Prethodni članak
Sljedeći članak

[NJIHOV JE DAN] Doznajte odakle su potekla imena današnjih slavljenika!


Imendan slavi danas Andrej. Ime je to koje potiče od grčkog imena Andreas, koje je nastalo prema riječi andreios, što znači hrabar, muževan. Ženska inačica imena je Andreja.

Vera također slavi imendan, kao i Vjera. Ime je nastalo od imenice vjera, ali postoje tumačenja i da je nastalo prema riječima vera i verus, što znači istina i ozbiljan.

Slavi i Veronika, što je latinski oblik imena Berenice, koje je sastavljeno od riječi phérein (donijeti) i níkê (pobjeda), pa bi značenje ovog imena bilo 'ona koja donosi pobjedu'. Poznata je i priča o svetoj Veroniki, ženi koja je na putu do raspeća dala Isusu Kristu veo da obriše svoje čelo. Kad joj je Isus vratio veo, na njemu je bio čudesno oslikan njegov lik. Odatle potječe mišljenje da je značenje ovog imena 'prava slika' od latinskog Vera Icon.

Još članaka iz "Lifestyle"

Facebook