Prethodni članak
Sljedeći članak

Mikulec: 'Vjerujem da ćemo uspjeti realizirati planirano i učiniti Zlatar Bistricu još ljepšim i ugodnijim mjestom za život'

Uoči Dana Općine Zlatar Bistrica, razgovarali smo s načelnicom Vesnom Mikulec


ZL: Što je obilježilo ovu godinu u Vašoj općini, koji su najznačajniji projekti provedeni u zadnjih godinu dana?

Mikulec: Naglasak je bio na sanacijama kolnika i asfaltiranju posljednjih kilometara neasfaltiranih prometnica. Većina radova financirana je vlastitim sredstvima iz proračuna Općine. S krajem 2022. godine poduzeti su veći koraci u uređenju nerazvrstanih cesta, počevši od saniranja oštećenja kolnika u Ulici Stjepana Radića, a u 2023. godini nastavilo se s asfaltiranjem makadamskog dijela spojne ceste Grančarske ceste i Selske ulice u vrijednosti 26.720,94 €. Na istoj prometnici, Općina je iz vlastitih sredstava uredila i oborinsku odvodnju. Iz Fonda solidarnosti sanirana su velika oštećenja kolnika u Bukovečkom putu, točnije odvojak Šimići, u vrijednosti 9.321,88 € te odron kolnika u Lovrečanu, na prilaznoj cesti prema Kapeli Sv. Lovre izgradnjom potpornog zida u vrijednosti 4.208,13 €. Asfaltiran je makadamski dio Donje Brestovečke ulice, a planira se izvršiti uređenje i asfaltiranje makadamskog dijela spojne ceste Donje Brestovečke i Ulice Stjepana Radića. U planu je i izgradnja nogostupa u Donje Brestovečkoj ulici za koji je izrađena projektna dokumentacija. Izvršeno je asfaltiranje Ulice Ljudevita Gaja do granice s Gradom Zlatarom, odrađeno je i asfaltiranje nerazvrstane ceste u Veleškovcu – odvojak Horvatići, saniran je most na nerazvrstanoj „Vinskoj cesti“ u Erveniku, uređen je dio nerazvrstane ceste u Lovrečanu koji će služiti kao proširenje gospodarske zone te je asfaltirana i nerazvrstana cesta u naselju Lovrečan – spoj Mikulci - Cetin. Sve navedene radove sanacija i uređenja Općina je podmirila vlastitim proračunskim sredstvima u vrijednosti od 161.097,35 €. Nastavilo se i s opremanjem autobusnih stajališta te su u naselju Lipovec postavljene dvije konzolne nadstrešnice na autobusna stajališta, a nabavljene su i dvije nadstrešnice koje će se postaviti u Zagorskoj ulici i Ulici Vladimira Nazora. Dugi niz godina Općina je suočena s lošim stanjem Kolodvorske ulice te se krajem prošle godine pristupilo radovima na njenoj rekonstrukciji i obnovi kolnika i sustava odvodnje i plinovoda. Radovi su realizirani u suradnji Općine, Zagorskog vodovoda, Plina Konjščina i HŽ infrastrukture.


ZL: Osim radova na prometnicama, što biste još izdvojili?
Mikulec: Jedan od svakako najznačajnijih projekata u Zlatar Bistrici u 2023. godini je dječje igralište u naselju Veleškovec. Igralište je otvoreno u lipnju prošle godine, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije putem LEADER – Podmjere 19.2, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., LRS LAG-a Zeleni bregi. Općini je Odlukom o odobrenju projekta odobreno ukupno 32.917 €, a ugovorena vrijednost projekta iznosila je 45.830 €. Također, Općina je nabavila opremu za stolni tenis i odbojku za igralište u Opasanjku, a u pripremi je i prijava na javni natječaj Središnjeg ureda za demografiju i mlade obnova spomenutog igrališta u vidu sprava te njegova prilagodba za pristupačnost osobama s invaliditetom. U planu je i izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Lipovec. Osim javnih igrališta Općina kontinuirano radi na uređenju i opremanju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića. Tako je krajem prošle godine izvršena sanacija prilazne staze Dječjeg vrtića, a izrađena je i revizija projekta opremanja dječjeg igrališta, iscrtavanje prometnog poligona na prilaznoj stazi, nabava novih kombiniranih igrala, ljuljački, klackalica, zamjena pješčanika, nabava vanjskih spremišta te sadnja dodatnih stabala. Ukupna vrijednost projekta iznosi 76. 755,00 €. Općina je krenula je s uređenjem i ozelenjivanjem svojih javnih površina pa je tako u 2023. godini investirano u nabavu 25 sadnica drveća koje su posađene na razne lokacije. Putem javnog poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini je odobreno 4.646,25 € bespovratnih sredstava za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada koji su smješteni na javne površine. Nadalje, krajem 2023. godine Općina je pristupila reviziji postojeće projektne dokumentacije nerazvrstane ceste u Erveniku, selu Petolasi te pripremi iste za prijavu na natječaj za sufinanciranje projekta iz Programa ruralnog razvoja, a vrijednost projekta procjenjuje se na 625.000 €. Prijava projekta je u tijeku. Na temelju brojnih zahtjeva mještana, Općina je pristupila VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja koje je financirala vlastitim sredstvima, a u pripremi je i njegova transformacija u e-prostorni plan koju će se prijaviti za sufinanciranje kod Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Općina planira i energetsku obnovu starog dijela zgrade Dječjeg vrtića Zlatni dani. Vrijednost radova procjenjuje se na 608.635,00 €. Projekt je prijavljen za sufinanciranje iz bespovratnih sredstava EU putem Javnog poziva za energetsku obnovu zgrada u javnom sektoru raspisan od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te je Općini odobreno sufinanciranje projekta u vrijednosti od 206.393,28 €. U narednom razdoblju očekujemo potpis ugovora. U cilju obogaćivanja sportskog, rekreacijskog te poticanje zdravog i aktivnog života naših mještana u planu je izgradnja sportsko-rekreacijskih terena u Zlatar Bistrici. Projekt je revidiran, pripremljen i prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta, a vrijednost radova procjenjuje se na 240.000 €. Općini je odobreno financiranje projekta u vrijednosti od 119.232,31 €. Projektom je predviđeno multifunkcionalno igralište kojim će biti obuhvaćen mali nogomet, odbojka i košarka, uz uređenje zelene površine s prostorom za druženje i šetanje te parking.


ZL: Koji su projekti još u planu?
Mikulec: Jedan od ključnih projekata je rekonstruirati i dograditi Dom kulture s dugo priželjkivanom polivalentnom dvoranom. Projekti su pripremljeni i čekaju na prijavu na odgovarajući natječaj. Dodatno, u cilju oživljavanja Doma kulture i uvođenje novih sadržaja u kulturni i društveni život naših mještana, u planu je i revitalizacija stare kinodvorane Doma kulture uvođenjem kinoprojekcija. Projekt se procjenjuje na vrijednost od 14.625,00 €,a putem Javnog poziva Krapinsko-zagorske županije Općini je dodijeljeno 1.500,00 € za njegovu realizaciju. Postoji i neodgodiva potreba za rekonstrukcijom i obnovom Društvenog doma u Veleškovcu. Projekt obnove Društvenog doma procjenjuje se na gotovo 72.000 €, a dio obnove prijavljen je na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima za osobe s invaliditetom. U konačnici, planira se krenuti i u realizaciju kapitalnog projekta formiranja općinskog centra društvenih događanja. Predviđena je revitalizacija napuštenih prostora te je u tu svrhu Općina kupila nekretnine u Ul. Vladimira Nazora, gdje se ukazuje prilika za realizaciju planirane projektne ideje centra društvenih događanja. Otkup zemljišta sa starom kućom i gospodarskim zgradama predstavlja početnu fazu projekta kojem se pristupa s vjerovanjem da je to projekt od esencijalnog značaja za oživljavanje središnje ulice u Zlatar Bistrici te da će predstavljati prepoznatljiv i turistički značajan element općine.


ZL: Općina pomaže i mladim obiteljima?
Mikulec: U cilju demografske obnove i smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Zlatar Bistrice, Općina je 2023. godine prvi puta pokrenula dodjelu bespovratnih sredstava u okviru provedbe mjera kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Temeljem provedenog javnog poziva u 2023. godini potpisano je pet ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem kojih je dodijeljeno ukupno 16.677,78 €. Važno je spomenuti da Općina nastavlja sufinanciranje radnog materijala za sve učenike osnovne škole, engleski jezik, prijevoz učenika, školu plivanja, projekt Jumicar, pomoćnike u nastavi, rad logopeda, dodjeljuje učeničke i studentske stipendije, dodjeljuje pomoći za novorođenčad, jednokratne novčane pomoći te pomoć za ogrijev, isplaćuju se i božićnice za umirovljenike, a nastavlja se i s poticajnim mjerama za poljoprivrednike sa sufinanciranjem osjemenjivanja krava i krmača. Osim u redovna sufinanciranja kao pomoć našim mještanima, Općina redovito ulaže i u rad, projekte i programe udruga. Tako je na redovne pomoći i sufinanciranja u 2023. godini Općina utrošila 184.462,20 €.


ZL: Za kraj, Vaša poruka mještanima povodom Dana općine?
Mikulec: Priznajem da je posao općinske načelnice veoma izazovan u vidu pronalaženja najboljeg rješenja za svakoga te biti konstantno na usluzi svakom mještaninu općine. Međutim, vjerujem da ćemo uz podršku mještana, naših udruga i prijatelja te uz vrijedan trud i rad i vjeru u boljitak sutrašnjice uspjeti realizirati planirane aktivnosti i učiniti našu Zlatar Bistricu još malo ljepšim i ugodnijim mjestom za život. Konačno, svim Zlatarbistričankama i Zlatarbistričancima želim sretan Dan Općine Zlatar Bistrica te ih sve pozivam da nam se pridruže na našem Zlatarbistričkom proljeću, tijekom kojeg je pripremljen bogat program.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook