Prethodni članak
Sljedeći članak

Projekt ''Zaželi za Kraljevec na Sutli'' – javite se na Javni poziv


U općini Kraljevec na Sutli raspisan je Javni poziv vezan uz Projekt ''Zaželi za Kraljevec na Sutli''. Poziv prenosimo u cijelosti. 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2, od  23. studenog 2023. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0246 od 22. ožujka 2024. godine  u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. KLASA: 980-01/23-01/01, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-23-1 od 6. lipnja 2023. godine, te članka 46. Statuta Općine Kraljevec na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 14/21 i 63A/21), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Kraljevec na Sutli  za potrebe provedbe  aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi za Kraljevec na Sutli“

Radno mjesto – radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama

I.          Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Kraljevec na Sutli za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi za Kraljevec na Sutli ”

II.        Broj traženih radnika: 10 osoba

III.       Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – Trajanje radnog odnosa je za vrijeme provedbe projekta, najduže do 21. travnja 2027. godine

IV.       Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnika minimalna je plaća propisana  Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ br. 118/18. i 120/21.) i Uredbom o visini minimalne  plaće za 2024. godinu („Narodne novine“ br. 125/23.).

V.        Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Kraljevec na Sutli

VI.       Opis poslova:

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

OBAVEZNA AKTIVNOST: Pružanje usluge i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:

          Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili

          Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili

          Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanje drugih higijenskih potreba i dr.) i ili/

          Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

 

VII.      Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

          punoljetnost

 

VIII.    Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

          zamolbu za posao - Obrazac 1 (može se preuzeti na stranicama Općine Kraljevec na Sutli https://kraljevecnasutli.hr/  ili osobno u prostorijama Općine – Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli)

          životopis

          preslika osobne iskaznice

          preslika dokaza o završenoj školi

          dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje )

          vlastoručno potpisanu Privolu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na Javni poziv – Obrazac 2 (može se preuzeti na stranicama Općine Kraljevec na Sutli https://kraljevecnasutli.hr/ ili osobno u prostorijama Općine – Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli

IX.       Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave  natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a i na službenoj web stranici općine Kraljevec na Sutli, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Za javni poziv – „ZAŽELI  ZA KRALJEVEC NA SUTLI“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Kraljevec na Sutli – https://kraljevecnasutli.hr/

Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u zakonskom roku.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook