Prethodni članak
Sljedeći članak

proGLEDAJ oko sebe, akTIviraj se! – Danas poruku šalje Višnja Ljubičić - pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Recite NE diskriminaciji, predrasudama, i stereotipima. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije poziva vas da svi zajedno mijenjajmo poglede, razmišljanja i stavove, te stvaramo bolje društvo.


Krapinsko-zagorska županija se kroz svoje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova uključilo u kampanju „16 dana aktivizma“, koja je počela 25. studenoga na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca na Međunarodni dan ljudska prava.

Kampanja "16 dana aktivizma" provodi se svake godine u cijelom svijetu s ciljem ukazivanja na neravnopravnost, diskriminaciju, stereotipe i predrasude prisutne u društvu, a čijeg dalekosežnog negativnog utjecaja često ni sami nismo svjesni. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova u suradnji s ZIP portalom kampanju na području naše županije provodi pod nazivom:

proGLEDAJ oko sebe, akTIviraj se!

O rodno uvjetovanom nasilju tijekom 16 dana kampanje govori 16 osoba iz javnog života – svoje poruke javnosti poslat će osam žena i osam muškaraca.

5. prosinca - Višnja Ljubičić - pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

„Često me u mom svakodnevnom radu pitaju jesmo li uistinu ravnopravni i da li muškarci i žene danas u Hrvatskoj imaju jednake mogućnosti? Kada bi sagledali objektivno, moram reći da zadnjih dvadesetak godina, dakle kako smo donijeli organski Zakon o ravnopravnosti spolova i unijeli u Ustav ravnopravnost spolova kao temeljnu vrednotu, nedvojbena je  činjenica da smo postigli mnogo na našem putu prema ravnopravnosti žena i muškaraca, ali jednako tako nažalost moram reći da svakodnevno rodno utemeljene nepravde još uvijek su značajno prisutne u svim porama društva danas u Hrvatskoj. Mi često svjedočimo brojnim stereotipima i predrasudama kako kroz medije, kako kroz odgojno-obrazovni sustav, kako kroz tržište rada. Široko su prisutni i rodna diskriminacija i različiti oblici nasilja i tada iznova odgovorim da nažalost nemamo još uvijek jednake mogućnosti uspostavljene za žene i muškarce u Hrvatskoj ali upravo na nama institucijama je da im omogućimo i utiremo put da dostignu stvarnu ravnopravnost koja je jedan kontinuiran proces, ponekad neizvjestan ali ono što je neosporno, uvijek počinje od svakog od nas ponaosob. Naglasila bi da je iznimno važno osvještavanje predrasuda, stereotipnih obrazaca i uloga kojima otvaramo prostor usvajanju onih novih, ravnopravnijih uloga i da dodatno gradimo temelje koji nas vode prema poštivanju i uvažavanju raznolikosti. Jedino na takav način možemo uistinu graditi društvo nulte tolerancije na sve oblike diskriminacija, na sve oblike nasilja i voditi ka jednakim mogućnostima, jednakim šansama i jednakim pravima svih građana i građanki Republike Hrvatske..“

Recite NE diskriminaciji, predrasudama, i stereotipima. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije poziva vas da svi zajedno mijenjajmo poglede, razmišljanja i stavove, te stvaramo bolje društvo.

 

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook