Prethodni članak
Sljedeći članak

'Digli smo razinu kvalitete naših prometnica na jedan zavidan nivo'

Na konferenciji za medije predstavljene aktivnosti Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije u prošloj godini te planovi za 2024. godinu


Na današnjoj konferenciji za medije  predstavljane su aktivnosti Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije u prošloj godini te planovi za 2024. godinu. Ravnatelj ŽUC – a KZŽ Stjepan Sirovec izvijestio je da je ŽUC u prošloj godini upravljao mrežom javnih cesta od  671,32 km, od čega je  nešto više od 424 km županijskih, a nešto više od 247 km lokalnih cesta.

U protekloj 2023. godini za potrebe radova održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta ukupno su izvedeni radovi u iznosu 14.636.561,98 eura. Radovi redovitog održavanja izvedeni su u iznosu 5,2 milijuna eura, radovi izvanrednog održavanja u iznosu 5,7 mil eura, za radove na sanaciji klizišta u protekloj godini izvedeni su radovi vrijedni 1,2 milijuna eura, za rekonstrukciju cesta nešto više od 540 tisuća eura, za sanaciju propusta i mostova nešto više od 1,3 mil eura, za sredstva koja se doznačuju Gradu Krapini za potrebe održavanja njihovih nerazvrstanih cesta nešto više od 232 tisuće eura i za sufinanciranje komunalne infrastrukture uz javne ceste nešto više od 258 tisuća eura. Radovi redovitog održavanja izvršeni su kroz 6 osnovnih aktivnosti, a valja istaknuti najznačajniju grupu, radove redovitog ljetnog i zimskog održavanja županijskih i lokalnih cesta, koji su izvedeni u iznosu nešto više od 3,1 milijun eura.

- Valja spomenuti program sanacije javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora, koji je putem kreditnog zaduženja HBOR – a u protekloj godini izvršeno u iznosu nešto više od 1,5 milijuna eura. To je program koji traje, započeli smo krajem prošle godine, a nastavljamo u ovoj godini – rekao je Sirovec. Što se tiče radova izvanrednog održavanja, to su radovi koji se izvode pojedinačno tijekom godine, oni su izvedeni u iznosu nešto više od 5,7 milijuna eura, kroz četiri osnovne grupe, a najznačajnija je grupa interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva, program koji je rađen kroz Fond solidarnosti EU, a izvršen je u iznosu nešto više od 5,5 milijuna eura. Radilo se o sanaciji županijskih i lokalnih cesta u dužini 59,8 km.

-Program sanacije klizišta izveden je u iznosu nešto više od 1,2 milijuna eura. Ukupno je izvršena sanacija 6 klizišta, od toga su 2 sanirana kroz Fond solidarnosti, a preostala  4 smo sanirali mi kroz svoja izvorna sredstva. Za potrebe sanacija klizišta u protekloj godini rađena je i projektno – tehnička dokumentacija kako bi i mogli u narednim godinama pristupiti sanaciji takvih lokacija – rekao je Sirovec. Što se tiče rekonstrukcija cesta, u 2023. godini izvedeni su radovi u iznosu nešto više od 540.000 eura.

 Radovi su izvođeni na 4 lokacije, a valja istaknuti lokaciju rekonstrukcije u naselju Lobor – Buntaki i rekonstrukciju dijela županijske ceste u Krapinskim Toplicama.  Što se tiče rekonstrukcije propusta i mostova, izvedeni su radovi u iznosu nešto više od 1,3 milijuna eura. Radilo se na 6 lokacija, sve su rađene u suradnji s Fondom solidarnosti EU, a radila se i projektno – tehnička dokumentacija za mostove i propuste koji slijede u narednim godinama. Gradu Krapini doznačen su sredstva od 232.000 eura, prema zakonskoj obavezi kao sjedištu županije i velikom gradu.  Izvodili su se i radovi sufinanciranja komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste. - Bio je objavljen javni poziv gdje su se JLS koje su imale pripremljenu projektno – tehničku dokumentaciju i građevinske dozvole mogle javiti i ostvariti određena sredstva. U protekloj godini bilo je sufinancirano 7 takvih projekata u ukupnom iznosu nešto više od 258.000 eura. Na izvršenje  ovog plana radova uvelike je utjecao Fond solidarnosti EU. ŽUC je izvršio prijavu za štetu načinjenu na komunalnoj infrastrukturi i u 2023. godini iz Fonda solidarnosti ukupno su izvršeni radovi u iznosu nešto više od 7,4 milijuna eura. Od ukupnog izvršenja našeg plana radova za 2023. godinu, Fond solidarnosti  čini nešto više od 51 posto tako izvedenih radova – kaže ravnatelj ŽUC – a.

