Prethodni članak
Sljedeći članak

Evo u kojim će se gradovima i općinama graditi i obnavljati ceste

Dobiven novac općine i gradovi iskoristit će za poboljšanje kvalitete prometne povezanosti, sigurnosti u prometu, što će pozitivno utjecati na poduzetničku klimu i razvoj gospodarstva

  • Općina Kumrovec ostvarila je sredstva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Lončarev put - Donji Škrnik

    Općina Kumrovec ostvarila je sredstva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Lončarev put - Donji Škrnik


Na mjeri 7.2.2. za ulaganje i građenje nerazvrstanih cesta među zagorskim općinama i gradovima najviše je novaca dobio Radoboj, 7.338.236,01 kuna. Novac je namijenjen za rekonstrukciju postojeće nerazvrstane ceste NC-KŠ Brod –D35 na području općine Radoboj. To je nerazvrstana cesta ukupne duljine 2085 m, naselje Gornja Šemnica – Kraljevec Šemnički. Cesta omogućuje stanovnicima dijela ovih naselja pristup državnoj cesti D-35 i županijskoj cesti ZC 2122. - Planiranom obnovom koja podrazumijeva temeljitu rekonstrukciju donjeg ustroja cesta s izvedbom oborinskog sustava odvodnje u dužini 1,8 km, novim asfaltnim slojem i ostalim tehničkim detaljima predviđenim projektom sigurno će se postići veća kvaliteta i sigurnost odvijanja prometa koja će u konačnici imati pozitivne učinke na život mještana koji gravitiraju i koriste predmetnu cestu. Dodijeljeni iznos za rekonstrukciju ceste uključuje građevinske radove i određene tehničke aktivnosti u provedbi projekta – navodi zamjenik načelnika općine Radoboj Stjepan Sirovec.

Rasterećenje prometa

Među gradovima, najviše je sredstava preko ove mjere, 4.161.328,50 kuna, dobio Grad Krapina, za izgradnju oko 470 m produžetka Ulice Frana Galovića. - Cilj projekta je osigurati kvalitetniju prometnu povezanost poslovnih i javnih objekata u centru Grada, preko planirane Servisne ceste i izmještene državne ceste D206, s poduzetničkom zonom „Krapina Nova“. Zadaća ceste je preuzimanje cjelokupnog opterećenja Servisne ceste. Cilj je i riješiti odvodnju oborinskih voda, izgraditi cestovnu rasvjetu, zaštititi srednjenaponske kabele 20kV te osigurati stabilnost pokosa korita potoka Krapinice. Projektom će se povezati javni i poslovni objekti u centru grada te zona „Krapina Nova“, odnosno izgradnjom produžetka Ulice Frana Galovića ista bi se spojila na državnu cestu, a time i na glavnu cestu u poduzetničkoj zoni Krapina Nova- Zapad kao i na autocestu Zagreb-Macelj, čime bi se rasteretio promet kroz centar grada – navode u Gradu Krapini.

Povezat će se dva naselja

Grad Pregrada ostvario je svoja druga po redu sredstva iz fondova Europske unije, ali prva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste. Riječ je o projektu rekonstrukcije nerazvrstane ceste C1-Petrovina – Menjački i to iznos od 1, 2 mil. kuna. Rekonstrukcijom građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-nerazvrstane ceste, 3. skupine u naseljima Vrhi Pregradski i Cigrovec prometno će se povezati ova dva naselja te će se stanovnicima tih naselja omogućiti lakše prometovanje navedenom dionicom te osigurati njihova kvaliteta života. Prema posljednjem popisu stanovništva na području naselja Vrhi Pregradski živi 395 stanovnika dok na području naselja Cigrovec živi 414 stanovnika. Ova dva naselja su po broju stanovnika dva najveća naselja na području grada Pregrade, iza naselja Pregrada. Zadovoljni su i u Gradu Donja Stubica, koji je dobio 3.358, 330. 80 kuna, za rekonstrukcije nerazvrstane ceste Gornji Hruševec-Vurača.

Gradu Zaboku je u sklopu iste operacije odobren iznos od 3.051.954,75 kn. Ukupan iznos projekta iznosi 3.345.972,83 kn. Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja nerazvrstane ceste, dionica: Jadeki - Grdenci u ukupnoj duljini trase ceste od 973.67 metara, sa propustima preko vodotoka (kanala) i mostom preko vodotoka Krapinica.

