Prethodni članak
Sljedeći članak

Županija povećava davanja za umirovljenike


Danas su na konferenciji za medije u prostorima Krapinsko – zagorske županije predstavljeni detalji javnog poziva županije za financiranje potreba Udruga umirovljenika na području Krapinsko – zagorske županije. Za tu je svrhu županija osigurala 8 tisuće eura.

Zamjenica župana Jasna Petek, kako se, s obzirom na negativne demografske trendove, kao i starenje stanovništva ukazala potreba definiranja starijih kao posebne skupine u fokusu socijalne politike na nacionalnoj, ali i regionalnoj te lokalnoj razini. Stoga je na području županije nedavno osnovan Savjet za umirovljenike i osobe treće životne dobi, kao stručno i savjetodavno tijelo Županije. ''Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine, osobe iznad 65 godina životne starosti čine 22,45 % ukupnog stanovništva Republike Hrvatske, a u Krapinsko – zagorskoj županiji to je 20,8 posto. U odnosu na popis stanovništva iz 2011. godine to je dva do tri postotna boda više''. Petek je rekla  kako starenje stanovništva nosi sa sobom čitav niz izazova, od povećanja potreba koje se događaju kod osoba treće životne dobi, koje su drugačije i veće, a tu su i zdravstvene potrebe i potrebe iz sfere socijalne skrbi. Upravo su članovi Savjeta umirovljenika inicirali raspisivanje ovog javnog poziva, a Krapinsko – zagorska županija kao uključiva zajednica koja brine o svim skupinama stanovništva prihvatila je ovu inicijativu. Primarna svrha Javnog poziva jest jačanje informatičkih resursa udruga umirovljenika, posebno onih koji su odlučili uspostaviti urede za umirovljenike kao kontaktne točke u kojima umirovljenici mogu ostvariti usmjerenje i podršku oko najčešćih pitanja koja se odnose na položaj, status i prava umirovljenika. Također, nabavom informatičke opreme udruge stječu uvjete za unaprjeđenjem svoje informatičke pismenosti, konkurentnosti za prijavu na europske i nacionalne natječaje i pozive, kao i dostupnost same usluge korištenje opreme njezinim članovima. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta iznosi 140 eura, dok najveći iznos traženih sredstava iznosi 730 eura. Planira se dodjela oko 12 potpora, a prihvatljiva aktivnost i projekti su nabava informatičke opreme. Rok za podnošenje prijedloga projekata traje do 30. rujna 2023. godine, a svaki predlagatelj može podnijeti jednu prijavu'' – pojasnila je Petek.

Župan KZŽ Željko Kolar istaknuo je kako Krapinsko – zagorska županija financira Maticu umirovljenika KZŽ, no da osim tih sredstava treba pomoći udrugama da koriste i druge izvore financiranja, a to su EU fondovi i nacionalni natječaji. ''Za prijavu na te natječaje osnovni je uvjet informatička pismenost i oprema, stoga smo mi na koordinaciji to analizirali na zahtjev HSU-a i osnovali smo ovaj Savjet te je ovo prva konkretna akcija samog savjeta. Mi ćemo koristiti uredovne dane da naše stručne službe o različitim sektorima obilaze u određeno radno vrijeme i pružaju besplatne savjete o nekim pitanjima koja će u tom trenutku biti aktualna za umirovljeničku populaciju. To će biti jedan veliki iskorak i jedna usluga koju do sada nismo imali, a jasno je definirano kroz program savjeta na inicijativu HSU-a'' – naglasio je Kolar. Župan je također rekao daće na prijedlog HSU-a Županija u rebalansu proračuna za ovu godinu povećati iznos koji daje Matici umirovljenika KZŽ za desetak posto. ''S obzirom na inflaciju i na sve ostalo što se događalo, mislimo da je to korektan iznos'' – rekao je Kolar.

Đurđa Mohač, predsjednica Savjeta umirovljenika KZŽ koje je kazala kako je Savjet sastavljen ove godine, a sastoji se od pet članova. Dodala je kako je cilj raspisivanja Javnog poziva jačanje informatičkih resursa udruga i jačanje kapaciteta udruga za rješavanje usluga namijenjenih starijim osobama kao o sudjelovanje udruga u kreiranju provedbi različitih problema.

Predsjednik Stranke umirovljenika KZŽ Željko Čleković rekao je pak kako je kroz razgovore s županom Kolarom došlo do spoznaje da umirovljenici nisu dovoljno zastupljeni u javnim natječajima. ''Pola ureda koje smo otvorili za pomoć umirovljenicima imaju zastarjelu informatičku opremu, kroz ovaj Javni poziv odobrena su nam sredstva za nabavku nove informatičke opreme'' – zaključio je Čleković.

Još članaka iz "Županija"

Facebook