Prethodni članak
Sljedeći članak

Održana druga sjednica Županijskog savjeta mladih

Savjet mladih Krapinsko - zagorske županije je u subotu, 28. ožujka održao svoju drugu sjednicu na kojoj je donio Program rada za 2015. godinu...


U Krapini je u subotu, 28. ožujka održana druga sjednica Županijskog savjeta mladih. Na sjednici, kojom je predsjedala predsjednica Savjeta Veronika Kolman, donijet je Program rada za 2015. godinu. Odlučeno je da će Savjet mladih nastaviti raditi po konceptu organiziranja tematskih sjednica na kojima sudjeluju stručni govornici iz određenih područja. Savjet će, uz tematske sjednice, po potrebi organizirati sjednice koje će pratiti dnevni red Županijske skupštine, a njegovi članovi i njihovi zamjenici će sudjelovati na sjednicama Županijske skupštine i njezinih radnih tijela. Sve ovo bi trebalo rezultirati donošenjem mišljenja, prijedloga i preporuka Županiji o pitanjima i temama od interesa za mlade.

Sjednici Savjeta mladih nazočile su predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki i zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek koje su mlade podržale u njihovom radu i upoznale s detaljima u funkcioniranju Županije i njezinih tijela. Predsjednica Skupštine je istaknula da su prisutni mladi budući nositelji društvenog života Županije. Pohvalila je Program rada i preporučila im angažiranje u širenju mreže savjeta mladih na lokalnu razinu. Zamjenica župana je čestitala prisutnima na izbor u Županijski savjet mladih, poželjela im uspjeh u radu i nastavak dobre zajedničke suradnje

Savjet mladih je svoj rad u 2015. godini isplanirao u pet programskih područja:
Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja,
Zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijana politika za mlade,
Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, volonterski rad i politička participacija,
Zdravlje, sport i kultura,
Mladi u europskom i globalnom okruženju.

Savjet mladih će u okviru navedenih programskih područja, osim organiziranja tematskih sjednica, razmjenjivati iskustva s drugim savjetima mladih te jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj; sudjelovati u radu nadnacionalnih i regionalnih platformi, a posebice u okviru Youth Regional Networka (YRN); sudjelovati na okruglim stolovima, konferencijama i projektima u Hrvatskoj i inozemstvu, posebno u okviru organizacija kojima je Krapinsko-zagorska županija članica te u regijama s kojima Krapinsko-zagorska županija ima sporazume o suradnji.

Formiranjem kritičkog stava na temelju stručnih izlaganja i općih podataka, inovativnim i kreativnim pristupom rješavanju problema, kao i angažmanom u radnim tijelima Županijske skupštine, te u procesima donošenja odluka i kreiranja javnih politika,Savjet mladih želi biti aktivan promicatelj prava, potreba i interesa mladih na  razini Županije. Kontinuiranom podrškom i motivacijom lokalnih Savjeta mladih cilj mu je stvoriti proaktivnu snagu mladih koja će zahvaljujući međusobnoj razmjeni iskustava i komunikaciji biti prepoznatljiv pokretački element u donošenju odluka od potreba i interesa svih mladih na području Krapinsko-zagorske županije.

Još članaka iz "Business"

Facebook