Prethodni članak
Sljedeći članak

Započelo očitavanje ugrađenih čipova prilikom preuzimanja otpada

Obavijest se odnosi na korisnike s područja grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj


Komunalno društvo Krakom, d.o.o. je nakon odrađenih zakonskih predradnji dana 1. rujna 2018. godine pristupilo naplati korištenja javne usluge odvoza otpada po novom cjeniku koji je usklađen sa zakonskim odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Ugradnja čipova i označavanje spremnika

Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika za miješani komunalni otpad dosad nije obračunavana jer nisu bili zadovoljeni tehnički uvjeti za očitavanje preuzimanja spremnika na lokaciji korisnika. Naime, Uredbom o gospodarenju otpadom propisano je da spremnik za komunalni otpad kod korisnika usluge mora imati oznaku koja sadrži naziv davatelja javne usluge ili naziv davatelja usluge povezane s javnom uslugom i oznaku koja je u Evidenciji pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu. Kako bi zadovoljili propisane navedene odredbe i prema njima mogli postupati, Krakom d.o.o. je krajem 2018. godine pristupilo ugradnji čipova i postavljanju naljepnica na zelene spremnike za otpad (spremnici za miješani komunalni otpad) na svojem distributivnom području. Ugradnja čipova i označavanje spremnika završilo je u kolovozu 2019.

Dvije lipe po litri

Krakom d.o.o. je od 1. rujna počeo s primjenom očitanja ugrađenih čipova prilikom preuzimanja otpada i naplatom jedinične cijene pražnjenja spremnika koja iznosi 0,02 kn/lit. Njihovi djelatnici koji obavljaju posao skupljanja otpada nosit će narukvice s čitačima za očitanje čipa ugrađenih u Vaše spremnike, a svako preuzimanje spremnika evidentirat će se u sustavu i bit će obračunato u računu za odvoz otpada za uslugu izvršenu u rujnu 2019. godinu. - Naši su korisnici s područja grada Krapine, općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj o novom načinu preuzimanja i naplate odvoza otpada informirani putem obavijesti, letaka, pisanih odgovora na upite, kao i usmenim putem, pa nije bilo nikakvih pritužbi ili dodatnih zahtjeva za pojašnjenjem. U tjednu odvoza miješanog komunalnog otpada preuzima se oko 7.200 spremnika zapremine 80, 120, 240 i 1.100 litara.

Još članaka iz "Petrovsko"

Facebook