Prethodni članak
Sljedeći članak

Važna je vidljivost djece kao subjekta u životnim okolnostima

Svjetski dan djeteta


Zdravka Grđan - Predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

Dr. Mirjana Kolarek Karakaš - Predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, članica Gradskog vijeća Grada Varaždina

Svake godine 20. studenoga obilježavamo Svjetski dan djeteta kao podsjetnik na 1989. godinu kada je usvojena UN Konvencija o pravima djeteta. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, među njima i Republika Hrvatska. 1919. godine Industrijskom revolucijom počinju prve ideje o pravima djece. Ne zaboravimo da su djeca tada često bila kao robovi iskorištavana u rudnicima, radili su teške fizičke poslove, zlostavljani i de facto bili isključivo vlasništvo roditelja koji su s njima radili sve zamislivo i nezamislivo današnjem suvremenom čovjeku.

UN Konvencija o pravima djeteta apsolutno priznaje da je dijete pravni subjekt te kao pravni akt ima snagu zakona i obvezujući je za zemlje potpisnice. Četvrtina svjetske populacije otpada na djecu i mlade i važno je da im dozvolimo sudjelovanje u odlukama koje se tiču njih samih. Temeljna prava djece su pravo na obrazovanje, na zdravlje, slobodno vrijeme, zdravu prehranu, igru. Obavezni smo omogućiti djeci da rastu i razvijaju svoje sposobnosti, koriste svoje mogućnosti, dozvoliti im da izraze svoje mišljenje slušajući i njihov glas, usmjeravati ih svojim znanjem i iskustvom. Dr. Mirjana Kolarek Karakaš ispred NS Reformisti predložila je poseban proračun za djecu što je kasnije rezultiralo participativnim proračunom.

Važna je vidljivost djece kao subjekta u životnim okolnostima, u okviru njihove dobi i mogućnosti. Važno je biti im podrška, osnaživati ih u kreativnom radu, u njegovanju tradicijskih vrijednosti i razvoju osobnosti. 

Postavlja se pitanje na koji način dati najbolju podršku djeci i mladima? Odgovor je u njegovanju i očuvanju obitelji, kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi fizičkog i mentalnog zdravlja te pružiti svima kvalitetno obrazovanje. NS Reformisti u svoj je socijalni program od samog starta stavila u svoje prioritete: poboljšanje standarda u obrazovanju kroz jednake šanse za svu djecu i očuvanje zdravlja.

Sve počinje prvim korakom. Djecu i mlade treba staviti u fokus, prepoznati u njima potencijal, poticati ih na stvaranje boljeg svijeta za njih same ali i za nas. Naučiti ih donositi odluke preduvjet je njihove samostalnosti, samoodgovornosti i aktivnog sudjelovanja u socijalnim društvenim sferama. Na mladima svijet ostaje ali mi ih moramo osnažiti i pripremiti da taj svijet kao vizionari nose u svojim rukama. Djeca i mladi zaslužuju da ih više razumijemo i poštujemo te da ih vodimo kroz život otvorenih očiju, srca i uma. Na nama je odgovornost stvarati svijet primjeren djeci i mladima jer oni su naša budućnost koju mi stvaramo danas!

 

 

 

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook