Općina trudimo se pružiti im financijsku potporu u što većem obimu, no nažalost nismo u mogućnosti u stopostotnom iznosu financirati sve njihove programe i projekte, no zato se trudimo pružiti im svu logističku potporu. Svaka naša udruga može računati na to da će se Općina potruditi i pomoći u realizaciji onoga što žele ostvariti. Vezano na manifestacije koje organizira Općina, a tu prvenstveno mislim na „Susrete za Rudija“ i „Jurjevski tjedan“, udruge daju svoj puni doprinos. Zahvaljujući međusobnoj suradnji Općine i udruga, Gornja Stubica postala je malo središte kulturnog i sportskog života ovog dijela naše županije. Tijekom protekle godine za udruge je izdvojeno 880.000,00 kuna, što su značajna sredstva i mislim da naše udruge trebaju biti zadovoljne dobivenim.

Još članaka iz "Zagorski list"

Facebook