Prethodni članak
Sljedeći članak

Izmjene zakona: Roditelji bi mogli opravdavati izostanke online, a učitelji raditi do 67. godine života


Digitalna aplikacija e-Dnevnik ubuduće bi trebala biti obvezna za sve škole kao obvezna pedagoška dokumentacija za vrednovanje učenika i evidenciju rada učitelja odnosno nastavnika, a putem nje ubuduće bi roditelji mogli opravdavati izostanak učenika.

Ta bi se mogućnost odnosila na izostanke do tri dana za koje nije potrebna liječnička potvrda, a predlaže to Ministarstvo znanosti i obrazovanja izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje je uputilo o javnu raspravu, a u saborsku raspravu bile bi upućene u hitnoj proceduri budući da ih je potrebno donijeti do kraja godine, piše Index.

Uvodi se i mogućnost upisa u osnovne škole elektroničkim putem, a nastava u kući ubuduće bi se mogla organizirati na prijedlog liječnika školske medicine, što trenutno nije moguće, a mogla bi se provoditi kontaktno, kao i do sada, ili nastavom na daljinu uz odobrenje Ministarstva, a kako bi se omogućilo pravo na obrazovanje učenika s većim motoričkim teškoćama ili kroničnim bolestima.

Propisuje se i da konačni prijedlog mreže školskih ustanova, a na temelju prijedloga osnivača, izrađuje Ministarstvo te je i donosi uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije. Prema sadašnjim odredbama mrežu donosi Vlada na prijedlog Ministarstva, što je onemogućavalo brze promjene i optimizaciju sustava.

Kako bi se zaštitilo prava djece i omogućilo ravnateljima škola da privremeno s radnog mjesta udalje osobu za koju saznaju da je protiv nje podnesena kaznena prijava za neko od djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, izmjenama se propisuje da je ravnatelj dužan osobu privremeno suspendirati, uz pravo na naknadu plaće u visini pune mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova, do zaprimanja dokaza da je protiv osobe pokrenut kazneni postupak ili odbačena kaznena prijava.

Također, ako školska ustanova zaprimi dokaz da je protiv osobe koja je zaposlena u školskoj ustanovi pokrenut i vodi se kazneni postupak, osobu će udaljiti od obavljanja poslova do obustave kaznenog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude upravo na nadoknadu plaće u visine dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljavanja od obavljanja poslova.

Trenutačno je propisano da učiteljima i nastavnicima ugovor o radu prestaje istekom školske godine u kojoj su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, što nije omogućavalo njihovo zapošljavanje nakon stjecanja uvjeta za mirovinu te se izmjenama omogućava veća zapošljivost, pogotovo stručnih učitelja i nastavnika u deficitarnim zanimanjima, piše Index.

Ravnatelju škole omogućilo bi se tako da, ako se na natječaj ne javi stručna osoba, može u radni odnos bez natječaja primiti stručnu osobu u mirovini na određeno vrijeme od godinu dana, s mogućnošću produljenja ugovora na određeno vrijeme za dodatnih godinu dana, ali ne dulje od 67. godine života.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook