Prethodni članak
Sljedeći članak

Iznenađujuća je starosna dob žena koje u Zagorju najviše zovu SOS telefon


Na konferenciji za medije predstavljen je danas presjek aktivnosti Savjetovališta za žrtve nasilja, Doma za žrtve nasilja, kampanje koje je Županija s partnerima provodila u svrhu senzibiliziranja javnosti i važnosti prijavljivanja nasilja, kao i tijek radova na izgradnji novog Doma za žrtve nasilja Novi početak.

Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako je nasilje nad ženama i obiteljsko nasilje najrašireniji oblik kršenja temeljnih ljudskih prava, a žrtve se to nasilje nerado odlučuju prijavljivati, uglavnom zbog straha. Istaknula je kako je od 2018. godine zabilježen porast i kaznenih i prekršajnih prijava u obiteljskom nasilju. Ta je brojka 2018. bila manje od 600 slučajeva, a lani 679 slučaja. U našoj županiji od 2012. godine imamo SOS telefon te od 2017. savjetovalište, što je omogućilo nove oblike  podrške žrtvama obiteljskog nasilja, kroz psihosocijalni tretman, ali i pravni savjet. – SOS telefon radi sedam dana u tjednu od 8 do 18 sati i subotom od 9 do 13 sati. Najveći broj korisnica koje su zvale bio je u dobi od 61 do 70 godina, preko 50 posto onih koje su tražile savjet živjele su u bračnoj zajednici, a u preko 50 posto slučajeva počinitelj nasilja bio je suprug. Psihičko nasilje bilo je prisutno u nešto manje od 80 posto poziva, a fizičko u više od 60 posto poziva – istaknula je Petek, kao i činjenicu da je porastao broj korisnica, ali isto tako i da je osviještenost žena o obiteljskom nasilju te kako se od njega mogu zaštititi veća.

Kao veliku važnost u provođenju aktivnosti vezanih uz podršku žrtvama nasilja i osvještavanje javnosti o važnosti prijavljivanja nasilja, Petek je spomenula dvije kampanje koje se provode, a to su 'I tebe se tiče' i 'Pogledaj oko sebe i aktiviraj se'.

Krapinsko – zagorska županija 2020. godine prijavila je na natječaj EU fondova projekt 'Novi početak', čija je prvotna vrijednost bila 11.6 milijuna kuna, a zbog postupka nabave građevinskih radova ta je brojka narasla na 13.1 milijun kuna (1.875.000 eura). Nositelj projekta je Krapinsko – zagorska županija, a partner Dom za žrtve nasilja Novi početak i Centar za socijalnu skrb Krapina. Projekt je započeo u lipnju 2021., a planirani završetak je prosinac 2023. godine. – Šezdeset posto vrijednosti projekta otpada na infrastrukturne troškove, među kojima je najvažniji izgradnja novog objekta sigurne kuće u povećanom kapacitetu. Radovi su u tijeku te se završetak očekuje u rujnu, nakon čega slijedi opremanje, a primitak novih korisnika početkom prosinca. Drugi dio radova odnosi se na uređenje skloništa, a u završnoj fazi su i radovi na uređenju savjetovališta – rekla je pročelnica UO KZŽ za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Martina Gregurović Šanjug.

U sklopu projekta planirane su i brojne soft aktivnosti, poput edukacija za stručne radnike doma i centra, ali i stručne suradnike u školama te radionice u srednjim i osnovnim školama na temu prevencije nasilja u romantičnim vezama. Dok se ne izgradi novi, veći prostor sigurne kuće, ona djeluje u objektu kojega je Krapinsko – zagorska županija kupila i uredila za tu namjenu. No, s krajem provedbe ovog projekta na području naše županije dobit ćemo sustav skrbi za žrtve nasilja na zavidnoj razini, u nadstandardu u odnosu na ostatak Hrvatske, naglasila je pročelnica.

Lovorka Latin, ravnateljica Doma Novi početak istaknula je da je ustanova s radom započela u prosincu 2020. godine na privremenoj lokaciji u najmu. Osnivač je ustanove Krapinsko – zagorska županija, a primarna djelatnost je usluga pružanja smještaja za korisnike odnosno žrtve nasilja u obitelji. - Usluga smještaja u sigurnoj kući omogućava se u trajanju do 6 mjeseci, a iznimno do godinu dana, kako je predviđeno Zakonom o socijalnoj skrbi. U Domu može biti smješteno najviše 8 korisnika, a smještaj se ostavruje temeljem preporuke nadležnog zavoda za socijalni rad ili temeljem preporuke policije – rekla je Latin.

