Prethodni članak
Sljedeći članak

PO PRVI PUTA: Participativnim proračunom za mlade Županija osigurala 200 tisuća kuna

Relativno smo stara županija i upravo zbog toga, ali ne samo zbog toga, posebnu pažnju treba posvetiti mladima, rekao je župan Kolar


U Krapini je održana konferencija za medije na temu participativnog proračuna za mlade za 2022. godinu.

Ovo je prvi puta da Krapinsko – zagorska županija objavljuje javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade. - Obzirom na činjenicu da u Krapinsko – zagorskoj županiji 18 posto populacije čine mladi, u dobi od 15 do 30 godina, KZŽ ima dugu tradiciju suradničkog odnosa i pojačane brige upravo za ovu grupu stanovnika naše županije – rekla je zamjenica župana Jasna Petek, podsjetivši da je Krapinsko – zagorska županija prva županija koja je donijela županijski program djelovanja za mlade još 2006. godine.

- Imamo lijepu i kvalitetnu tradiciju rada Savjeta mladih koji djeluje kao savjetodavno tijelo KZŽ od 2010. godine. Svih ovih godina smo financirali uspješne projekte i programe udruga mladih koji su se prijavljivali na javne pozive i natječaje i dugi niz godina financiramo Centar za mlade u Zaboku, u okrilju kojeg i putem kojeg se odvijaju brojne aktivnosti za mlade s područja cijele KZŽ. Participativni proračun predstavlja jedan vrlo uspješan mehanizam identificiranja, ali i realiziranja potreba za mlade. Taj proračun odgovara na stavrne potrebe mladih, promiče socijalnu i demografsku ukljčivost, ali i osigurava efikasniju potrošnju javnog novca. Osnovni cilj zapravo je podizanje kvalitete života mladih ljudi KZŽ. Putem ovog javnog poziva nastoji se poticati mlade za preuzimanje aktivne uloge u svom društvu i zajednici te informirati mlade o mogućnostima realizacije svojih potreba, mogućnostima realizacije projekata, programa, koji doprinose kavlitetnijem življenju mladih na području županije – rekla je Petek.

Javni poziv je upućen i onim projektima i programima kojima se prevenira ovisnost mladih, bilo kakav oblik nasilja i potiču organizacije civilnog društva na djelovanje u smjeru poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.
Raspodjeljuje se iznos od 200 tisuća kuna. Najmanji iznos potpore za određeni projekt ili program iznosi 2000, a najveći 20 tisuća kuna. Predlagatelj može Županiji predložiti projekt ili program u stopostotnom financiranju, no ukoliko ima i dodatne izvore financiranja, to su dodatni bodovi na obradi projekta, ali treba podstrti dokaz o dodatnom financiranju s nekog drugog izvora.

Prijaviti se mogu mladi od 15 do 30 gdina koji imaju prebivalište na području KZŽ, grupe mladih od 3 do 5 osoba, obrazovne institucije sa sjedištem u KZŽ, organizacije civilnog društva koje ispunjavaju uvjete financiranja iz javnih izvora, ustanove socijalne skrbi, savjeti mladih i JLS. Osnovni uvjeti su da projekt mora biti iniciran od strane mladih i njime se mora ostvarivati javni interes na području KZŽ. 

Župan će imenovati povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava javnog poziva, kojeg mogu činiti članovi Savjeta mladih i predstavnici relevantnih dionika iz sektora civilnog društva u području rada s mladima i za mlade. Savjet mladih utvrdit će prijedlog odluke o odabiru i dodjeli sredstava prema bodovima koji su postigli projekti u procesu evauacije, ali i javnim glasovanjem. Rok za podnošenje prijava je od 30. ožujka do 15. svibnja. Svi detalji i obrasci mogu se pronaći na web stranici Krapinsko - zagorske županije. 

Predsjednik županijskog Savjeta mladih Hrvoje Novak rekao je da će se na ovaj način povećati demokratičnost proračuna i omogućiti mladima da odlučuju na koji način žele potrošiti novac kojeg je Županija osigurala u proračunu i zapravo poboljšati svoju svakodnevicu u JLS. – Bitno je da se mogu prijaviti i neformalne skupine mladih, gdje oni sami pišu cijeli projekt i vlasnici su cijele te ideje. To je jedan od glavnih ciljeva, da pružimo mogućnost da mladi stvarno sami kreiraju projekte i provedu ih u svojim JLS – rekao je Novak.

Župan Željko Kolar zahvalio je Savjetu mladih na sjajnoj inicijativi. - Ova granica od 15 do 30 godina je vrlo široka. Možete završavati studij, možete biti već majka ili otac i imati svoju obitelj, možete biti radno aktivni, srednjoškolac, pokriva se široka polulacija koje imamo malo. Relativno smo stara županija i upravo zbog toga, ali ne samo zbog toga, posebnu pažnju treba posvetiti mladima. Odavno ima uzrečica da je najbolje kada na određenom poslu imate spoj mladosti i iskustva, a mi, s obzirom na postotak mladih ljudi koji žive na pdoručju KZŽ, ih trebamo dodatno motivirati da sudjeluju u kreiranju programa, a ovdje i odlučuju o kvaliteti programa – rekao je župan te dodao da je uvjeren da će participativni proračun iznjedriti kvalitetne projekte koji će poboljšati uvjete življenja u Krapinsko – zagorskoj županiji.

Još članaka iz "Županija"

Facebook