Prethodni članak
Sljedeći članak

Ponovno raspisan natječaj za ravnatelja muzeja, jer na prvom ni jedan kandidat nije zadovoljavao uvjete

Na sjednici Gradskog vijeća Pregrade donesena je i nova mjera kojom se želi pomoći malim poljoprivrednicima


Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade donesen je novi program potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade u 2018. godini, iz kojeg će se dodjeljivati potpora za razvoj stočarstva, peradarstva i podizanje višegodišnjih nasada. Mjera je namijenjena malim poljoprivrednim gospodarstvenicima za razvoj poljoprivrede. Na sjednici je također donesen Program sufinanciranja kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO u 2018. godini. Riječ je o sufinanciranju kamata na ESIF zajmove za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, gdje će subvencijom Grada Pregrade kamate na poduzetničke kredite iznositi 0%.

Na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Pregrade „dr. Zlatko Dragutin Tudjina“, s obzirom da su na natječaj od 10. veljače 2018. pristigle samo dvije prijave od kojih nijedan kandidat ne zadovoljava propisanim uvjetima zbog neispunjavanja uvjeta traženog radnog iskustva. Također, produžuje se rok za podnošenje prijava za isticanje kandidatura za članove/članice Gradskog  savjeta  mladih  Grada  Pregrade i njihove  zamjenike za 30 dana jer su u roku za podnošenje prijava koji je istekao 5. ožujka zaprimljene su samo dvije prijave.

Među 20 točaka dnevnog reda našlo se i Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01.07. -31.12.2017. Izvješće je ukratko iznio gradonačelnik Marko Vešligaj, stavivši naglasak na najvažnije projekte Grada u drugoj polovici 2017. godine, među kojima se može istaknuti ostvarivanje sredstava iz EU fondova za izgradnju reciklažnog dvorišta te za uređenje nerazvrstane ceste C1-Petrovina-Menjački. Razmatrala su se i raspravljala viječnička pitanja, koja su bila usmjerena na gospodarenje otpadom i nabavu kompostera te edukaciju građana o načinu prikupljanja mješovitog komunalnog otpada.

Vijećnike je zanimao i problem s klizištima na području Pregrade koja su se otvorila uslijed naglog topljenja snijega i intenzivnih oborina. Naime, u svim mjesnim odborima pojavila su se klizišta, a najkritičnije je na području Vinagore, gdje je klizište srušilo jedan stambeni objekt, a prijeti i opasnost od urušavanja drugog. Prema prvim procjenama šteta iznosi više od 10 milijuna kuna, što je veliko opterećenje za gradski proračun, pa je Grad Pregrada uputio zahtjev za financijsku pomoć Županiji, ali i Vladi RH. Bilo je riječi i o projektu izgradnje kulturnog centra, za koji je gradonačelnik je napomenuo kako će Grad i dalje raditi na njegovoj realiziciji kroz druge izvore sredstava, a vijećnike je zanimao i odgovor ravnatelja Porezne uprave na njihov upit o ukidanju Porezne uprave u Pregradi, koji nažalost nije usvojen.

Gradski vijećnici donijeli su Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju za 2017. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe i Izvršenju proračuna, kao i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Pregrade za 2017. godinu i Izvješća o izvršenju Financijskog plana SZGP za 2017. godinu. Prihvaćeno je i Izvješće o radu i Izvršenju financijskog plana za 2017. godinu Gradske knjižnice Pregrada. Gradski vijećnici također su usvojili Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2017. godinu te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2017. godinu, a donijeli su i Odluku o prihvaćanju Procjene vrijednosti imovine gradskog društva Humplin d.o.o.

Na sjednici vijeća iznesena je i informacija o radu zimske službe u sezoni 2017/2018 te informacija o radu poljoprivrednog redara u prošloj godini. Vijećnici su pohvalili rad zimske službe i izrazili zadovoljstvo pravovremenim izlaskom zimske službe na terene i uloženim trudom, a također su pohvalili i rad poljoprivredne redarke Silvije Kramarić.

Još članaka iz "Pregrada"

Facebook