Dugoočekivani asfalt

Napokon će asfalt dobiti i zaseok Viški – Horvati u općini Lobor. Odobrena sredstva od 2, 4 milijuna kuna upravo su za tu nerazvrstanu cestu u duljini 1900 metara. Stanovnici tog zaselka godinama čekaju asfalt i ove će ga godine dobiti. Kako taj zaselak ima mali broj stanovnika za njih je bio preveliki izdatak participirati u financiranju asfaltiranja, jer je riječ o velikom kapitalnom ulaganju. Radovi kreću čim se potpiše ugovor. – Općina Lobor ima i spremnu kompletnu projektnu dokumentaciju s građevinskom dozvolom za ulicu Franje Horvata Kiša, a sprema se i projektna dokumentacija za još dvije, ulicu Ante Kovačića i Tomislava Krajnika koje će se također prijaviti na neki od natječaja – rekla je načelnica Ljubica Jembrih. Dobra vijest za kraj godine su i odobrena sredstva za izgradnju nerazvrstane dionice ceste u općini Desinić. Riječ je o cesti koja spaja tri sela Jelenjak – Donji Jalšovec – Turnovo u dužini 2.700 metara.

Najveća investicija od osnutka općine

Općina Kumrovec ostavrila je sredstva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Lončarev Put – Donji Škrnik ukupne duljine više od 3,5 kilometara potporom u iznosu do najviše 6.978.228,15 kuna. Ovaj kapitalni projekt predstavlja jednu od najvećih pojedinačnih investicija u komunalnu infrastrukturu od osnutka Općine Kumrovec. - Dug je bio put do sredstava iz EU fondova. Građevinska dozvola izdana je 2015. godine nakon nekoliko godina izmjera i ucrtavanja nerazvrstane ceste, nakon toga više od godine dana čekali smo objavu natječaja za prijavu projekta koji je konačno prijavljen u prosincu 2016., a Agencija je nakon godine dana administrativne provjere zaprimljenih prijava 22. prosinca donijela listu prihvaćenih projekata, među kojima je i ovaj kumrovečki – rekli su iz Općine.

Nova ulica

Općina Konjščina dobila je 3.850,736 kuna, za koje će rekonstruirati Ulicu Matije Gupca, koja povezuje vrtić, osnovnu i srednju školu te sportsku dvoranu u dužini od 435 metara. Uz rekonstrukciju kolnika i nogostupa izgradit će se javna rasvjeta i sustav odvodnje oborinskih voda, a uz prostore škola izgradit će se i ugibališta za školske autobuse. Plan je započeti i dovršiti izgradnju tijekom ove godine. Grad Zlatar dobio je 937. 493,75 kuna, koja će namijeniti za projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste, dionica Donja Batina – Zlatar Bistrica kojom će se povezati naselja Donja Batina i Ervenik Zlatarski. Nerazvrstana cesta koja je predmet ulaganja je cesta koja se spaja na općinu Zlatar Bistrica te zapravo služi stanovnicima kao prečac. Ova prometnica vrlo je prometna, a njome se služe i vozila Hitne medicinske pomoći, policija, vatrogasci, teretna vozila do 7,5 t i autobusi koji voze djecu u školu. Postojeća nerazvrstana cesta je makadamska cesta širine cca. 2.50 – 3.50 m i nalazi se u iznimno lošem stanju i nužno ju je rekonstruirati. Ukupna duljina predmetne dionice nerazvrstane ceste je 966.55 m.

Za provedbu ulaganja potrebno je otprilike 24 mjeseci. Bespovratna sredstva je dobila i Općina Zlatar Bistrica, u iznosu od 2.002.483,44 kuna. – Prijavili smo cjelokupnu infrastrukturu za početak gradnje Ulice hrvatskih branitelja. Ta je ulica zapravo dio Prostornog plana formiranja centra općine Zlatar Bistrica. Neposredno je povezana s novom cestom za koju smo krenuli u otkup zemljišta, a koja će ići iz te ulice hrvatskih branitelja za koju smo dobili ova bespovratna sredstva, i vezati se na Gornjebrestovečku ulicu. Ovaj projekt odnosno investicija realizirat će se tijekom ove i iduće godine – pojasnio je načelnik Općine Zlatar Bistrica Žarko Miholić.

Još članaka iz "Zagorski list"

Facebook