Prethodni članak
Sljedeći članak

Općinski sud u Zlataru presudio: Željkove guske ne smiju vu Jožinu kuruzu


Foto: Pixsell (Fotografija je ilustrativnog karaktera)

Željkove guske ne smiju u Josipov kukuruz, presudio je ovog tjedna Općinski sud u Zlataru, odnosno njegova stalna služba u Donjoj Stubici.

Naime, Josip iz Gornje Stubice na jednoj je njivi posijao kukuruz, no guske iz dvorišta susjeda Željka nerijetko dolaze na tu njivu i rade mu štetu na usjevu, zbog čega je Josip tužio Željka.

Kako je Josip svjedočio na sudu, u rano proljeće prošle godine, dakle od početka, tj. sijanja kukuruza i nadalje, odmah je primijetio da na oranicu dolaze guske i kokoši iz Željkovog dvorišta, a one su odmah čim je niknuo kukuruz, i sve kasnije tijekom rasta kukuruza, jele i gazile nasad, zbog čega kukuruz nije ni napredovao koliko je mogao. Isto tako, kaže Josip, kada su u jesen dozreli klipovi kukuruza, zbog slabog rasta, perad je jela zrna kukuruza, te je i slomila stabljike da bi si približila klipove kukuruza.

Željko se branio da nije vidio svoje guske u Josipovom kukuruzištu te je rekao kako je njegovo dvorište ograđeno, da zemljišnih površina u svojem vlasništvu ima pokraj svojeg dvorišta i da na njih pušta perad, a da su ta zemljišta djelomično ograđena. Isto tako, Željko je rekao da već dugo uzgaja perad, a Josip je tek prošle godine počeo iskorištavati tu njivu, odnosno zasijao je kukuruz, i nije došao do njega da porazgovaraju, što misli da je bio red.

Također, Željko je na sudu ustvrdio i da smatra da guske ne mogu doseći klipove kukuruza niti su ga pojele, već da dolaze samo vrane na kukuruz.

Sud je na teren poslao i sudskog vještaka, koji je ustvrdio da guske mogu počiniti štetu najviše dok je bilje mlado, ali isto tako rekao je da guska može i napraviti štetu i kasnije zbog svoje veličine, tako da može skršiti stabljiku kukuruza i klip padne na tlo.

Isto tako, sudski vještak je ustvrdio da je prilikom očevida vidio guske koje izlaze na Josipovu njivu kroz otvore na živici, kao i kroz veći otvor na ogradi, odnosno neograđeni dio dvorišta. Također je naveo da po tragovima koje su guske ostavile na njivi vidi da su nesporno bile prisutne na oranici, štetu koju čine na usjevu vidio je po tome što su stabljike kukuruza bile izgažene, a dijelovi klipova kukuruza su pojedeni više od polovice ili čak u cijelosti. Kako je kukuruz rastao tako je bila prisutnost gusaka kontinuirano na usjevu, a kako se klip kukuruza nalazi približno na polovici stabljike, stabljike su bile vrlo niske, visine prosječno 1 metar.

"Guska može zgaziti stabljiku, jer je moćna životinja, pogotovo dok je mlad kukuruz", ustvrdio je sudski vještak.

Na koncu, sud je povjerovao Josipu i sudskom vještaku, te je donio sljedeću presudu:

"Zabranjuje se tuženiku Željku da tužitelja Josipa ometa i uznemirava na njegovoj nekretnini na način da sa svojih nekretnina pušta perad (guske) koje čine štetu na nekretnini tužitelja na kojoj je posađen kukuruz, te je dužan spriječiti takvo ili slično uznemiravanje i nastanak daljnje buduće štete."

Također, Željko je dužan Josipu platiti troškove parničnog postupka koji iznose 825,88 eura/6.222,59 kuna sa zakonskom zateznom kamatom.

Presuda je zasad nepravomoćna jer se Željko na nju ima pravo žaliti nadležnom županijskom sudu u roku od 15 dana.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook