Prethodni članak
Sljedeći članak

"Unatoč epidemiološkoj situaciji poslovanje Grada Klanjca u protekloj godini bilo je jako dobro"

Godinu smo završili s proračunskim viškom, tako da 2020. možemo smatrati uspješnom – zadovoljan je Brlek


Na posljednjoj sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu prije lokalnih izbora, usvojeni su izvještaji o radu ustanova u vlasništvu Grada – Dječjeg vrtića "Kesten", Kulturnog centra Klanjec i Gradske knjižnice i čitaonice "Antun Mihanović" potom Izvješće o izvršenju proračuna Grada za 2020. godinu, Izvješće o realizaciji programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, programa financiranja socijalne skrbi, kulture i sporta, kao i utrošku sredstava ostvarenih temeljem prihoda od naknada od legalizacije zgrada. Trgovačko društvo "Zelenjak", je na sjednicu dostavilo Izvješće o pružanju usluga za 2020. godinu, kao Izvješće o radu reciklažnog dvorišta za 2020. godinu, a jedna od točaka koja posebno raduje gradonačelnika Zlatka Brleka je Izvješće o izvršenju proračuna. – Prihodi u protekloj godini su bili sasvim solidni, tako da Grad Klanjec nije osjetio neke posljedice lošijih gospodarskih kretanja u Republici Hrvatskoj. Godinu smo završili s proračunskim viškom, tako da 2020. možemo smatrati uspješnom – zadovoljan je Brlek.

I formalno je završen projekt dječjeg vrtića

Od ostalih usvojenih akata, sukladno promijenjenoj zakonskoj regulativi, pristupilo se izmjeni Statuta Grada Klanjca, u skladu s izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, donesena je Odluka o priznanjima Grada Klanjca, temeljem koje će se dodijeliti dvije povelje i jedna plaketa grada Klanjca. – Vezano uz završne aktivnosti na projektu izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Klanjcu donijeli smo odluku o davanju objekta i opreme na upravljanje Dječjem vrtiću "Kesten", Klanjec, na koji je način je i formalno završen projekt dječjeg vrtića. Tom odlukom objekt i oprema dani su na upravljanje i održavanje dječjem vrtiću na neodređeno vrijeme, s time da će se pet godina nakon završetka projekta oprema i namještaj biti dodijeljeni Dječjem vrtiću "Kesten" u trajno vlasništvo – izvijestio je Brlek.

Jednoglasno

Nakon izjašnjavanja vijećnika, sve su točke dnevnog reda usvojene jednoglasno. – Na kraju sjednice kao gradonačelnik Grada Klanjca zahvalio sam svim vijećnicama i vijećnicima ovog saziva na stvarno dobroj i konstruktivnoj suradnji tijekom protekle četiri godine, koji su svojim odlukama i podupiranjem odluka i prijedloga mene kao gradonačelnika doveli do toga da smo praktički sve što smo u te četiri godine planirali i izvršili i da nije bilo posebno velikih prijepora, jer su gotovo sve odluke na ovom Gradskom vijeću donošene jednoglasno – zahvalio je Brlek na dobroj suradnji.

Još članaka iz "Klanjec"

Facebook