Prethodni članak
Sljedeći članak

POSKUPLJUJE VODA: Direktor Zagorskog vodovoda objasnio zašto i za koliko


Od 01. studenog Zagorcima poskupljuje voda, objavio je u svom današnjem broju tjednik Zagorski list. Tim povodom, objavljen je i intrevju s direktorom Zagorskog vodovoda, Mariom Mihovilićem, koji je pojasnio razloge i detalje poskupljenja.

Intervju prenosimo u cijelosti:

ZL: Budući da je povod ovom razgovoru činjenica da ste nam potvrdili informaciju koju smo neslužbeno doznali, a to je da će Zagorski vodovod povisiti cijenu vode, odnosno, da će građani dobivati veće račune za vodu, prvo pitanje je, naravno, zašto poskupljuje voda i zašto poskupljuje baš sada?

Mihovilić: Na Zagorski vodovod d.o.o., kao i na većinu gospodarstvenika u RH, u velikoj mjeri utječu poremećaji na globalnom tržištu i sveprisutna inflacija, što je dovelo do znatnog povećanja troškova poslovanja, prvenstveno troškova energenata, materijala i usluga te troškova tekućeg i investicijskog održavanja komunalnih vodnih građevina. Zagorski vodovod nije mijenjao cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe od 2016. godine kad je ista smanjena za 20 lipa, dok se cijena usluga javne odvodnje i pročišćavanja nije mijenjala od početka pružanja navedenih usluga, dakle od 2015. godine. Dugi niz godina optimalizacijom troškova poslovanja i unutarnjom reorganizacijom poslovanja uspjeli smo izbjeći utjecaj porasta troškova poslovanja na cijenu vodnih usluga, međutim s obzirom na drastično povećanje istih to više nije moguće. Svjesni smo da će podizanje cijena utjecati na standard naših sugrađana, no da bi i nadalje bili u mogućnosti pružati stabilnu distribuciju vode kako bi do naših potrošača i dalje dolazila kvalitetna pitka voda, nužna je korekcija cijene vodnih usluga.

ZL: Dobro, znači, Aglomeracija koja je već dugo jedna od 'vrućih tema' u zagorskoj javnosti, nije razlog povećanja cijene vode?

Mihovilić: Naravno da ne. Realizacija investicije „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ ne utječe na povećanje cijena vodnih usluga i nije razlog povećanja cijene, budući da je financiranje te investicije osigurano iz sredstava EU, Republike Hrvatske, Hrvatskih voda te sredstava Zagorskog vodovoda, koja čine sredstva naknade za razvoj i kredita.

ZL: Računi koje vaši potrošači dobivaju sastoje se od, ako se ne varam, pet stavki, plus PDV koji iznosi 13%. E sad, za PDV znamo kamo ide. No, da pojasnimo za one koji ne znaju, kojih je to pet stavki na računu, kome idu novci od pojedine stavke i na što se troše?

Mihovilić: Račun za vodne usluge sadrži podatak o cijeni vodnih usluga - vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, ovisno koje usluge građani koriste, naknadi za korištenje voda, naknadi za zaštitu voda i naknadi za razvoj. Cijena vodnih usluga prihod je Zagorskog vodovoda i sastoji se od varijabilnog djela cijene koji ovisi o količini isporučene vodne usluge i fiksnog dijela koji služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine. Cijena vodnih usluga osigurava povrat troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina te isporuke vodnih usluga. Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda prihod su Hrvatskih voda, a Zagorski vodovod d.o.o. ih u njihovo ime i za njihov račun obračunava u cijeni vode, naplaćuje i prosljeđuje Hrvatskim vodama, sve u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda, odnosno, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda. Visina naknade za korištenje voda utvrđena je Uredbom o visini naknade za korištenje voda, a visina naknade za zaštitu voda utvrđena je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda, a te Uredbe donosi Vlada RH. Naknada za razvoj prihod je javnog isporučitelja, koristi se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, a odluku o visini naknade donosi Skupština javnog isporučitelja. Cijena vodnih usluga oporezuje se stopom poreza na dodanu vrijednost u iznosu 13 % dok su naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj neoporezive stavke.

