Prethodni članak
Sljedeći članak

Grad Pregrada jedini u Hrvatskoj izdvojio više od 30% proračunskih sredstava za predškolski odgoj u 2022. godini


Grad Pregrada je jedini grad u Republici Hrvatskoj koji je izdvojio više od 30% proračuna za vrtiće u 2022. godini, prema analizi portala Gradonačelnik.hr i podacima Ministarstva financija.

Upravo je dovršeno postavljanje fiksnih modula kod Dječjeg vrtića „Naša radost“, a vrijednost projekta koji je Grada Pregrada prijavio je 25.812,50 eura uz sufinanciranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 15.631,88 eura, ostvareno po pozivu Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini. Dvorište DV „Naša radost“ nadopunjeno je novim spravama, čime je obogaćen prostor dječjeg igrališta. Nove sprave, osim za igru, namijenjene su za unaprjeđenje koncentracije, motoričkih sposobnosti, spretnost i koncentracije, a zadovoljit će i svoje potrebe za kretanjem. Montirana je kućica provlačilica, klackalice, ljuljačke i penjalice.

Dogradnja vrtića, uređenje platoa ispred vrtića i provedba programa koji omogućuju i popodnevni boravak, programa za nadarenu djecu te općenito podizanje standarda odgoja te ulaganja u ljudske potencijale dokaz su kontinuiranog ulaganja u pregradski predškolski odgoj.


S obzirom na nedostatak mjesta u pregradskom dječjem vrtiću kreće se u izgradnju novog vrtića čiji je dovršetak predviđen za iduću jesen te se time ujedno osigurava održivost ranog i predškolskog odgoja, troškove hladnog pogona postojećeg objekta vrtića i zadržavanje odgojnog standarda te popodnevne smjene u vrtiću koja se dosad financirala iz projekta realna ekonomska cijena vrtića iznosi 330 eura. Grad Pregrada sufinancira 58% tog iznosa, odnosno 191,40 eura, dok roditelji plaćaju preostalih 42% u iznosu od 138,60 eura. Dječji vrtić „Naša radost“ ujedno je i jedini vrtić u Krapinsko-zagorskoj županiji koji za drugo dijete odobrava smanjenje cijene od 50%.
Temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, jedinice lokalne samouprave, dužne su sredstva ostvarena za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz ove Uredbe koristiti kao dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz postojeću razinu i izvore financiranja, u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika sredstava.

Zbog proširenja dječjeg vrtića, što je velika investicija, i posljedičnog povećanja troškova hladnog pogona te poboljšanja uvjeta dobivena sredstva će se iskoristiti u te svrhe. Odluke o mogućim promjenama u participaciji roditelja donosit će se u skladu s financijskom situacijom i razmatranjem sveukupnih troškova vezanih uz rad vrtića.

„Sredstva dobivena od države namijenjena fiskalnoj održivosti vrtića usmjerit ćemo u daljnje održavanje i unapređenje standarda, povećanje materijalnih prava zaposlenika, što nam je i zakonska obaveza, te pripremu za buduće izazove koje donosi izgradnja novog vrtića. Ova sredstva su ključna za pokrivanje povećanih troškova i osiguranje kontinuiteta visokog standarda odgoja, te omogućuju da cijena participacije za roditelje ostane nepromijenjena“ – istaknuo je gradonačelnik Marko Vešligaj.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook