Prethodni članak
Sljedeći članak

MAKOVI IZA REŠETAKA: Važna izložba koju morate posjetiti!


Izložbom 'Makovi iza rešetaka', koja će se održati 21. rujna 2023. godine u Zelenoj dvorani, Zabok, s početkom u 13:30 sati za cilj ima ukazati na prisutnost nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a njome se želi poslati i jasna poruku da je izlazak iz nasilja moguć, da je oporavak od traume nasilja moguć. Upravo to dokazuje i izložba likovnih radova jedne od korisnica SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko - zagorske županije.

- Nasilje nad ženama u Hrvatskoj nije više tema o kojoj se šuti, ali je tema o kojoj se treba više, češće i glasnije pričati. Potrebno je svakodnevno podizati svijest, učiti i pričati o problematici rodno uvjetovanog nasilja, počevši od preventivnih programa za djecu i mlade do tretmanskog rada sa žrtvama nasilja i specijaliziranih edukacija za stručnjakinje/e koje/i svakodnevno rade sa ženama žrtvama nasilja. Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama obilježavamo spomen na 22. rujna 1999. godine kada su na zagrebačkom općinskom sudu ubijene su tri žene i ranjena je jedna žena. Živote su izgubile sutkinja Ljiljana Hvalec, odvjetnica Hajra Prohić i Gordana Oraškić, stranka u postupku. Teško je ranjena Stanka Cvetković, zapisničarka. Počinitelj je bio bivši policajac Mato Oraškić, tuženik u postupku. U Hrvatskoj se nasilje nad ženama najčešće događa u obiteljskoj zajednici, koja bi trebala biti najsigurnije okruženje. Većina žrtava obiteljskog nasilja su osobe ženskog spola. Počinitelj obiteljskog nasilja najčešće je bračni ili izvanbračni suprug ili bivši suprug (partner) žrtve - poručuju organizatori, SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja koji u Krapinsko - zagorskoj županiji djeluje od 2012. godine.

- Kroz SOS utječemo na smanjenje rodno uvjetovanog nasilja, osiguravamo direktnu psihosocijalnu, psihološku i pravnu pomoć te senzibiliziramo javnost za pitanja rodno uvjetovanog nasilja. Savjetovalište, na adresi Trg Svete Jelene 6, Zabok, kao i telefonske linije 049 639 281, 091 639 2810 i 091 604 2362 otvorene su svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati (za dolazak u savjetovalište potrebno se prethodno najaviti telefonskim putem). Iznimno je važan rad svih nas na osvještavanju i borbi protiv obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama, njegovoj prisutnosti u svim slojevima društva te promoviranju nulte stope tolerancije nasilja nad ženama i nasilja u obitelji - poručuju iz SOS-a.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook