Prethodni članak
Sljedeći članak

Gradonačelnik ovlašten za donošenje potrebnih akata vezanih uz Niskogradnju

Održana sjednica Gradskog vijeća Pregrade


Jučer je održana 19. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo osam gradskih vijećnika i vijećnica. Pred vijećnicima se našlo četrnaest točaka dnevnog rada, a nakon konačnog usvajanja zapisnika s 18. sjednice, Gradsko vijeće je razmotrilo i jednoglasno se usuglasilo s dopunom dnevnog reda 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade.

Direktor Niskogradnje

Gradsko vijeće razmotrilo je i jednoglasno donijelo Odluku o Planu upisa u odgojno-obrazovnu 2024./2025. godinu u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada i Odluku o davanju prethodne suglasnosti DV Naša radost Pregrada za provedbu postupka jednostavne nabave za predmet nabave: „Usluga izmjene unutarnje stolarije“. Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade vijećnici i vijećnice razmotrili su i jednoglasno donijeli Odluku o davanju suglasnosti člana Društva na imenovanje direktora Niskogradnje d.o.o. te Odluke o ovlašćivanju gradonačelnika za donošenje potrebnih akata vezanih uz usklađenje temeljnog kapitala Niskogradnje d.o.o.. Ovom je odlukom dosadašnji direktor Marijan Peer imenovan direktorom-članom Uprave Niskogradnje d.o.o. na mandat od pet godina te će nastaviti voditi tvrtku s dobrim poslovnim rezultatima.

Odluka o priznanjima

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade za 2023. godinu te usvojilo Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2023. godinu. Također, jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju plana djelovanja na području prirodnih nepogoda za 2023. godinu te je razmotren prijedlog i jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2023. godine. Jednoglasno je razmotren prijedlog i donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2023. godinu. Nagradu Grada Pregrade za životno djelo dobit će Milan Burić, Plaketu Grada Pregrade Slavica Vidaček, Diploma Grada Pregrade dodijelit će se Udruzi “Složno Gorjakovo“ i GRAMONT- u, obrtu za građevinarstvo, trgovinu i usluge, vlasnika Maria Ivanjka za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenje gospodarskog života, dok će Zahvalnice Grada Pregrade biti dodijeljene Davoru Rogini, Stjepanu Špoljaru, Zvonku Horvatu, Dubravki Kovačević. Javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici povodm obilježavanja Dana grada Pregrade. Gradsko vijeće Grada Pregrade jednoglasno je razmotrilo i donijelo Odluku o Proglašenju nerazvrstane ceste S-10-I i nerazvrstane ceste P-42.2 P-42 Odvojak II-Pregrada Vrhi - javnim dobrom te, također jednoglasno, Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade. Sjednici su prisustvovali i direktor Niskogradnje d.o.o. Marijan Peer i ravnateljica DV "Naša radost" Pregrada Natalija Vrhovski. (zl)

 

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook