Prethodni članak
Sljedeći članak

Kolar: 'Radi se prostorni plan koji će predvidjeti najvažnije strateške projekte za sljedećih 10 godina'


Zavod za prostorno uređenje KZŽ i županijski Upravno odjel za prostorno uređenje, gradnji i zaštiti okoliša na konferenciji za medije danas su predstavili svoj rad i aktivnosti u protekloj godini, kao i planove za ovu godinu.

Ravnateljica Zavoda Snježana Žigman istaknula je kako je Zavod tijekom protekle godine, između ostalog, radio na izradi i praćenju provedbe prostornih planova područne razine, na izradi Nacrta prijedloga plana III. Izmjene i dopune Prostornog plana KZŽ. Izrađeno je 19 prostornih planova uređenja grada ili općine, 1 generalni urbanistički plan, 4 urbanistička plana i 1 detaljni plan uređenja. Prostorni planovi odnosili su se na Donju Stubicu, Krapinu, Oroslavje, Zabok i Zlatar te Bedekovčinu, Desinić, Gornju Stubicu, Hrašćinu, Konjščinu, Kraljevec na Sutli, Lobor, Mariju Bistricu, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće, Zlatar Bistricu, Jesenje i Novi Golubovec. Generalni urbanistički plan odnosio se na Grad Krapinu.

Zavod je donio i mišljenja o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova uređenja JLS s Prostornim planom Županije te je su izdana za sedam konačnih prijedloga.

Također, tu je i registar brownfield područja, kao jedinstveno mjesto za evidenciju brownfield područja uz standardizirani opis. Podatke u registar unosi Zavod, a pregled je moguć na Geoportalu. U taj je registar lani upisano 11 lokacija, a ukupno ih je 35.

Uspostavljen je i registar klizišta prema podacima koje su Zavodu dostavile općine i gradovi, Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste te je evidentirano ukupno 389 lokacija.

Što se financija tiče, primici poslovanja iznosili su 275.425,99 eura, a rashodi 242.826,51 eura.

Ravnateljica Žigman najavila je i planove za ovu godinu, a to su Izrada III izmjene i dopune Prostornog plana Županije, Izrada izmjena i dopuna prostornih planova za Jesenje, Sveti Križ Začretje i Novu Golubovec, kao i stručnu savjetodavnu te tehničku pomoć u izradi prostornih planova JLS, izdavanje mišljenja Zavoda, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te stručno – analitičke poslove po nalogu Ministarstva te ostale stručno analitičke poslove u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja RH kroz izradu podloge za izradu prostornih planova nove generacije pod nazivom 'Studija podložnosti na klizanje na prostoru KZŽ'.

Što se tiče Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, glavne aktivnosti odnose se na rad sa strankama, odnosno po zahtjevima, pa je tako tijekom 2023. godine zaprimljeno 4487 predmeta od čega se 1576 odnosi na upravni postupak, istaknula je pročelnica Odjela Gordana Gretić. Od značajnijih projekata, Odjel je izdao građevinsku dozvolu za obnovu kulturnog dobra, dvorca Stubičku Golubovec vrijednu 20.000.000,00 eura pri čemu Županija sudjeluje u obnovi s 10% financijskih sredstava.

Pročelnica je također istaknula i dogradnju tvornice OMCO kao značajan projekt kojim će se proizvodnja tvornice proširiti na autoindustriju i otvoriti nova radna mjesta.

U području zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom zaprimljeno je 133 predmeta, a vezano na rad Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“, Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini na ime troškova sufinanciranja redovne djelatnosti društva Piškornica d.o.o. uplatila iznos od 15.000,00 eura a za kapitalno ulaganje, za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom, uplaćen je iznos od 32.400,00 eura, sukladno planiranoj dinamici. Vezano na zahtjeve o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama tijekom 2023. godine izdano je 143 rješenja o izvedenom stanju te su prihodi od legalizacije lani iznosili 15.051,41 eura.

Župan Željko Kolar čestitao je na stručnom obavljenom poslu i jednom i drugim timu. – Tu govorimo o izuzetno vrijednim projektima poput onog u OMCU i o ZEZ – u te nizu manjih, bitnih izdanih dozvola za proširenje gospodarskih aktivnosti te otvaranja novih hala. Naš Odjel radi po ispostavama kako bi bili ljudima što bliže, a ujedno radimo i na modernizaciji samog sustava od e-dozvola do e-upisnika. Naš maksimalan doprinos koji možemo dati razvoju gospodarstva je da budemo brzi i efikasni prilikom izdavanja građevinskih dozvola, no to ne ovisi samo o našim ljudima, nego i o kvaliteti projektne dokumentacije – rekao je Kolar.

Dodao je i kako je Zavod trenutno u velikom poslu, a to su izmjene i dopune prostornog plana KZŽ, gdje će se strateški odrediti neke stvari za narednih desetak godina, što uključuje, rekao je Kolar, i neke dionice željeznice, odnosno Lepoglavsku spojnicu koja će biti predviđena prostornim planom, dok će se neke koje su do sada bile u planu, a proglašene su neperspektivnima, maknuti iz plana.

Župan je najavio i nova zapošljavanja u ovom Upravnom odjelu te je pozvao inženjere građevine da se jave kada bude raspisan natječaj.

Još članaka iz "Županija"

Facebook