Prethodni članak
Sljedeći članak

BAN: 'Uskoro kreću radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta i rekonstrukcije Magdalenićeve ulice'

U sklopu projekta 'HICAPS – HISTORICAL CASTLE PARCS' u rujnu je između Odgojnog doma Bedekovčina i Općine Bedekovčina potpisan ugovor kojim je Općina dobila na korištenje bez naknade dio parka površine 5800 metara kvadratnih na razdoblje od 10 godina. Temeljem projekta bit će uređen park oko Dvorca Gornja Bedekovčina na način da će se urediti šetnica oko dvorca, posaditi nove biljke, postaviti informativne table, klupice za odmor i svjetiljke – istaknuo je Ban

  • Načelnik Općine Bedekovčina Darko Ban

    Načelnik Općine Bedekovčina Darko Ban


Zagorski list je razgovarao s Darkom Banom, načelnikom Bedekovčine, o projektima pokrenutim nakon osvajanja drugog mandata na čelu općine

ZL: Na lokalnim izborima u svibnju premoćno ste osvojili svoj drugi mandat na čelu općine Bedekovčina. Od tada pa do trenutka kada vodimo ovaj razgovor, koje biste projekte istaknuli kao najvažnije koje ste ostvarili ili su pred realizacijom?

Ban: Jedna od najvažnijih stvari svakako je projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta. Reciklažno dvorište izgradit će se u neposrednoj blizini našeg sadašnjeg odlagališta otpada, između Bedekovčine i Vučaka. Općina Bedekovčina je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dostavila projektni prijedlog „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta“ koji je trenutno u 3. odnosno posljednjoj fazi ocjene od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinijelo bi se održivom gospodarenju otpadom te bi se postiglo odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada. Reciklažno dvorište bilo bi na raspolaganju za korištenje svim stanovnicima općine i poslovnim subjektima s područja općine.

Drugi važan projekt je rekonstrukcija Magdalenićeve ulice. Ishođena je građevinska dozvola i izrađena sva potrebna dokumentacija te ćemo navedeni projektni prijedlog prijaviti čim bude raspisan poziv od strane ministarstva. U sklopu rekonstrukcije, planira se asfaltiranje ceste, izgradnja nogostupa te oborinske i sanitarne odvodnje od državne ceste D24 do groblja Bedekovčina.

Nadalje, Općina je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije podnijela projektni prijedlog za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Stare škole kod Grgića u prostor društveno-javne namjene. U sklopu rekonstrukcije, u prizemlju zgrade osigurala bi se spremišta za potrebe udruga i civilne zaštite, izgradio pristup za osobe s invaliditetom i lift. Jedna etaža bi se prenamjenila za potrebe galerije i zavičajne zbirke, a ostali prostori bi se rekonstruirali na način da su prilagođeni za provođenje aktivnosti udruga (probe za limenu glazbu, dvorane za vježbanje tradicionalnih predstava, spremište rekvizita, spremišta za arhive kulturnih udruga i sl.) te za održavanje konferencija, okruglih stolova, javnih tribina i sličnih aktivnosti za potrebe organizacije civilnog društva i javnopravnih tijela.

U tijeku je osnivanje i registracija komunalnog poduzeća u Bedekovčini. Komunalno poduzeće upravljat će grobljima i nerazvrstanim cestama na području općine te obavljati druge potrebne komunalne djelatnosti.

Važno je reći da smo, neposredno prije početka školske godine, u suradnji sa Županijom obnovili sportsku dvoranu Osnovne škole Bedekovčina. Riječ je o radovima vrijednom 236 tisuća kuna od čega je 200 tisuća osigurala Županija, a ostali novac izdvojen je iz proračuna Općine. Ovim putem želio bih istaknuti i jako dobru suradnju koju imamo s mladima s područja općine. Bez sudjelovanja mladih nema razvoja Bedekovčine, treba im dati šansu i imaju odlične ideje. Radili smo dosad na nekoliko projekata, a zadnji rezultat naše suradnje su odobrena sredstva za provedbu projekta „Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini“. Projekt je prijavila Općina Bedekovčina u partnerstvu s Bedekovčanskom udrugom mladih. Vanjski suradnik na projektu je Mreža udruga Zagor. Vrijednost projekta je 52.000 kuna, od čega ministarstvo sufinancira 40.000 kuna, a 12.000 kuna Općina Bedekovčina. Lokalni program za mlade donijet će se za razdoblje 2018.-2023. godine, čime će mladi s područja općine po prvi puta dobiti strategiju kojom će se svijest o aktivizmu, volontiranju i mladima kao zasebnoj društvenoj skupini podići na višu razinu. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.

ZL: U našim ste prethodnim razgovorima često spominjali planove o uređenju Bedekovčanskih jezera i njihovom iskorištavanju u turističke svrhe. Planove je usporavala birokracija. Ima li kakvih novosti po tom pitanju?

Ban: Nažalost, birokracija u Hrvatskoj je jako spora, a mi još uvijek čekamo odgovor Ministarstva državne imovine. Ono što smo mogli riješiti, to smo odradili. Ministarstvo državne imovine Općina je još 2015. godine podnijela zahtjev za osnivanje prava građenja te zahtjev za darovanjem određenih nekretnina na području Bedekovčanskih jezera, međutim, do danas nismo dobili nikakav odgovor. Da mi to ne uređujemo u suradnji s ribičima, to bi područje bilo u potpunosti zaraslo i neuređeno. Međutim, budući da su jezera kao i zemljište oko njih u vlasništvu Republike Hrvatske, ne možemo realizirati željene projekte bez prijenosa prava vlasništva na općinu odnosno bez suglasnosti države.

ZL: Ipak, kako ste i sami rekli, Bajeri nisu u Bedekovčini ni napušteni ni zapušteni kako je u pitanju njihovo uređenje, ali ni kada je u pitanju njihovo iskorištavanje u kulturne i zabavne svrhe. Ove ste godine tamo organizirali manifestaciju 'Ljeto na Bajerima' koja je već prve godine srušila sve rekorde. Kako se rodila ideja?

Ban: Htjeli smo malo produljiti tu ljetnu sezonu događanja na Bajerima nakon festivala 'Igrajte nam mužikaši' i Sajma vina pa smo u dogovoru s Kereksh teatrom dogovorili pet predstava. Jako su dobro prihvaćene među ljudima, a dolazili su nam gosti i iz ostalih dijelova županije. Na zadnjoj predstavi, koja je ujedno bila i premijera, 'Pokopaj me nježno', više nismo imali gdje posuditi stolce koliko je ljudi bilo. Procjenjuje se da oko 800 njih. Jako smo zadovoljni kako je manifestacija prihvaćena i koliko je bila posjećena. Procjenjuje se da je predstavama prisustvovalo gotovo 2300 posjetitelja.

ZL: Brza cesta koja je stigla do Bedekovčine mnogo, osim za bolju prometnu povezanost, mnogo znači i za dolazak novih investitora u gospodarske zone. Ima li upita?

Ban: Brza cesta stvarno jako puno znači, a upita za popunjavanje mjesta u našim gospodarskim zonama imamo nekoliko na dnevnoj bazi. Naša je želja da prvo popunimo kapacitete koje imamo, a prazni su. Takav je prostor recimo Inkopa u Pozanovecu. Tvrtka je otišla u stečaj, a sa stečajnim upraviteljem raspravljamo bi li se prostor dao u najam ili prodao. Tondach nam je također prazan. Želimo da ti pogoni ne zjape prazni, da se pokušaju prvo popuniti oni, a onda da idemo u izgradnju novi prostora. U Poznanovcu imamo gospodarsku zonu koju bismo usmjerili prema poljoprivredi. Nekakav plan je da se tamo podignu plastenici, rasadnici, možda uredi kakvo spremište voća… Gospodarska zona Bedekovčina spremna je za prve ulagače. Jedini problem je što mi nismo vlasnici te gospodarske zone nego je riječ o nizu malih zemljišta koji imaju različite vlasnike. Mi idemo prema tome da ih udruženo predamo investitorima i da se oni među sobom dogovore cijenu za koju bi prodali svoja zemljišta te da s tim konkretnim informacijama idemo prema investitorima.