Županijska uprava za ceste sve zajedno kroz Fond solidarnosti EU izvršila je sanaciju 11 klizišta, 9 propusta i mostova, kroz interventnu sanaciju kolnika sanirano je 59,8 km javnih županijskih i lokalnih cesta i kroz jednostavnu izravnu dodjelu još 26,6 km županijskih cesta. Sve zajedno uloženo je nešto više od 10,1 milijun eura. Oko  9,6 milijuna su bila bespovratna sredstva, a uloženo je 410.000 vlastitih sredstava. Plan za narednu godinu je 'težak' 8,4 milijuna kuna. – Za redovito održavanje planira se nešto više od 5,4 milijuna eura, uključeni su i radovi kreditnog ciklusa s HBOR – om, sanacija daljnjeg kolničkog zastora županijskih i lokalnih cesta. Za radove izvanrednog održavanja 100.000 eura, radove na sanaciji klizišta 691.000 eura, rekonstrukcije ceste nešto više do 1,1 milijun eura, za sanaciju propusta i mostova 134.000 eura, za Grad Krapinu 230.000 eura i za sufinanciranje komunalne infrastrukture 300.000 eura – zaključio je Sirovec.

 

Župan Željko Kolar istaknuo je kako je Županijska uprava za ceste tijekom protekle godine bila u svom najvećem investicijskom ciklusu, upravo zbog potresa koji su zadesili i našu županiju te su radovi koji su izvedeni u tih 500 dana obnove cesta impresivni. Kroz Fond je, naime, obnovljeno 59,8 kilometara cesta, sanirano je šest klizišta i šest propusta. - Digli smo razinu kvalitete naših prometnica na jedan zavidan nivo i vjerujem da to osjećaju i vide i naši sugrađani, ali i turisti – rekao je Kolar. Nakon toga, nastavlja se s investicijskim ciklusom preko kreditnog zaduženja te bi se radovi trebali nastaviti u proljeće. Istaknuo je župan i kako je napravljena detaljna analiza stanja prometnica te će, nakon radova preko Fonda i radova u 2024. godina, ostati pedesetak kilometara cesta koje trebaju modernizaciju.

 – Kada bismo to mogli sanirati, imali bismo samo redovna održavanja i to bi bio ogroman uspjeh. Međutim, da bi se to moglo, osim vlastitog ulaganja moraju se promijeniti i stvari koje nisu u našoj nadležnosti, a to je prije svega financiranje ŽUC – eva – rekao je Kolar.  Pojasnio je kako je jedna od glavnih prihoda ŽUC – eva takozvani porez koji se za tu namjernu odvaja prilikom registracije vozila. – Taj je porez zadnje mijenjan 2003. godine. I mi smo kao županija, ali i Hrvatska zajednica županija je tražila od Vlade povećanje tih sredstava. Apeliram na Vladi i ministra Butkovića da konačno prihvate te zahtjeve i da se u realnim okvirima poveća iznos izdvajanja prilikom registracije vozila i za ŽUC – eve – kaže župan.  Ističe i kako je svjestan toga da bi se to moglo lomiti preko leđa građana, kao i sve drugo što pada na teret građana. Odnosno, da se država neće odreći svog dijela, već da će građani morati plaćati više prilikom registracije. – No, ne radi se ovdje o nekom posebnom udaru na standard građana, već na usklađivanju nekih izvornih prihoda koje po zakonu ima ŽUC – kaže Kolar. Ukoliko do toga ipak ne dođe, razmišljat će se o još jednom kreditnom zaduženju nakon lokalnih izbora 2025. godine kako bi se sve ceste dovele u korektno stanje.

Još članaka iz "Županija"

Facebook