Prethodni članak
Sljedeći članak

Poštovani čitatelji predstavnici hrvatske javnosti

Foto: Stambena zgrada nakon udara balističke rakete

Kao što ste upoznati, od 27. rujna 2020. godine armenske oružane snage izvršile su novi akt agresije na Azerbajdžan - naselja se nalaze pod intenzivnom paljbom teškog topništva.

Do danas, kao rezultat granatiranja, 47 civila je poginulo, a 222 je ranjeno. Uništeno je više od 1500 obitljskih domova i općinskih zgrada, uključujući škole i civilne bolnice.

Foto: Diplomati proučavaju ostatke rakete koja je pogodila hidroelektranu Mingačaur

Armenska strana ciljano puca po civilima, što se već događalo više puta. Podsjetio bih da se Ženevska konvencija o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata 1949. godine i Dodatni protokoli uz Ženevske konvencije iz 1949. godine izričito odnose na neuporabu sile protiv civila.

Ako pogledamo pravne dokumente relevantnog razdoblja, lako je uočiti da nakon uključivanja Azerbajdžana u boljševičku Rusiju 1920. godine armenski nacionalisti su iznijeli teritorijalne pretenzije na azerbajdžanski region Nagorno - Karabah. Kao odgovor, 5. srpnja 1921. Kavkaski biro Centralnog komiteta Komunističke (boljševičke) partije Rusije odlučio je da će u interesu održavanja mira, održavanja ekonomskih odnosa između Gornjeg i Donjeg Karabaha i uspostavljanja trajnih odnosa između Gornjeg Karabaha i Azerbajdžana, Nagorno - Karabah ostati u granicama Azerbajdžanske SSR s širokom autonomijom i Šušom kao njezinim upravnim središtem. Želio bih vam skrenuti pozornost na povijesnu činjenicu da dokument kaže "ostat će" unutar Azerbajdžana. Stoga bilo kakve izjave da "enklava s armenskom većinom je bila predana Azerbajdžanu 1921. godine" su netočne i iskrivljuju istinu. Ova činjenica opovrgava tvrdnje armenske strane da je Nagorno - Karabah u to vrijeme imao status "neovisne pravne osobe" ili " bio je dio Armenije".

Armenska Republika je agresor i okupator, o čemu svjedoče donesene 1993. godine 4 rezolucije Ujedinjenih naroda: 822, 853, 874, 884 koje zahtijevaju trenutno i bezuvjetno povlačenje armenskih trupa sa svih okupiranih teritorija Azerbajdžana i povratak svih izbjeglica i interno raseljenih osoba u njihove zemlje.

Nagorno-Karabah i okupirana područja sastavni su dio Azerbajdžana i nalaze se na teritoriju Republike Azerbajdžan, što je svjetska zajednica prepoznala.

Kao građani zemlje koja je i sama iskusila ozbiljnost rata i okupacije, razumjet ćete našu zabrinutost. I pozivamo sve ljude da podignu glas i osude okupaciju naših zemalja.

Foto: Raketa koja je pogodila hidroelektranu Mingačaur

Autor: Veleposlanstvo Republike Azerbajdžan u RH

Još članaka iz "Sponzorirani članci"

Facebook