Prethodni članak
Sljedeći članak

Početak radova na novoj zlatarskoj tržnici planira se iza 1. lipnja

Održana jesjednica Gradskog vijeća Grada Zlatara


Gradsko je vijeće Zlatara na jučerašnjoj sjednici, između ostalog, donijelo odluku o zaduživanju Grada za realizaciju kapitalnih projekata. Kako je objasnila gradonačelnica, i dalje se radi o kreditnom okviru, a ne zaduživanju Grada, odnosno samo se mijenjaju iznosi, zbog novih saznanja iz okončanih postupaka javne nabave za kapitalne projekte koji su predmet odluke, kao i zbog prikazivanja iznosa u eurima. Konkretno, radi se o projektu tržnice. Zatražena je nova indikativna ponuda od Hrvatske poštanske banke i iznos nakon izmjena glasi 2.372.290,81 eura. Što se tržnice tiče, gradonačelnica je obavijestila vijećnike da je prijedlog ugovora za radove poslan odabranom izvođaču te bi ugovor trebao biti potpisan u travnju.

– Nećemo se žuriti s početkom radova, prije 1. lipnja vjerojatno ne bi započeli, kako bismo stigli sajam premjestiti na privremenu lokaciju, najvjerojatnije u centru Zlatara, na prostoru Trgonoma – rekla je gradonačelnica. Izmijenjen je i Plan nabave za ovu godinu, jer je Grad prijavio neke ceste i objekte koji bi se mogli urediti u sklopu protupotresne obnove, odnosno iz Fonda solidarnosti, za što je rok 30. lipanj.

Također, donesena je Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranje usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja na području grada Zlatara. Odlukom je ekonomska cijena promijenjena na 344,42 eura po djetetu.
Kako je pojasnila gradonačelnica, sve JLS imaju problema sa sufinanciranjem dječjih vrtića i bile su prisiljene dizati ekonomsku cijenu. Gradonačelnica je napomenula da su okolni gradovi i općine cijene podizali već ranije i da se uglavnom radi o financiranju 40 posto roditelji, 60 JLS, dok Grad Zlatar i dalje sufinancira dječji vrtić u omjeru 62% Grad, dok roditeljima preostaje 38%.

Na sjednici je prihvaćeno i izvješće gradonačelnice za drugu polovicu 2022. godine, kao i i izvješća o radu Galerije izvorne umjetnosti, Gradske knjižnice i POU dr. Jurja Žerjavića Zlatar za 2022. godinu.

Gradsko je vijeće dalo i suglasnosti na Statut POU dr. Jurja Žerjavića, na Odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato, kao i na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu vrtića te suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području grada. Donijeta je i izmjena Odluke o izvršavanju proračuna te suglasnost za izdavanje bjanko zadužnice Hrvatskim šumama kao jamstvo za uredno izvršenje Ugovora o gradnji i održavanju šumske ceste odnosno infrastrukture.

Još članaka iz "Zlatar"

Facebook