Prethodni članak
Sljedeći članak

''Naša djeca nisu drugačija, naši učenici imaju teškoće u razvoju, ali imaju apsolutno sva prava u školovanju, jednake uvjete života i rada kao i sva ostala djeca''

Konferencija ''Rana intervencija u djetinjstvu kao doprinos budućnosti zajednice''


Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu u suorganizaciji s Krapinsko-zagorskom županijom organizirala je inicijalnu konferenciju ''Rana intervencija u djetinjstvu kao doprinos budućnosti zajednice'' koja je održana u danas u prostorijama Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije.

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu provodi projekt ''Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu'' u partnerstvu s Gradskim odjelom za obrazovanje i mlade u Reykyaviku. Projekt je usmjeren na jačanje uloge civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji za stvaranje pravodobne podrške djeci rane i predškolske dobi te kreiranju preduvjeta za regulatorni okvir za međusektorski sustav rane intervencije u djetinjstvu. Konferencija je simbolično održana tijekom Dječjeg tjedna i  prvi je zajednički korak u stvaranju Koalicije za ranu intervenciju u djetinjstvu.

dr.sc. Marta Ljubičić, umirovljena sveučilišna profesorica i Predsjednica Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu rekla je koko joj je drago da se ova konferencija održava u dječjem tjednu i u Krapinsko zagorskoj županiji, koja je županije prijatelj djece. ''Sama konferencija je dio jednog projekta koji je pokrenula Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu. Projekt je predstavljen na ovoj konferenciji, a usmjeren je na Krapinsko zagorsku županiju. Cilj projekta je da se u županiji povežu svi djelatnici koji pružaju usluge djeci sa razvojnim poteškoćama ili razvojnim rizicima, da bi se stvorio jedan učinkovit sustav rane intervencije u djetinjstvu'' – poručila je Ljubičić.

Zamjenica župana Jasna Petek je pak istaknula zadovoljstvo što se u Dječjem tjednu može razgovarati o jednoj temi, koja je jako važna za djecu naše županije, pogotovo za djecu koja imaju određene teškoće u razvoju ili su sa određenim rizikom u razvoju za obitelji, a to je pitanje rane intervencije. ''Rana intervencija kao skup postupaka podrške djetetu, koje ima određeni rizik u razvoju je izuzetno važna, pogotovo u one prve tri ako malo još rastegnemo, prvih sedam, iz jednostavnog razloga što se na taj način zapravo šanse za normalan i ujednačen razvoj  i za život u zajednici daleko olakšavaju. Preveniraju se i mnoge negativne pojave tipa institucionalizacije, tako da jako mi je drago što KZŽ koja već nekoliko godina vrlo intenzivno radi na razvoju socijalne usluge rane intervencije ima priliku biti dio jednog projekta respektabilne udruge, autoriteta na području cijele RH, dakle Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu iz Zagreba. Mi smo suradnici na tom projektu i ono što radimo sigurno da možemo unaprijediti. Radimo mnogo, jer vizija KZŽ u pogledu razvoja socijalnih usluga je razviti transparentne, stručne, dostupne usluge, a socijalna usluga rane intervencije je usluga koju već nekoliko godina unazad KZŽ vrlo intenzivno razvija, prije svega kroz resurse koje imamo a to su Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i od 2020. Kabinet za ranu intervenciju pri Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Naime, mi od 2016. u Centru financiramo rad jednog edukacijsko-rehabilitacijskog stručnjaka, tako da imamo dvije predškolske skupine u kojima se provode rehabilitacijski postupci i predškolski odgoj i obrazovanje za djecu sa teškoćama u razvoju na području naše županije, a unazad dvije godine imamo i Kabinet za ranu intervenciju, u kojemu smo upravo nedavno zaposlili jednog edukacijsko-rehabilitacijsku stručnjakinju, koja radi upravo ranu intervenciju, od one najranije dobi, savjetodavni rad s roditeljima i zapravo kroz te dvije usluge i uslugu rane intervencije u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, imamo na neki način institucionalno dobro pokriven taj sustav rane intervencije''. – rekla je Petek i dodala da još postoji široka lepeza mogućnosti u sferi civilnog sektora, kroz razne udruge, posebice koje rade sa osobama sa invaliditetom, a koje su vrlo aktivne na području KZŽ i koje u svom djelokrugu rada mogu pokriti i ovu uslugu rane intervencije. ''Neki to već rade, kao Udruga Sveta Ana iz Lobora, a nadam se da će ova, vrlo dobo posjećena konferencija sigurno izroditi nekim novim uslugama u poticanju i razvoju usluge rane intervencije.'' – rekla je Petek i zahvalila Hrvatskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu što su županiju prepoznali kao partnera. ''Veselim se budućoj suradnji, a sve na dobrobit djece, mališana u KZŽ.'' – zaključila je zamjenica župana.

Ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice Antun Zupanc je rekao kako im ova konferencija puno znači jer pri Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice djeluje i kabinet za ranu intervenciju. ''Naša djeca nisu drugačija, naši učenici imaju teškoće u razvoju, ali imaju apsolutno sva prava u školovanju, jednake uvjete života i rada kao i sva ostala djeca. Da bi to ostvarili mi moramo dati potporu kakva im je u tom trenutku potrebna. Ona može biti različita, od rane pa do osnovnoškolske i srednjoškolske dobi i prema tim potrebama mi ustvari kreiramo strategije kako da pružimo podršku našoj djeci, odnosno učenicima.'' – rekao je Zupanc.

dr. Sunčica Martinec, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice se u izjavi osvrnula važnost rane intervencije. ''Važno je što prije uočiti teškoće u razvoju kod djece i što prije reagirati, jer ranom intervencijom možemo vrlo  lako djelovati na težinu ekspresija njihovog oštećenja. Zato je vrlo važno da svi u raznim sustavima, od socijalnog i zdravstvenog sustava međusobno surađujemo i koordiniramo, kako bi djeci pomogli da im bude što bolja dostupnost usluga i da postignemo za svakog individualca u konačnici što bolju razinu njegovog funkcionalnog statusa integracije u sustav''

 

Još članaka iz "Županija"

Facebook