ZL: Dobro. I što sad točno poskupljuje? Hoćete li vi sad povisiti cijenu samo jedne stavke ili ćete povisiti cijenu i fiksnog i varijabilnog dijela javne vodoopskrbe te hoće li to posljedično dovesti do povećanja iznosa ostalih stavki?


Mihovilić: Analizom troškova poslovanja, u skladu s Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva napravljeni su izračuni temeljem kojih je nužno za sve kategorije korisnika povećati fiksni dio cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe te fiksni i varijabilni dio cijene javne odvodnje i pročišćavanja, dok bi varijabilni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe za sve kategorije korisnika ostao nepromijenjen.


ZL: I za koliko se sad povećava cijena tog fiksnog dijela? I da pojednostavimo čitavu priču s konkretnim primjerom. Jedna obitelj tijekom kolovoza i rujna potrošila je ukupno 30 m3 vode i za to joj je stigao dvomjesečni račun od Zagorskog vodovoda u sveukupnom iznosu od 60,41 euro. Koliko će, nakon poskupljenja, iznositi takav isti, dvomjesečni račun?


Mihovilić: Prema izračunu po novoj cijeni, takav isti dvomjesečni račun za potrošnju vode od 30 m3 iznosit će 68,70 €. Dakle, mjesečna cijena vodnih usluga za jedno domaćinstvo povećat će se za oko 4 eura.

ZL: Dobro, ali s obzirom na broj vaših potrošača, to neće biti baš beznačajno povećanje prihoda za Zagorski vodovod. Koji rashodi će se povećati, budući da niste tvrtka koja bi trebala ostvarivati ili kumulirati veliku dobit?

Mihovilić: Poslovanje javnog isporučitelja kao i sama metodologija za izračun cijene vodnih usluga strogo je regulirana zakonskim propisima. Do uspostave jedinstvenog javnog isporučitelja na distribucijskom području u izračunu cijena vodnih usluga primjenjuje se Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena pokriva, dok se uspostavom jedinstvenog javnog isporučitelja cijena određuje sukladno Metodologiji za određivanje vodnih usluga koju je donijela Vlada RH 29.06.2023. godine. Također Vijeće za vodne usluge svojim smjernicama određuje detaljan način izračuna regulatorno dopuštenog prihoda i tarifa vodnih usluga i naknade za razvoj, prijave podataka o operativnim troškovima i kapitalnim izdacima, pravdanje troškova amortizacijskog fonda i druga pitanja primjene metodologije za izračun cijene. Cijena vodnih usluga usklađivat će se i mijenjati na godišnjoj razini, uz suglasnost regulatornog tijela, Vijeća za vodne usluge. Razlozi za predloženu korekciju cijene sadržani su u značajnom povećanju troškova poslovanja; troškova energenata, materijala i usluga, troškova tekućeg i investicijskog održavanja komunalnih vodnih građevina, te će se prihodi ostvareni povećanjem cijena vodnih usluga koristiti isključivo za pokriće troškova poslovanja i sa svrhom neometanog kontinuiteta poslovanja, a ne kumuliranja dobiti.

ZL: A ovaj dio što ste spomenuli vezano za uspostavu jedinstvenog javnog isporučitelja... Ako sam dobro razumio, to znači da će, primjerice, potrošači VIOP-a i Krakoma čija su pripajanja Zagorskom vodovodu upravo u tijeku, i dalje plaćati cijenu koju su do sad plaćali? 

Mihovilić: Upravo tako. Postojeća cijena vodnih usluga kod javnih isporučitelja koji se spajaju sukladno Uredbi o uslužnim područjima ostaje nepromijenjena dok jedinstvenu cijenu vodnih usluga ne odobri Vijeće za vodne usluge, sukladno novoj Metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga.

ZL: I za kraj, od kad kreće poskupljenje, odnosno, kad potrošači mogu očekivati prve račune po novim cijenama?

Mihovilić: Planirano povećanje cijena stupilo bi na snagu 01.11.2023. godine. Prve račune po novim cijenama potrošači mogu očekivati u prosincu 2023. godine.

Još članaka iz "Županija"

Facebook