Prethodni članak
Sljedeći članak

Ovo su ljudi koji se trude što ranije otkriti teškoće u razvoju kod malih Zagoraca

U rujnu 2020. godine u Centru za odgoj i obrazovanje otvoren je specijalizirani, suvremeno opremljeni Kabinet za ranu intervenciju, a njegove su usluge za roditelje potpuno besplatne, budući da ga financira Krapinsko-zagorska županija


Za djecu koja imaju teškoće u razvoju, jedna od najvažnijih stvari je tzv. 'rana intervencija', odnosno, što ranije uočavanje, detektiranje i dijagnosticiranje njihovih razvojnih teškoća, kako bi sva ta djeca mogla dobiti pravovremeni i adekvatni stručni tretman koji im je potreban. Krapinsko – zagorska županija svemu tome posvećuje izrazito veliku pažnju, što i ne čudi kad se uzme u obzir da je već gotovo cijelo jedno desetljeće zamjenica župana upravo profesorica defektologije, Jasna Petek, koja je prije početka svoje političke karijere radila kao nastavnica razredne nastave i defektologinja u tadašnjoj Osnovnoj školi pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Inače, u ožujku 2016. godine, ta je škola odvojena od Specijalne bolnice te je postala samostalna ustanova, odnosno, županijski Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, na čelu kojeg je, od osnutka do danas, ravnatelj Antun Zupanc.

Županijska ulaganja
U rujnu 2020. godine u Centru za odgoj i obrazovanje otvoren je i specijalizirani, suvremeno opremljeni Kabinet za ranu intervenciju, a njegove su usluge za roditelje potpuno besplatne, budući da rad kabineta i troškove djelatnica financira Krapinsko-zagorska županija, kao jednu od aktivnosti u projektu 'Krapinsko-zagorska županija - prijateljica djece'. Ovog ponedjeljka zamjenica župana Jasna Petek posjetila je spomenuti Kabinet kako bi predala još jednu vrijednu županijsku donaciju, ovaj puta u obliku didaktičke opreme. - Preko 1,5 milijuna kuna uloženo je proteklih godina u programe rane intervencije koje se provode u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Od 2016. godine Županija podmiruje troškove stručnog djelatnika u predškolskoj skupini Centra za odgoj i obrazovanje sa 150.000,00 kn godišnje, a ulagalo se i u uređenje i opremanje prostora te edukaciju stručnjaka iz područja rane intervencije, za što je izdvojeno preko 100.000 kn. Što se tiče same današnje donacije, riječ je o didaktičkom materijalu koji je potreban za rad u ovakvom kabinetu jer svaki put iznova postoje potrebe za novim rehabilitacijskim sredstvima za rad – rekla je Petek te istaknula zadovoljstvom uspješnim radom kako samog Kabineta za ranu intervenciju, tako i čitavim Centrom za odgoj i obrazovanje.

Liste čekanja
Kako je pojasnila voditeljica Kabineta za ranu intervenciju, Martina Rajačić, u Kabinetu se usluge rane intervencije pružaju kroz aktivnosti edukacijsko-rehabilitacijske procjene djece s teškoćama ili rizikom, savjetovanja roditelja i drugih članova obitelji, uključivanje djece u tretman rane intervencije te praćenje djece s teškoćama ili rizikom. Prema podacima koje je iznijela Rajačić, trenutno je na području Krapinsko-zagorske županije iskazana potreba za nekim od oblika podrške koju pruža Kabinet u oko 120 djece, s time da je oko pedesetak djece uključeno u tretman rane intervencije, dok je u podršku savjetovanja i praćenja uključeno oko desetak djece. - Uključivanjem djece u tretman rane intervencije na vrijeme, mogu se spriječiti teškoće kod djeteta koje smo primijetili, odnosno, detektirali, a time se kod djeteta razvija njegov maksimalni razvojni potencijal. Važno je naglasiti da je odnedavno u Kabinetu zaposlena jedna stručna osoba na puno radno vrijeme, odnosno, edukacijsko – rehabilitacijski stručnjak koji provodi ranu intervenciju. Dakle, uz podršku i rad cijelog tima rane intervencije, kojeg čine stručnjakinje edukacijsko – rehabilitacijskog profila, pružaju se kvalitetne usluge rane intervencije. Time je u proteklih nekoliko mjeseci znatno smanjen broj djece na listi čekanja za edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu i mogu s ponosom reći da smo trenutno na vrlo malom broj djece koja su na listi čekanja za procjenu. Kao što sam već napomenula, osim rane intervencije, pružamo i podršku te savjetovanje stručnjacima različitih profila, najčešće u dječjim vrtićima na području Krapinsko – zagorske županije u vidu savjetovanja te stručnih edukacija - rekla je Rajačić.

Prepoznati u Hrvatskoj
Zvjezdana Novina Repovečki u ime Centra za odgoj i obrazovanje zahvalila je Jasni Petek na donaciji, kao i na svoj dosadašnjoj podršci i donacijama Županije. – Koliko je zapravo važan kabinet rane intervencije u lokalnoj sredini, govore brojevi koje je kolegica Rajačić spomenula, dakle broj djece, ali i broj stručnjaka koji nam se javljaju za stručnu i savjetodavnu podršku. Samim time možemo reći da je naš kabinet u lokalnoj sredini prepoznat, a ono što je bitno, prepoznatljivi smo i na nacionalnoj razini, gdje je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, kao krovna udruga za ranu intervenciju, prepoznala Krapinsko – zagorsku županiju kao partnera i naš Kabinet kao dionika petnaestomjesečnog projekta. Sve to nam je dodatni suport da se u uslugu rane intervencije ulaže i dalje te da se učini još dostupnijom na području naše županije. Naš cilj i vizija je osigurati da usluga rane intervencije bude dostupna svima, bez obzira na nečije materijalne mogućnosti ili geografski položaj – rekla je Novina Repovečki.

Zadovoljna načelnica
Načelnica Općine Krapinske Toplice, Gordana Jureković, izrazila je zadovoljstvo što u topličkom Centru za odgoj i obrazovanje djeluje jedna takva vrsta kabineta, koji služi ne samo djeci iz Krapinskih Toplica, nego iz cijele Krapinsko – zagorske županije. -U ovom kabinetu, osim djece, podršku, pomoć i savjetovanje nalaze i roditelji koji se isto tako možda po prvi puta susreću s nekim razvojnim poteškoćama u odgoju svoje djece. Drago mi je da je sve to upravo u Krapinskim Toplicama, u općini u kojoj se itekako brine o socijalnim uslugama za svoje stanovnike – zaključila je Gordana Jureković.

Još članaka iz "Županija"

Facebook