Prethodna kolumna
Slijedeća kolumna

Za dušu, za spomenek: ODHAJAJU NEGDAŠNJI POSLJI I RIEČI

Piše: Nevenka Gregurić
Kak se žrvenj življenja se brže vrti, z kolca življenja copaju sakojačke rieči tere su se negda

Kak se žrvenj življenja se brže vrti, z kolca življenja copaju sakojačke rieči tere su se negda rabile. H galop idu kolca, a unda i rieči pri opadanju, opadneju gljiboke. Cajti jih zamrmraju i tak jedna pojedna nestaje. Kak pak nestajeju retke gdoj se na nje i zmislji. Tak za kratki cajt nebu pune tie drage rieči tere je negda bilje tak pune kaj košek ljestine. Hnoge su rieči zavezane z nekteri poslji teri su se negda delalji. Kak več nie ni tie posljie nie ni tie rieči. Rada se zmišljavam na negdašnje cajte pak tak i negdašnje posle. Unda se tuj sakak najdeju i nektere rieči tere več duge nie moči čujti ilji su skore pozbaljene. Zvezane z negdašnji poslji zmišljavala bum vas na nje, a sebe kratila cajte.

Negda, kraj zime, a gda je vrieme dopuščalje, bil je cajt gda su ljudi seklji gacije ilji opsekavalji vrbe i pripeljavalji k hiže. H čošku dvorišča čakala je vrbova graja i nasiečena gacija ljepšuga vremena kaj su se pripravljale za kolce i prosce. Najprie bi se z vinjakem kljenjžile male kitice driva, a unda odsiekal tenjši kraj. Gacija i vrbovina ciepala se na duljinu dva, dava i pol metre kaj je ovisilje za kaj bu. Depše gacije ljudi su imelji za prosce z teremi su delalji plote. Na saki metre ilji dva, zabil se prostec h zemlju. Unda se med prosci z vrbovinu popljetalje več od metra h vis. Tak su ljudi gradilji svoje vrteke i dvorišča. Drugi prosci su se metalji kak vupore na brajda ilji za kaj su trebalji. Saka hiža je imiela h pričuve par njih. Sušilji su se negde h hladu i rabilji čez ljete. Prie nek su bilji pospravljeni za rabljenje i čakalji cajt gda su triebalji, moralje se je dobre pririhtati.

Z vinjakem ilji srpem zguljila se kora z gacijevuga kolja. Oni su bilji za trsiče. Vrbovina se nie guljila. Ona se rabila za koljenje bažulja. Kore ilji beljinke od gacije slagale su se h jeden čošek pri štalskomu stanju. Tuj su ostajale cielje ljete kaj bi sez ščem bolje posušile. Posušene su se slagale nekam pod krof, sušu ilji kam drugam. Ljudi su jih imelji za potkurjavanje ognja. Tak posušene za čas su se razgorele i mam je na nje moči bilje deti depše suke. Obieljene kolje se prislonilje na stanje kaj se i same opsušilje. Kolje, bilje da se je guljilje ilji ne, i prosci moralji su se na pienju podšpinčiti. Zašpinčeni diel kola lježe se unda zabil ilji pritisnul zemlju ščem gljipše kaj ga nej vrieme moglje rezbabiti. Te su navieke delalji stariejši i pametniejši. Kol se del na pienj i z siročku ilji baltu se depši kraj tri ilji četiri put z balticu zasiekel. Odsičeni komačeki ilji trieske letelji su na se strani. I trieske su se sušile i čuvale za kurenje. Kolje se pak na prtuljet vozilje po trsja. Mienjalji su se sprhnjeni kolci z novemi kaj bi dobre držalji rodne trseke. Nu sake ljete se nie triebal mienjati saki kol. Nekteri su bilji dobri, niesu bilji prhljavi, alji su se h zemlje razbambalji. Takvem su se z vinjakem odseklji dielji teri su bilji h zemlje. Z novič se koljec z vinjakem podošpinčil i zabil h zemlju. Odsiečenomu dielu kolca, teri je jedne ilji več ljit bil zemlje, reklje se hiezljin. Dok su stariejši podciekalji kolje i hizljine ostavljalji po trsja, deca su morala hiezljine pobirati. Oni su se pripeljavalji k domu kaj bi se ž njimi kurilje.

Čudne se te zvalje, hiezljin. Kak si nekak gruntam da se nie same rabil za potkurjavanje nek i za nekuga heznuti. Starci su znalji heznuti diete po čuba gda su govorilji nekaj, a nišče jih nie za nič pital. Hieznul si nekuga i po riti če te je resrdil. Muži su heznulji babe če bi njim preveč brbotale i prigovarale. Hezljin je tak štel ilji ne delal pri hiže reda. Denes se vinjaki moreju retke najti. Vrbe su obrase z kitami i zglediju kaj zapuščene puce. Obraščene gacije spreplele su pustesljine. Če je i pod njimi kakav rožica, zvonček, visibaba ilji šafran, nedaju da se do njih dojde. Vinjaki i srpi same negde visiju kak spomenek na prešle cajte. Na dvorišča več nie drvociepe ni pienje za špinčiti kolje. Baltice i balte su skrite po čoške i čkomiju. Strahu su da neju skončale h nekakva kanta za smeče, a unda i spomenki tere čuvaju peju skup ž njimi. Več duge pri hiža nema hiezljine, pak unda ni onuga gdoj bi jih držal h ruka, kaj bi skup kak negda, delalji reda.

Facebook