Prethodni članak
Sljedeći članak

Završila rekonstrukcija izvorišta u Pregradi

Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.853.500,00 kuna


Sredinom listopada 2022. godine završili su radovi na rekonstrukciji izvorišta B1 u Pregradi. Time je rekonstruirana stara crpna stanica crpilišta „Pregrada“ i komora zdenca „B-1“ s ugradnjom tipskog kontejnera za smještaj uređaja za dezinfekciju vode te smještaj sustava elektroinstalacija, automatike i nadzorno-upravljačkog sustava usklađenog i kompatibilnog s postojećim SCADA sustavom Nadzorno upravljačkog sustava vodovoda Pregrada. Također su rekonstruirani dijelovi spojno-tlačnog cjevovoda i zasunskih okana za priključenje rekonstruirane crpne stanice zdenca „B-1“ na postojeći sustav vodoopskrbe.

Realizacija projekta rekonstrukcije izvorišta „B-1“ u Pregradi započela je krajem 2019. godine, a radove je izvodila Kuna-gora, zanatska zadruga, dok je stručni nadzor vršio Institut IGH d.d. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.853.500,00 kn.

Prema Ugovorima o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području vodoopskrbne zone Hrvatsko zagorje područje vodoopskrbnog sustava Pregrada za 2020., 2021. i 2022. godinu Hrvatske vode su za realizaciju projekta osigurale iznos od sveukupno 2.271.000,00 kuna, dok su VIOP i Grad Pregrada osigurali iznos od 582.500,00 kn.

Još članaka iz "Pregrada"

Facebook