Prethodni članak
Sljedeći članak

'Nasilje je radnja koju, uglavnom, rade kukavice'


Tijekom prošle godine Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak imao je 22 upita za smještajem, kojima je tražen smještaj za 67 osoba. Od toga su realizirana tri hitna smještaja za 3 korisnika i 6 djece, dok je za dvije korisnice i 5 djece smještaj nastavljen iz 2022. Godine. Prema tome, u prošloj godini je smještaj omogućen za ukupno 16 korisnika, 5 žena i 11 djece. Najveći broj korisnika, njih 6, bio je s područja KZŽ, po 4 korisnika imali su iz područja Grada Zagreba i Međimurske županije, dok su dva korisnika bila s područja Varaždinske županije.

- U domu pružamo siguran smještaj žrtvama nasilja u obitelji, a može se ostvariti posredstvom Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili temeljem zahtjeva policije. Sama usluga smještaja omogućuje se u trajanju do 6 mjeseci odnosno iznimno do godine dana. Naš kapacitet je tijekom prošle godine iznosio 8 korisnika istovremeno, što uključuje odrasle osobe i djecu, a u okviru same usluge smještaja za korisnike osiguravamo stanovanje i osnovne životne potrebe te savjetodavnu i stručnu pomoć i podršku. Sve naša usluge za korisnike su besplatne – rekla je Aneta Škreblin, zamjenica ravnateljica, na konferenciji za novinare.

Korisnici su prošle godine bili smješten u trajanju od 3 tjedna do godine dana, a što se tiče obilježja doživljenog nasilja, u najvećoj mjeri počinitelji nasilja su bili romantični partneri, iako je bilo počinitelja i među drugim članovima obitelji, a većina korisnica je nasilje prijavila prvi puta prilikom smještaja u dom. S njima se provodi stručni savjetodavni rad koji uključuje različita područja kao što je prevladavanje tarumatskih iskustava, prilagodba na život u domu, učenje raznih vještina i kapaciteta, informiranje o pravima... - Taj stručni rad je individualiziran, provodi se u individualnom i grupnom obliku, a cilj je njihovo osnaživanje kako bi bili spremni za budući život bez nasilja – ističe Škreblin.

U prošloj godini Novi početak financirala je KZŽ u iznosu14.542 eura, temeljem projekta iz Europskog socijalnog fonda Novi početak ostvareno je financiranje u iznosu od 140.523 eura, od strane nadležnog ministarstva ostvareno je 2.200 eura. Svi rashodi poslovanja ukupno su iznsili157.666 eura. Proteklu godinu obilježio je projekt Novi početak, čiji nositelj je KZŽ, dok su Dom Novi početak i Hrvatski zavod za socijalni rad PO Krapina bili partneri. Trajao je do 9.12. 2023., vrijednost projekta je 1,9 milijuna eura, od čega su sredstva iz Europskog socijalnog fonda 1,5 milijuna eura, a KZŽ je osigurala 0,4 milijuna eura. Iz projekta je financiran rad sigurne kuće na privremenoj lokaciji, osigurana su sredstva za najam i režijske troškove, osobne potrebe korisnika, plaće zaposlenika i drugo. Nastavljena je i provedba aktivnosti organiziranog stanovanja, koja je omogućila da korisnicima pružanje pomoći i nakon što oni napuste sklonište, 6 mjeseci mogu koristiti stan u najmu pri čemu su iz projekta su osigurani troškovi najma, režijski troškovi, i troškovi životnih potreba. Korisnici su i dalje imali savjetodavnu pomoć stručnih radnika, a time im je omogućeno prijelazno razdoblje za dodatno osnaživanje za samostalan život i u financijskomok smislu, ali i u pogledu emocionalnih i socijalnih vještina i samopouzdanja za samostalan život. Ovaj oblik pomoći korisila je tijekom prošle godine jedna korisnica s djetetom.

- Novost je da smo početkom ove godine preselili na trajnu lokaciju u objekt koji je izgrađen i opremljen u sklopu projekta Novi početak, a ima povećan kapacitet i prima 15 umjesto 8 dosadašnjih korisnika. Novi prostor je suvremeno opremljen, u potpunosti prilagođen i ima mogućnost smještaja korisnika s invaliditetom i žrtava nasilja muškog spola. – U ovoj godini planira se i uspostava savjetovališta Doma na dislociranoj lokaciji u Zaboku, a nastavljamo i s provedbom organiziranog stanovanja uz podršku KZŽ, a po tome smo bili pioniri u Hrvatskoj – zaključila je zamjenica ravnateljice.

Zamjenica župana Jasna Petek rekla je da je ovom ustanovom zaokružena je velika skupina aktivnosti i podrške za žrtve obiteljskog nasilja u KZŽ, uz SOS telefon i Savjetovalište. - Zahvaljujem svim zaposlenima tamo koji stručno is puno entuzijazma i truda kvalitetno vode ovaj dom. To je posao koji nije samo zanimanje nego je posao koji radite 24 sata dnevno i uvijek trebate biti na raspolaganju za nepredvidive situacije. Želimo poručiti prije svega žrtvama obiteljskog nasilja da zaista u našoj županiji imaju zaokruženi sustav podrške, ali i podršku za novi početak. Nasilje treba prijavljivati i na njega reagirati. Široj društvenoj zajednici i stručnoj zajednici treba poručiti da se nasilje tiče svih nas, o njemu se treba informirati, educirati kako ga prijaviti, jer sve te aktivnosti koje provodi naš dom kreću ka cilju da Krapinsko – zagorska županija bude županija koja zaista ima nultu stopu nasilja u obitelji – rekla je Petek.

Župan Željko Kolar zahvalio je zaposlenicima Doma koji rade 365 dana u godini, 24 sata na dan kako bi bili na raspolaganju žrtvama obiteljskog nasilja. Nasilje je, prema njegovim riječima, radnja koju, uglavnom, rade kukavice. - S naše strane osiguravamo sve što možemo, a to je siguran i adekvatan smještaj, nastavak školovanja za djecu, pomoć oko pronalaženja posla... Od ove godine, kada smo se preselili na novu lokaciju i povećali smještajni kapacitet, u financiranje će se osim Županije i resornog ministarstva uključiti i jedinice lokalne samouprave. Nije to toliko zbog novca već zbog poruke. Općine će rad Doma financirati s 2000 eura godišnje, a gradovi s 3000 eura. To govori o svjesnosti problema i činjenici da treba djelovati. U prosjeku, osobe se u Domu zadržavaju po šest mjeseci. Zato ta ustanova treba biti ugodna, ovo je novi dom za žrtve i zato to okruženje treba davati osjećaj sigurnosti kako bi se pripremili za novi početak života koji ih čeka – izjavio je župan Kolar. Dodao je kako je tu i akcija I tebe se tiče koja i dalje traje i koja je prošla dvije trećine općina i gradova u Zagorju, a do ljeta će proći sve jedinice lokalne samouprave. Slične će se akcije nastaviti uz tribine i rad s djecom jer ovo je problem koji traje. Ključno je, rekao je za kraj, kako sve općine i gradovi, u proračunu imaju i stavku Sigurno mjesto za žene kroz što će se stvarati mnijenje da je Krapinsko – zagorska županija, županija s nultom stopom tolerancije na svaki oblik nasilja.

Još članaka iz "Županija"

Facebook