Prethodni članak
Sljedeći članak

Jedan grad i dvije općine u Zagorju dobili su novu poljoprivrednu redarku


S prvim danom svibnja, s radom je započela Nikolina Švigir Hohnjec, nova poljoprivredna redarka za područje grada Klanjca i općina Tuhelj i Kraljevec na Sutli.

Uredovno vrijeme za rad s građanima je svaki ponedjeljak i petak od 8 do 14 sati u prostorijama Grada Klanjca. Rad poljoprivredne redarke za područje Općine Tuhelj je svake srijede od 8 do 11 sati sa strankama, a ostalo vrijeme će provoditi na obilasku terena. Građanke i građani koji su spriječeni ili nisu u mogućnosti doći, upućuju se na komunikaciju putem telefona i e-maila. Kontakt mobitel je 098/903-8397, a e-mail [email protected].

Prvenstvena zadaća poljoprivredne redarke je nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i općinskim odlukama, odnosno poduzimanje mjera radi sprečavanja njegove zakorovljenosti, kontrola održavanja živica i međa, poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica. Osim toga, poljoprivredna redarka obavlja poslove vezane uz zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, provodi mjere i aktivnosti na zaštiti zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, informira o potporama u poljoprivredi i šumarstvu, lovstvu, vinarstvu, stočarstvu i sl. Također, nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije, provodi zabranu odnosno obvezu uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, provodi mjere radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina te vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka, sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa.
Poljoprivredna redarka samostalno donosi rješenja o izvršenju propisa, izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlaštena.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook