Prethodni članak
Sljedeći članak

Proglašena elementarna nepogoda za još jedan zagorski grad i jednu općinu


Župan Željko Kolar proglasio je elementarnu nepogodu za područje Grada Pregrade i Općine Sveti Križ Začretje, objavljeno je na stranicama KZŽ.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 12. lipnja 2023. godine donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta za područje Grada Pregrade i Općine Sveti Križ Začretje.

Odluka za Pregradu:

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(«Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 12. lipnja 2023. godine donosi: 

ODLUKU

 o proglašenju prirodne nepogode – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta

za područje Grada Pregrada

 I.

 Proglašavam prirodnu nepogodu – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, na području Grada Pregrada nastalu uslijed obilnih padalina tijekom mjeseca svibnja,  uslijed čega su nastale velike materijalne štete na stambenim i gospodarskim objektima, komunalnoj infrastrukturi, nerazvrstanim, lokalnim i županijskim cestama i poljoprivrednom zemljištu.

II.

 Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke zaprimi prijave oštećenika na propisanom obrascu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode unesu zaprimljene prve procjene šteta u Registar šteta.

 III.

 

Zadužuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu šteta prijavi Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem Registra šteta u roku od 50 dana od donošenja ove Odluke. 

IV.

 

Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezuje se dostaviti konačnu procjenu štete Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem Registra šteta u roku od 60 dana od donošenja Odluke. 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.        

Odluka za Sveti Križ Začretje:

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(«Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21-pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 12. lipnja 2023. godine donosi 

ODLUKU

 o proglašenju prirodne nepogode – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta

za područje Općine Sveti Križ Začretje 

I.

 

Proglašavam prirodnu nepogodu – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, na području Općine Sveti Križ Začretje nastalu uslijed obilnih padalina tijekom mjeseca svibnja,  uslijed čega su nastale velike materijalne štete na stambenim i gospodarskim objektima, komunalnoj infrastrukturi – nerazvrstanim, lokalnim i županijskim cestama, na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu. 

II.

 

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke zaprimi prijave oštećenika na propisanom obrascu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode unesu zaprimljene prve procjene šteta u Registar šteta.

                                                                               III.

 Zadužuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu šteta prijavi Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem Registra šteta u roku od 50 dana od donošenja ove Odluke.

                                                                                IV.

 

Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezuje se dostaviti konačnu procjenu štete Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem Registra šteta u roku od 60 dana od donošenja Odluke.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.       

 

 

                                                                                     ŽUPAN

                                                                                       Željko Kolar

Još članaka iz "Županija"

Facebook