Prethodni članak
Sljedeći članak

Vijećnici Marije Bistrice donijeli odluku o izmjeni Etičkog kodeksa svog ponašanja


U ponedjeljak 7. studenoga je održana 11. Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice, donijeta je Odluka o suglasnosti s ugovorom o pripajanju trgovačkog društva Humvio d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. Naime, tvrtka u vlasništvu Općine Hum na Sutli pripaja se Zagorskom vodovodu, a kako i Općina Marija Bistrica ima temeljni kapital u društvu, potrebna je suglasnost. Sve je to pojasnio direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić. Nakon upisa pripajanja trgovačkih društava smanjit će se nominalni iznos poslovnog udjela Općine Marija Bistrica u Zagorskom vodovodu sa 6,80 na 6.77 posto. Prihvaćena je i Odluka o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta, u kojoj se mijenjaju dva članka, kojima se dodaje još jedne čestica, te se cijena kvadratnog metra diže sa 65 na 70 kn. Prihvaćena je i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade. Vrijednost boda određuje se u visini od 24 kune po četvornome metru, a uskoro se planira i Odluka o komunalnoj naknadi, sve sa namjerom da se može naplatiti naknada za korištenje odlagališta otpada u Tugonici. Načelnik Josip Milički je pojasnio da se za mještane neće promijeniti ništa. Vijeće je prihvatilo i Odluku o financiranju Zagorske javne vatrogasne postrojbe iznad minimalnih financijskih standarda. Potrebe je pojasnio zapovjednik postrojbe Dražen Sinković, a dodatni financijski teret na općinski proračun bit će 70-tak tisuća kuna godišnje.

Na sjednici je donijeta i Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva Lijepa Bistrica d.o.o., koja je pretrpjela male izmjene tehničke prirode u nekoliko članaka. Prihvaćen je i Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru, koje je dio sustavnog praćenja stanja u prostoru u području prostornog uređenja, a sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na godišnji Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu, koji je Općina dužna izraditi, a isti određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Marija Bistrica. Prihvaćene su i izmjene Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Marija Bistrica. Promijenjen je sam naslov koji sada glasi 'Kodeks ponašanja članova predstavničkog tijela Općine Marija Bistrica.' Još je nekoliko članaka promijenjeno, a samim Kodeksom ponašanja uređuje se sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Kodeksa ponašanja, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa ponašanja te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. U obnašanju javne dužnosti članovi predstavničkog tijela ne smiju svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook