Prethodna kolumna
Slijedeća kolumna

Dnevnik tate Bena: Kat

Opće je poznato kak je recimo matematika jako promjenjiva znanost. Bar mi se tak vidi kad idem h dučan. Splaniram da bum potrošil recimo 200 kuna, a potrošim 250, znači matematika ne štima.

Velika promjena dogodila se u Graciinom životu. Od petka i službeno više nije mala beba. Več ne hodi h jaslice nego h vrtič. Do ne zna kak to h Zaboku zgleda da velim da je h prizemlju prostor za male bebe, odnosno jaslice, a gore su več velika deca odnosno na katovima je vrtič.

Dopeljam h petak Graciu do vrtiča, a ona nakon ulaznih vrata automatski skrene prema jaslicama. Objasnim joj da više nije mala beba i da nejde h jaslice, nego da idemo na kat gde su velika deca. Iako promjene znaju biti teške za decu, ova promjena je izazvala oduševljenje. Sve je to za nju novo, mam je se morala videti, a kad je došla doma imala je kaj za pripovedati. Ovo bu i za mene promjena. Saki dan kad ju peljam h vrtič moral bum hoditi sve do kata i natrag. Ipak je to dodatni napor.

Kiša je došla nakon dugo vremena. Mam je nekak tmurno. Pospano. Nič mi se ne dela. Doduše nič mi se ne dela ni kad je sunce. Za poljoprivredu je, veliju stručnjaki, več prekasno. Ali zato nije prekasno za travu. Obično mam kak počne kiša cureti i trava počne rasti. I kaj onda kad trava zraste? Treba ju kositi. Kad se neče sama pokositi.
 
Gledim na dnevniku na televiziji kak se oni kaj štampaju i prodajeju knjige za školu buniju na to kaj deca med sobom mjenjaju ili prodajeju stare knjige. Bit svega toga je da ti nakladnici, izdavači i prodavači manje zaslužiju če si deca zemeju stare korištene knjige. Dalje im još smeta kaj 4 ljete moraju knjige biti iste. Pa veliju da se neke stvari mjenjaju i da su knjige nakon 4 ljete zastarjele. Jer da se stvari mjenjaju.

Opće je poznato kak je recimo matematika jako promjenjiva znanost. Bar mi se tak vidi kad idem h dučan. Splaniram da bum potrošil recimo 200 kuna, a potrošim 250. znači matematika ne štima. Šalu na stran. Kaj se h matematiki na primjer ima za zmeniti h 4 ljete. Nič! I zakaj onda ne bi sljedečih 40 ljet bila ista knjiga iz matematike. Kolko se ja zmislim z matematike na primjer Pitagorin poučak je bil isti kad sam ja išel h školu i denes. A isti je več 2500 ljet. I nije se zmenil. Ili recimo Pi je još uvijek, zaokruženo na 10 decimala 3,1415926536. I 2 plus 2 su furt 4. Osim kad idete nekaj kupiti.

Poznato je da h kemiji treba mjenjati knjigu barem saki mesec. Jer se redovito otrivaju novi kemijski elementi. Ne znam ni kaj bi se h fiziki moglo zmeniti. Osim da morti s nekim novim istraživanjima otkriju da Newton nije videl da s drva opada jabuka nego hruška.

Facebook