Prethodni članak
Sljedeći članak

Nakon godinu dana uklanjaju se skulpture 'Crkveni redovi Varaždina' iz Parka Ivana Pavla II

Skulpture se uklanjaju na trošak Grada Varaždina


Poštujući propise i pravne procedure i nakon što su iscrpljene sve mogućnosti sporazumnog rješavanja spora s autorom Nikolom Šanjekom započelo je uklanjanje skulptura iz Parka Ivana Pavla II.

Ugovorom iz lipnja 2021. godine autor je trebao isporučiti tri skulpture „Crkveni redovi Varaždina“ izvedene u kamenu St. Margarethen Dolomiti. Nalaz vještaka je bio da „skulpture nisu izvedene u kamenu St. Margarethen iz Dolomita već su izvedene u poliesteru tehnikom lijevanja i punjene nekim drugim materijalom“ te je Grad preko Odvjetničkog ureda Brlečić i partneri pokrenuo postupak raskida ugovora s obvezom uklanjanja skulptura od strane autora.

S autorom se u više navrata i razgovaralo te se nastojalo mirno riješiti spor, poštujući sve pravne propise i procedure te kada su sve iscrpljene, pristupilo se uklanjanju skulptura iz Parka Ivana Pavla II.

Iste će biti odgovarajuće skladištene i autor će ih moći preuzeti petnaest dana od dana uklanjanja, nakon čega Grad nema obvezu daljnjeg čuvanja istih.

Grad Varaždin, s obzirom na to da ugovor nije ispoštovan, nije izvršio uplatu. Skulpture se uklanjaju na trošak Grada Varaždina.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook