Prethodni članak
Sljedeći članak

Općina Radoboj objavila javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade za 2023. godinu


Općina Radoboj objavila je Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade s ciljem podizanja kvalitete života mladih i poticanja mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema.

"Mlade definiramo kao pripadnike dobne skupine između 15 i 30 godina starosti. Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2021. godine u Općini Radoboj ima 2.981 stanovnika, dok populaciju mladih od 15 do 29 godina čini 507 osoba, odnosno 17 %. S obzirom da su mladi vrlo važni dionici u zajednici, briga za mlade važan je segment razvoja cjelokupnog društva u Radoboju"!, poručuju iz Općine.

Kako su naveli u proiopćenju, sa svrhom unaprjeđenja kvalitete života mladih Općina Radoboj objavila je Javni poziv u cilju donošenja participativnog proračuna za mlade za 2023. godinu.

"Takav proračun uspješan je mehanizam identificiranja i ostvarivanja potreba mladih jer njime lokalna samouprava bolje odgovara na njihove potrebe, promiče demokratsku i socijalnu uključenost te osigurava učinkovitiju potrošnju proračunskih sredstava. Putem ovog Javnog poziva izvršiti će se odabir prijedloga projekta/projekata čije će financiranje i provedbu realizirati Općina Radoboj, a na prijedlog povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava Javnog poziva. Ovim Javnim pozivom Općina Radoboj financirati će i provoditi 1 do 3 projekta čija provedba traje od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine.", naveli su.

Prijedlog projekta ili projektne aktivnosti koje će Općina Radoboj financirati i provesti u sklopu Participativnog proračuna za mlade mogu podnijeti mladi od 15 – 30 godina (pojedinci) s prebivalištem u Općine Radoboj čiji prijedlozi zadovoljavaju uvjetima natječaja.

U okviru ovog Javnog poziva raspoloživa sredstva iznose 8.300,00 eura. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 500,00 eura, dok najveći iznos sredstava iznosi 8.300,00 eura.

Projektni prijedlozi se podnose na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Općine Radoboj www.radoboj.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi.

Nepravovremene prijave i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati. Obrasci za prijavu mogu se preuzeti i u pisanom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Radoboj, Radoboj 8.
Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je 18. rujna 2023. godine.

Prijave se dostavljaju putem pošte ili osobnom predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Radoboj, a mogu se dostaviti i elektronskom poštom. Prijave poštom šalju se preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Radoboj, Jedinstveni upravni odjel, Radoboj 8, 49232 Radoboj, s naznakom „Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade za 2023. godinu – ne otvarati“

Ukoliko se prijava dostavlja elektronskom poštom, dostavljenu dokumentaciju moraju činiti skenirani izvornici s jasnim vlastoručnim potpisom fizičke osobe predlagatelja odnosno skrbnika predlagatelja ukoliko je predlagatelj maloljetna osoba. Prijava elektronskom poštom dostavlja se na adresu: [email protected]

Prijave koje se dostavljaju redovitom ili elektronskom poštom trebaju biti predane najkasnije zadnjeg datuma za zaprimanje prijava do 24:00 sata.

Prijava koja se dostavlja osobno treba biti predana u Jedinstveni upravni odjel Općine Radoboj, Radoboj 8, 49232 Radoboj, najkasnije zadnjeg dana roka za prijavu do 14:30 sati.

Sva pitanja vezana uz prijavu na ovaj Javni poziv mogu se tijekom njegova trajanja, a najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv, postaviti na adresu: [email protected] ili telefonom na broj 049/349 110.

Više na: https://radoboj.hr/opcina-radoboj-objavljuje-javni-poziv.../

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook