Prethodni članak
Sljedeći članak

Za ovu je zagorsku općinu proglašena prirodna nepogoda


Krapinsko - zagorski župan Željko Kolar u ponedjeljak je proglasio prirodnu nepogodu – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta na području Općine Krapinske Toplice nastalu uslijed obilnih padalina tijekom mjeseca svibnja, lipnja i srpnja uslijed čega su nastale velike materijalne štete na stambenim i gospodarskim objektima, komunalnoj infrastrukturi – nerazvrstanim, lokalnim i županijskim cestama te na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od osam dana od donošenja ove Odluke zaprimi prijave oštećenika na propisanom obrascu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode unesu zaprimljene prve procjene šteta u Registar šteta.

Ovom se odlukom zadužuje Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu šteta prijavi Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem Registra šteta u roku od 50 dana od donošenja ove Odluke. Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obvezuje se dostaviti konačnu procjenu štete Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem Registra šteta u roku od 60 dana od donošenja Odluke.

Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije.

Još članaka iz "Krapinske Toplice"

Facebook