Prethodni članak
Sljedeći članak

BROJNI RADOVI: Ovo su prioriteti Općine Radoboj u 2024. godini


Članovi Općinskog Vijeća Općine Radoboj na 16. sjednici donijeli su proračun Općine za 2024. godinu u vrijednosti 3.150.207 eura. Glavne odrednice prijedloga Proračuna i Projekcije usklađene su sa strateškim ciljevima Općine definiranim Planom razvoja Općine Radoboj (prepoznatljivost po kulturnom i povijesnom turizmu, proizvodnji eko-poljoprivrednih proizvoda i industriji, rješavanje infrastrukturnih potreba i očuvanje okoliša, društveni servisi primjereni potrebama stanovništva i gospodarstva). Trenutno je na snazi Plan razvoja Općine Radoboj za period 2021.-2027. godine. Isto se očituje u realizaciji kapitalnih projekata, daljnjih ulaganja u izgradnju komunalne i društvene infrastrukture te provedbi programa javnih potreba u društvenim djelatnostima.

Programi
Osim proračuna, usvojeni su programi potreba u sportu, javnih potreba u kulturi, javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju i javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu. Usvojen je program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Radoboj, program korištenja sredstava šumskog doprinosa, program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Radoboj i javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe şpašavanja Stanica Krapina.


Razvoj komunalne infrastrukture
Vrijednosno značajniji projekati koje Općina Radoboj planira provoditi u 2024. godini su projekti koji se odnose na razvoj komunalne infrastrukture, a jedan od njih je sanacija klizišta u naselju Gornja Šemnica, na nerazvrstanoj cesti NC-GŠ11Tepuši-Stražnjak. Planirana vrijednost sanacije iznosi 150.000 eura, a planira se da će se provedba ovog projekta sufinancirati od strane Hrvatskih voda. Sanacijom klizišta osigurati će se stabilnost same prometnice i sigurnost prilikom njene upotrebe. U proračunu Općine za 2024. godinu planira se i provođenje projekta rekonstrukcije i modernizacije nerazvrstanih cesta u vrijednosti 132.000 eura, kojim se postiže značajno podizanje kvalitete života stanovnika svih naselja te će se osigurati infrastrukturni uvjeti za unapređenje gospodarskih aktivnosti. Prema trogodišnjem planu asfaltiranja tijekom 2024. godine planira se provesti postupak javne nabave kojim će se odabrati izvođač radova, nakon čega će krenuti sa radovima. Planira se i sanacija i proširenje nerazvrstane ceste NC-RC24-ŽC 2122-Inkret Dragutin, odnosno ceste koja vodi od osnovne škole do dječjeg vrtića. Sanacijom ove ceste poboljšat će se razina sigurnosti odvijanja prometa i kretanja pješaka, a ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 251.160,00 eura.


Igrališta
Također, planirana je i izgradnja nogostupa u zaselku Mikši kako bi se izvršilo spajanje sa postojećim nogostupom čime bi naselja Radoboj i Jazvine u potpunosti bili povezani sa nogostupom uz županijsku cestu. U 2024. godine planira se i izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u zaselku Venca. Za ove su namjene u proračunu Općine Radoboj za 2024. godinu planirana sredstva u iznosu 60.660 eura. U proračunu Općine Radoboj su osigurana sredstva, 90.555,00 eura za uređenje igrališta. Planira se obnova postojećeg igrališta, točnije gumiranje podloge na igralištu u naselju Gornja Šemnica sa svrhom povećanja sigurnosti samog igrališta. Osigurana su i sredstva za kupnju zemljišta te izgradnju i opremanje potpuno novog dječjeg igrališta u naselju Gorjani Sutinski.
Iz proračuna Općine značajna se sredstva izdvajaju za sufinanciranje predškolskog obrazovanja za što je predviđeno 280.000,00 eura. Troškovi se odnose na sufinanciranje redovitog predškolskog odgoja, sufinanciranje provođenja programa ranog učenja engleskog jezika i program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u Osnovnu školu. Općina Radoboj kontinuirano svake godine u svom Proračunu osigurava sredstva i za nabavu radnih bilježnica i dodatnog materijala za učenike Osnovne škole Side Košutić. Sporazumom o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola, Općina Radoboj zajedno s Krapinsko - zagorskom županijom osigurava u proračunu sredstva za sufinanciranje kupnje radnih bilježnica u 50 postotnom iznosu, dok se nabava dodatnog radnog materijala financira u potpunosti iz proračuna općine.


'Zaželi za Radoboj'
U 2024. godini planira se provedba projekta „Zaželi za Radoboj“. Cilj ovog projekta je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacija ranjivih skupina - starijih osoba i osoba s invaliditetom kroz osiguranje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu osigurat će se kroz aktivnosti zapošljavanja pružatelja usluga u lokanoj zajednici na period od 34 mjeseci, nabavu i podjelu paketa potrepština, praćenje i kontrolu izvršenih usluga, komunikaciju i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju. Ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci, a vrijednost projekta je 459.000,00 eura. U proračunu su planirana sredstva i za sufinanciranje troškova rada pomoćnika u nastavi, sredstva za stipendije za studente s područja općine Radoboj, za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima, za participativni proračuna za mlade, sredstva za rad udruga te mnoge druge redovne aktivnosti kojima se osigurava značajna kvaliteta življenja u Općini Radoboj. (

Još članaka iz "Radoboj"

Facebook