Prethodni članak
Sljedeći članak

Općina će rekonstruirati groblje za 57 tisuća eura

Planirana vrijednost projekta je 57.000,00 EUR s PDV-om


Općina Bedekovčina prijavila je na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt: Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju groblja Orehovica. Cilj projekta je povećati razinu standarda komunalne infrastrukture na području Općine Bedekovčina, rekonstrukcijom groblja Orehovica. Postojeći kompleks groblja sastoji se od: starog dijela groblja sa sedam grobnih polja odijeljena grobnim stazama bez vegetacije, ceremonijalno-oproštajnog trga s mrtvačnicom, površine za izgradnju novih grobnih polja. Groblje nema adekvatno rješenje kolnih i pješačkih prometnica i parkirališta sa instalacijama komunalne infrastrukture. Postojeće staze zahtijevaju detaljnu obnovu.

Postojeće groblje je djelomično ograđeno ogradom od betonskih stupova i žice. Ograda je u lošem stanju. Postojeća rasvjeta groblja ne zadovoljava europske norme te se mora zamijeniti energetski učinkovitom javnom rasvjetom. Na groblju postoji nekoliko česmi. Sve česme nisu u funkciji. Iz navedenog, vidljivo je da je nužno potrebna rekonstrukcija groblja Orehovica. Do sada je izrađeno idejno rješenje rekonstrukcije groblja i projektni zadatak. U svrhu ishođenja građevinske dozvole, potrebno je izraditi glavni projekt rekonstrukcije groblja. Planirani zahvat u prostoru odnosi se na detaljno uređenje središnjeg objekta za ispraćaj pokojnika i ostalim sadržajima, parterno uređenje oko središnjeg objekta za ispraćaj, prostora gaj urni, prostora za izgradnju novih grobnica, grobnog polja na ostalom dijelu groblja, uređenje parking prostora i gornjeg asfaltnog puta, izgradnja pješačkih staza oko groblja na postojećim i novim ulicama, izgradnja ograde oko cijelog kompleksa groblja i ostala infrastruktura u skladu s Pravilnikom o grobljima. Planirana vrijednost projekta je 57.000,00 EUR s PDV-om. 

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook