Prethodni članak
Sljedeći članak

Sve više žena traži pomoć: 'I žene u svojim 70 - ima se žele rastati jer ono malo života što im je ostalo žele provesti u miru'

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 10. godina SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja KZŽ, razgovarali smo s voditeljicom Tenom Sambolić Petrišić


U Krapinsko- zagorskoj županiji djeluje SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja od 2012. godine. Inicijativa za osnivanje SOS telefona krenula je od organizacije CESI - Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, tadašnjeg Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ i same Krapinsko-zagorske županije koja ga je i financijski podržavala. Prvo je osnovana samo jedna linija. - Od skromnih početaka s vremenom i rastom broja korisnica i njihovih potreba shvatile smo da je vrijeme i za otvaranje savjetovališta u koje nam korisnice mogu i osobno doći, te je tako 2017. godine otvoreno je savjetovalište za žene žrtve nasilja na adresi Trg sv. Jelene 6 u Zaboku. Kroz SOS smo utjecale i utječemo na smanjenje rodno uvjetovanog nasilja, osiguravamo direktnu psihološku i pravnu pomoć te senzibiliziramo javnost za pitanja rodno uvjetovanog nasilja – kaže Tena Sambolić Petrišić, voditeljica SOS telefona koji slavi 10. godišnjicu djelovanja.

Savjetovalište, na adresi Trg Svete Jelene 6, Zabok, kao i telefonske linije 049 639 281, 091 639 2810 i 0916042362 otvorene su svakim radnim danom od 8:00 do 18:00 sati kao i svaku prvu subotu u mjesecu. (Za dolazak u savjetovalište potrebno se prethodno najaviti telefonskim putem.) Na SOS telefonu rade dvije djelatnice socijalne radnice te preko 10 senzibiliziranih i educiranih volonterki srodnih zanimanja koje su educirane za rad na SOS liniji, položeno je preko 20 stručnih i specijaliziranih edukacija na području savjetodavnog rada i rada sa žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja.

Femicid
-2018. godine na području županije krenule smo sa provedbom „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ kreiranom s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima. Ženska soba je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva u 17 županija, CESI - SOS telefon pokriva područje Krapinsko-zagorske županije. Svrha programa je pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela; pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; raditi na senzibilizaciji i informiranju javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj. Tim aktivnostima je SOS ušao u sve relevantne institucije u kojima stoje naši info pultovi na kojima se nalaze svi naši letci kojima pružamo informacije u okviru SOSa i Mreže. Letci se nalaze u svima PPovima, sudovima, CZSS, zdravstvenim ustanovama i drugim institucijama – kaže Sambolić Petrišić. Kombinacijom rada SOS - a i Mreže kvaliteta pruženih usluga je na sve većoj razini zbog kontinuiranih i specijaliziranih edukacija u radu sa žrtvama i svjedocima, koje su bile osigurane tijekom rada.

- Na pozive se najčešće javljaju zaposlenice, no utorkom i četvrtkom se može javiti i volonterka jer su to dani rezervirani za volontiranje. Broj korisnica, poziva i pruženih usluga svake je godine u porastu. Kao što volimo isticati, obiteljsko nasilje jest najčešće rodno uvjetovano nasilje, dakle nasilje od strane muškaraca prema ženama. Često dobijemo pitanje, a muškarci nisu žrtve? Mogu biti ali, odgovor stoji u pitanju koliko je godišnje muškaraca ubijeno od strane žena, a svi smo čuli i znamo što je femicid (ubojstva žena od strane njima bliskih muškaraca) koji je u Hrvatskoj i globalno svake godine u porastu. Dakle, naše žrtve su najčešće žene, zaposlene žene, nezaposlene žene, žene u mirovini, žene osobe sa invaliditetom, svih razina obrazovanja, u braku, izvanbračnoj zajednici i razvedene te iz svih dijelova Krapinsko- zagorske županije pa i šire, dakle nema pravila – kaže.


Usluge besplatne
Najčešće se radi o psihičkom nasilju nakon kojeg slijedi fizičko nasilje koje je uvijek u kombinaciji sa psihičkim često i ekonomskim nasiljem pa slijede strukturalno i seksualno nasilje. Dobna skupina žena koje su najčešće zvale ovu godinu najčešće je bila od 31 do 40 godina te nakon njih 41 do 50 godina starosti. - Tijekom godina znamo imati trendove u pozivima, tako smo jedne godine imale trend kada su nas većinom zvale žene starije životne dobi koje su cijeli život trpile nasilje od strane supruga govoreći si da to rade radi djece, sada kada su djeca odrasla i otišla, često predbacuje majci zašto nije otišla s njima od nasilnog oca. - I žene u svojim 70ima se žele rastati jer ono malo života što im je ostalo žele provesti u miru, dodaje.

-Radimo sa ženama žrtvama koje još nisu prijavile nasilje, pružamo im podršku da to učine te smo im podrška i pomoć tijekom cijelog postupka ako i kada do prijave dođe. Na SOS telefon se može nazvati i doći anonimno. Teško je govoriti o brojevima jer jedna korisnica može predstavljati jedan poziv ili rad od godinu dana i duže. Na SOS telefonu od skromnih početaka 2012. godine kada smo krenule sa samo jednom telefonskom linijom iz prostora skladišta do danas bilježimo preko 1500 korisnica, od 2017. godine od kad je otvoreno savjetovalište gdje žrtve mogu i osobno doći na savjetovanje te ih je pruženo preko 700, također od 2018. godine na području županije SOS telefon provodi Mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih i prekršajnih djela gdje smo imali preko 230 korisnica i korisnika te se svakom od njih nudi te je pruženo do 10 različitih usluga kao što su pratnja u svojstvu osobe od povjerenja na policiju, sud, državno odvjetništvo ili centar za socijalnu skrb. Naše stručnjakinje pravnica i psihologinja pružaju pravna i psihološka savjetovanja i sve su naše usluge besplatne – ističe Sambolić Petrišić. Zaključuje da je iznimno je važan rad svih nas na osvještavanju i borbi protiv obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama, njegovoj prisutnosti u svim slojevima društva te promoviranju nulte stope tolerancije nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook