Prethodni članak
Sljedeći članak

Proizvođači zagorskih mlinaca, prijavite se za županijske potpore!

Potpore su u rasponu od 20 do 80 tisuća kuna


Krapinsko – zagorska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje zagorskih mlinaca u 2022. godini.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrti sukladno Preporuci Europske komisije koji proizvode zagorske mlince prema Specifikaciji proizvoda Zagorski mlinci za razdoblje 2021./2022. godine i stavljanju ih na tržište.

Namjena potpore odnosi se na slijedeće prihvatljive aktivnosti: kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca, kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca, kupnja strojeva, opreme i alata za proizvodnju Zagorskih mlinaca, kupnja gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju Zagorskih mlinaca, zatim za marketinške aktivnosti i ulaganje za izlazak na nova tržišta, edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Podnositelj prijave koji je proizveo Zagorske mlince prema Specifikaciji proizvoda „Zagorski mlinci“ za razdoblje 2021./2022. godine u količini do 10 tona godišnje može ostvariti najniži iznos potpore od 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore do 30.000,00 kuna.

Podnositelj prijave koji je proizveo Zagorske mlince prema Specifikaciji proizvoda „Zagorski mlinci“ za razdoblje 2021./2022. godine u količini većoj od 10 tona godišnje može ostvariti najniži iznos potpore od 60.000,00 kuna, a najviši iznos potpore do 80.000,00 kuna.

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2022. godine.
Rok za podnošenje Prijava za potporu teče od dana objave i traje do 13. lipnja 2022. godine. Svi detalji mogu se naći na web stranici Krapinsko - zagorske županije.

Još članaka iz "Županija"

Facebook