ZL: Općinsko je vijeće donijelo i zaključak o uključivanju u program katastarske izmjere te osnivanje i obnovu zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Komor. Koja je važnost tog projekta?

Ban: Moram reći da je zemljišnoknjižno i katastarsko stanje poprilično neusklađeno sa stvarnim stanjem na području Općine. Najveća je ta nesređenost u katastarskoj općini Komor koje obuhvaća 2.266,27 hektara odnosno 10 naselja na području općine: Belovar Zlatarski, Orehovica, Zadravec, Vojnić Breg, Martinec Orehovički, Pustodol Orehovički, Grabe, Kebel, Brestovec Orehovički, Lug Orehovički. Trenutno smo u fazi potpisivanja sporazuma s Državnom geodetskom upravom čime bi se krenulo u proces katastarske izmjere koja bi, prema informacijama koje smo prikupili dosad, koštala 5 milijuna kuna. 30 % iznosa sufinancirala bi Državna geodetska uprava dok bi 70% troškova snosila Općina. Planiramo u sufinanciranje izmjere uključiti i nositelje prava na nekretninama koje se nalaze na tom području. U konačnici, sređivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja došlo bi za nositelje prava na nekretninama jeftinije nego kada bi svaki nositelj prava sam išao sređivati svoje katastarsko i zemljišnoknjižno stanje.

ZL: Nedavno ste kupili i prostore za novu knjižnicu. Često ste spominjali kako je postojeća knjižnica premala, kako nema dovoljno kapaciteta. Kada se očekuje njeno preseljenje?

Ban: Da, mi smo kupili prostor iznad postojeće poslovnice Hrvatske pošte u Bedekovčini. Moram reći da su veliki problem imovinsko – pravni odnosi budući da prostor gdje je sad knjižnica nije u vlasništvu Općine. Kroz nekoliko mjeseci trebalo bi i to biti riješeno pa ćemo krenuti u razgovore s Hrvatskim poštama o tome da se prostor naše knjižnice zamijeni s prostorom gdje je njihova poslovnica sada, a postoji i opcija da se čitava knjižnica preseli na taj kat koji smo kupili. No, ponavljam, prvo nam slijedi dovršetak rješavanja imovinsko – pravnih odnosa.

ZL: Na području Bedekovčine nalazi se popriličan broj dvoraca te parkova koji se nalaze uz njih. Općina se nedavno uključila u zanimljiv projekt 'HICAPS – HISTORICAL CASTLE PARCS'. Možete nam objasniti o čemu je riječ?

Ban: U sklopu projekta 'HICAPS – HISTORICAL CASTLE PARCS' u rujnu je između Odgojnog doma Bedekovčina i Općine Bedekovčina potpisan ugovor kojim je Općina dobila na korištenje bez naknade dio parka površine 5800 metara kvadratnih na razdoblje od 10 godina. Temeljem projekta bit će uređen park oko Dvorca Gornja Bedekovčina na način da će se urediti šetnica oko dvorca, posaditi nove biljke, postaviti informativne table, klupice za odmor i svjetiljke. Nositelj projekta je Općina Bedekovčina, a vrijednost mu je 100 tisuća eura od čega je 85 tisuća bespovratnih sredstava Europske unije. Mi smo se javili još i na javni poziv na dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu te smo dobili još 80.010,53 kuna čime ćemo pokriti ovaj dio našeg financijskog učešća u projektu pa nam ostaje još jako mali iznos kojeg moramo osigurati.

Još članaka iz "Zagorski list"

Facebook