Prethodni članak
Sljedeći članak

Proračun Đurmanca 18,2 milijuna kuna: Na proljeće završetak radova na novom vrtiću

Planiraju se i aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i ishođenju građevinske dozvole za izgradnju Kulturnog doma u centru Đurmanca, kao i za izgradnju prilazne ceste prema Mjesnom groblju u Đurmancu, s obzirom da se oba projekta namjeravaju prijaviti za dodjelu bespovratnih EU sredstava


Proračun Općine Đurmanec za 2021. godinu iznosi 18.245.787,87 kuna. Odluka je donosena jednoglasno od strane svih vijećnika.

Od važnijih aktivnosti koje se planiraju realizirati u 2021. godini je završetak radova na izgradnji dječjeg vrtića za što su predviđena sredstva za završetak radova u iznosu od 2.5 mil. kuna.
Završetak radova očekuje se u proljeće 2021. g., a nakon dobivanja svih uvjeta i suglasnosti nadležnih tijela vrtić bi započeo sa radom.

Također se planiraju započeti aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i ishođenju građevinske dozvole za izgradnju Kulturnog doma u centru Đurmanca, kao i za izgradnju prilazne ceste prema Mjesnom groblju u Đurmancu, s obzirom da se oba projekta namjeravaju prijaviti za dodjelu bespovratnih EU sredstava.

Sanacija cesta, klizišta, javne rasvjete...

Što se tiče održavanja komunalne infrastrukture, u to područje se ulaže najviše sredstava, tako da je za tu namjenu u Proračunu za 2021. godinu planiran iznos od ukupno 4,5 mil. kuna, koji bi se rasporedio na radove sanacije i modernizacije nerazvrstanih cesta i javnih površina, sanaciju klizišta, rad stroja za uređenje lokalnih puteva, održavanje odvodnje, zimsko održavanje cesta, održavanje javne rasvjete, nabavu kamenog materijala i kanalizacijskih cijevi, održavanje groblja, održavanje nerazvrstanih cesta – bankine, održavanje postojeće mreže javne rasvjete i sl.

Izgradnja komunalne infrastrukture

U izgradnju komunalne infrastrukture planira se uz već navedeni projekt završetka izgradnje dječjeg vrtića u vrijednosti od 2,5 mil. kuna uložiti cca 1.5 mil. kuna u izgradnju komunalne infrastrukture, između ostalog u otkup zemljišta, ishođenje građevinske dozvole i početak radova na izgradnji pristupne ceste prema Mjesnom groblju u Đurmancu, u izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za izgradnju Doma kulture u centru Đurmanca, proširenje javne rasvjete i sl.

Obrazovanje, socijala, sport u kultura

Planirana ulaganja u PREDŠKOLSKI ODGOJ iznose 267.000,00 kuna, od čega je većina sredstava namijenjena za sufinanciranje boravka predškolske djece u dječjim vrtićima.

U OSNOVNO OBRAZOVANJE se namjerava uložiti 315.000,00 kuna (sredstva su planirana za financiranje troškova nabave radnih bilježnica za učenike OŠ, financiranje troškova školske kuhinje za učenike OŠ koji su slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje troškova provođenja određenih obrazovnih i sportskih aktivnosti učenika).

Za SREDNJE I TERCIJARNO OBRAZOVANJE planirano je 225.000,00 kuna (sredstva su namijenjena za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u autobusnom i željezničkom prijevozu, dodjelu učeničkih i studentskih stipendija, kao i stipendija za deficitarna zanimanja, sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima).

Ulaganja u SOCIJALNU SKRB planirana su u iznosu od 485.000,00 kuna (sredstva su namijenjena za pomoć obiteljima i kućanstvima - socijalna skrb i drva za ogrjev, jednokratne novčane pomoći za novorođenčad, donacije udrugama branitelja sa područja KZŽ, za redovan rad Gradskog društva Crvenog križa Krapina, za sufinanciranje troškova programa „Pomoć u kući“, tekuće donacije udrugama građana, pomoć umirovljenicima i nezaposlenim osobama prigodom blagdana).

Za unapređenje SPORTA se planira iznos od 212.000,00 kuna (sredstva se odnose na izdatke za uređenje dječjih i sportskih igrališta, donacije sportskim udrugama građana).

U KULTURU se planira uložiti 350.000,00 kuna (sredstva su namijenjena za ulaganja u zgrade kulturnih institucija - Dom kulture i sufinanciranje rada kulturno umjetničkih društava)

Zaštita okoliša

Za navedeno područje planiran je iznos od 543.000,00 kuna, a sredstva su namijenjena za uređenje zelenih površina, veterinarske usluge, deratizaciju i dezinsekciju, kontejnerski odvoz smeća, nabavu spremnika za odlaganje otpada, sufinanciranje sanacije odlagališta „Gorjak“.

Poljoprivreda

Za razvoj poljoprivrede planirano je 94.000,00 kuna, a sredstva su namijenjena za razvoj poljoprivrede i poduzetništva, subvencije poljoprivrednicima za programe ulaganja, financiranje osjemenjivanja krava i krmača.

Civina zaštita i vatrogastvo

Za to područje u Proračunu je planirano 372.000,00 kuna, a sredstva su namijenjena za razvoj vatrogastva i financiranje redovnog rada DVD-a, kao i za aktivnosti s područja civilne zaštite.

Još članaka iz "Ðurmanec"

Facebook