U 2022. godini realiziran je smještaj za ukupno 27 korisnika, od čega 9 žena i 18 djece. Zaprimljeni su upiti za smještaj za 27 odraslih odnosno 26 žena i jednog muškarca te 48 djece. Ujedno su realizirana dva hitna smještaja za korinike.  Od početak rada ustanove zaprimljeno je preko 70 upita za smještaj, a tijekom 202s. godine smješteni korisnici bili su većinom  iz KZŽ, dio ih je bilo iz Međimurske, a dio iz grada Zagreba.

-Stručne radnice Doma metodama individualnog i grupnog rada rade na osnaživanju korisnika na smješatju, na pripremanju korisnika za traženje posla, osnažuje ih se u smislu prevladavanja traumatskih iskustava koje su doživjeli i radi se na povećanju samopouzdanja – rekla je Latin.

Ustanova je od početka rada u potpunosti financirana sredstvima Krapinsko – zagorske županije, a prijavom projekta Novi početak od strane osnivača, rad sigurne kuće financira se uz sredstva KZŽ i sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. U 2022. godini rad sigurne kuće financiran je u iznosu od 26.544 eura od strane KZŽ, potom u iznosu od 145.197 eura od strane projekta Novi početak i ostvareno je sufinanciranje energenata od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. - Sve su usluge za naše korisnike potpuno besplatne, a projektom Novi početak podmiruju se sredstva za rad u ustanovi, sredstva poput prehrane za korinike, higijenskih potrepština, osjeće i obuće, potrebe školske opreme i pribora za djecu, kao i režijski troškovi odnosno najam kuće. Zahvaljujući projektu. Novi početak osigurava i dodatnu pomoć za korisnike i to po napuštanju sigurne kuće. Omogućavamo daljnje stanovanje u stanu koji je u najmu na području županije, a takvu mogućnost tijekom 2022. godine koristile su 2 korisnice i njihova djeca – rekla je Latin, dodavši da je projektom omogućena nabava službenog vozila za potrebe sigurne kuće.

Ravnateljica je napomenula da je jedna od najvažnijih aktivnosti u okviru projekta organiziranje edukacija za stručnjake, suradnike, mlade i korisnike smještaja.

-Sredinom godine planirana je uspostava savjetovališta Doma Novi početak koje će raditi na dislociranoj jedicini na području Zaboka. Pružat ćemo usluge savjetovanja i pomaganja za bivše korisnike sigurne kuće i sve druge žrtve nasilja. Očekuje nas krajem 2023. godine i preseljenje na novu lokaciju, u novoizgrađenu sigurnu kuću, a time ćemo povećati kapacitet s postojećih 8 na 12 do 15 korisnika. Bit će prilagođen i prostor za osobe s invaliditetom – rekla je Latin.

Župan Željko Kolar zahvalio je svima koji rade u ovom projektu, koji je značajan za područje Krapinsko – zagorske županije i šire. - To samo govori o tome da još uvijek institucije nedovoljno rade na suzbijanju nasilja bilo koje vrste, da nismo stvorili u društvu ozračje gdje bi imali nultu stopu tolerancije na bilo koji oblik nasilja. Nikada ne smijemo umoriti pričajući o tome. Skoro sam siguran da se nije povećao broj nasilja i nasilnika, nego su se žene ohrabrile i počele prijavljivati, pogotovo od onog trenutka kada smo na području županije otvorili sigurnu kuću. Jer, sama pomisao da bježite od nasilnika i da morate napustiti svoju županiju, otići u nepoznatu sredinu, sigurno je mnoge žene odvraćala od toga da prijave nasilje u obitelji – rekao je župan. 

Kolar je dodao da je bitno da se stvori uvjerenje da će institucije raditi svoj posao i da se nikome neće gledati kroz prste, bez obzira kako se zove, na kojoj je funkciji, koji posao obavlja i koliko ima novaca i veza.

-Projekt I tebe se tiče do sada je obišao pola JLS na području županije i obići će sve. Kada završimo krug, krenut ćemo s novim projektom i ponovno ćemo ići u sve JLS jer smo vidjeli i procijenili da je to potrebno – dodao je Kolar i istaknuo da će se s novom sigurnom kućom stvoriti bolji uvjeti i povećati kapaciteti.

-Poruka svima nama je da se nasilje svih nas tiče, nemojmo okretati glavu jer se to događa, na žalost, oko nas. Pozivam sve, tko god ima informaciju da njegovu susjedu ili  poznanicu netko maltretira, da trpi fizičko ili psihičko nasilje, neka prijavi. To se odnosi pogotovo na muškarce. Zamislite da je to vaša majka, kćer, unuka... vjerujem da bi svaki reagirao – zaključio je Kolar.

Još članaka iz "Županija"

Facebook