Prethodni članak
Sljedeći članak

Strateški plan Udruge invalida Bedekovčina: "Socijalne usluge za sve generacije"

Udruga invalida Bedekovčina osnovana je 2000. godine s ciljem da promovira i štiti prava osoba s invaliditetom, te da osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima pomaže u ostvarivanju prava koja su im zajamčena svim postojećim pravnim aktima. Jedan od najvažnijih ciljeva udruge je i uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu te poticanje zajednice na podršku i prepoznavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. Kroz godine rada uočeno je da svaka dobna skupina zajednice kao i svaka vrsta invaliditeta imaju specifične potrebe koje se ne mogu ostvariti bez pomoći zajednice i pojedinaca. Zato je udruga kroz svoj rad postala poveznica između djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i institucija nadležnih za financijsku i operativnu potporu udrugama koje provode aktivnosti i socijalne usluge u zajednici u korist osoba s invaliditetom. Kvaliteta provođenja socijalnih usluga, Udruge invalida Bedekovčina prepoznata je na području cijele KZŽ i šire.

„Socijalne usluge za sve generacije“


Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike izdalo je UVJERENJE kojim je Udruga invalida Bedekovčina, dana 27. siječnja 2023. godine, upisana u Registar pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge , pod evidencijskim brojem: 00613


Temeljem tog Uvjerenja udruga ima pravo pružati tri socijalne usluge: Psihosocijalna podrška, Pomoć u kući i Rana razvojna podrška za koju je potpisan ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o pružanju usluge za djecu od 3 do 7 godina kod pružatelja usluge. Dobiveno Uvjerenje potpuno se poklapa s temeljnim ciljem Strateškog plana Udruge invalida Bedekovčina: „Socijalne usluge za sve generacije“.

Udruga se javila i na Javni poziv za sklapanje ugovora o pružanju socijalne usluge pomoći u kući za starije osobe i osobe s invaliditetom, kao i za pružanje usluge osobne asistencije za što je dobiveno rješenje o ispunjavanju uvjeta za tu uslugu.

Rana razvojna podrška
S najvećom radošću u svakoj se obitelji očekuje dolazak novog člana na svijet. No, događa se da taj događaj odvije u neočekivanom smjeru. Dogodi se dijete rodi s različitim teškoćama za koje roditelji nisu pripremljeni. Često se dogodi da se razvojne teškoće sporo i neadekvatno prepoznaju te dijete pravovremeno ne dobije potrebnu zdravstvenu skrb a roditelji ne dobiju potrebne savjete kako postupati. Često osjećaju strah za svoje dijete, tugu i nerazumijevanje. Kako je udruga godinama svjedočila takvim nepoželjnim situacijama kod roditelja i djece s teškoćama u razvoju, provedene su sve administrativne radnje te je udruga uspjela dobiti Uvjerene za pružanje usluge Rane razvojne podrške za djecu od 3 do 7 godina. Kroz tu uslugu djeca se upućuju na procjenu potreba za određenu rehabilitaciju i liječenje. Roditelji dobivaju informacije upute i stručnu pomoć kako bi se što bolje i brže organizirali i što prije dobili stručnu pomoć za svoje dijete. Udruga će u toku 12. mjeseca zaposliti logopeda čije će usluge moći koristiti djeca koja će dobiti uputnicu od Zavoda za socijalni rad. Udruga je već zaposlila defektologa – socijalnog pedagoga kod kojeg će moći roditelji doći na savjetovanje u prostor udruge.

Provođenje ove socijalne usluge veliki je izazov za Udrugu invalida Bedekovčina jer se radi o najosjetljivijim i najranjivijim članovima zajednice i njihovim obiteljima. Na temelju dosadašnjeg kontinuiranog stručnog rada organiziranosti i realnog pristupa problemima udruzi je povjereno provođenje ove socijalne usluge te će udruga uložiti izniman trud da ovo povjerenje opravda kroz osiguranje tehničkih uvjeta te stručnih djelatnika. Do sada je udruga uvijek uspješno provodila svoje planove pa tako i sada vjeruje u uspješno provođenje ove socijalne usluge. Tijekom prosinca planirano je zapošljavanje logopeda na puno radno vrijeme za 80 pruženih usluga rane razvojne podrške djeci upućenoj preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Psihosocijalna podrška
Potreba za psihosocijalnom podrškom javila se u samom početku djelovanja udruge kada su na meti vršnjaka urednog razvoja bile osobe s intelektualnim teškoćama. Trpjeli su verbalno nasilje, ruganje pa čak i fizičko nasilje. Osobe s intelektualnim teškoćama najslabije su prihvaćene od zajednice. To su osobe koje ne znaju brojiti, čitati ni pisati, ne mogu pozvati hitnu pomoć ili policiju, ne poznaju novac. Veoma se teško uključuju u društvo vršnjaka s i njihovi roditelji polako gube prijatelje. Stalno traže nove lijekove, terapije, obolijevaju od kroničnih bolesti. A žele živjeti sretno i zadovoljno no život ih zatvara u jedan depresivni krug iz kojeg oni i njihova djeca ne mogu izaći bez stručne pomoći. Dugogodišnja briga i skrb za djecu, odlazak na terapije i dodatnu rehabilitaciju koja se često mora dodatno plaćati, roditelje je moralno, zdravstveno i financijski iscrpilo te izložilo stalnom stresu, strepnji i napetosti. Stoga je dobivanje trajnog uvjerenja o pravu provođenja Socijalne usluge psihosocijalne podrške za udrugu veliko ohrabrenje i obaveza. Provođenje ove socijalne usluge udruzi će pružiti priliku da pokaže svoja organizacijska i stručna iskustva i da pružanje te usluge proširi na što više korisnika.

Zato je udruga zaposlili socijalnog pedagoga koji će na stručan način pomoći roditeljima da prevladaju svakodnevne teškoće i stresove koje im donosi život uz njihovu djecu. Njihova djeca su djeca od 21 do 50 godina. Oni trebaju ljubav i pomoć svojih roditelja svaki dan a roditelji su financijski, moralno i emocionalno iscrpljeni. Za te ljude se organiziraju radionice kroz koje doživljavaju radost, prijateljstvo i vedrinu. Žive za te susrete i raduju se malim stvarima. Grade malu ljepotu života i plemenito prijateljstvo. Roditelji iz Udruge Sunce Zabok i iz Udruge invalida Bedekovčina psihosocijalne radionice doživljavaju kao pravo bogatstvo jer tada vide da njihova djeca, koja su odrasli ljudi, mogu biti sretna, vide osmijeh na njihovom licu. Ove radionice već više godina vodi stručna osoba. Uz iznimnu kreativnost širi pozitivnu atmosferu među članovima i daje im poticaj da razvijaju radne navike, želju za uspjehom i međusobno pomaganje. Uz ovakav rad podiže se njihova sigurnost u komunikaciji te jača njihovu socijalizaciju i povjerenje u okolinu. Radionice se provode dva puta tjedno u Bedekovčini i dva puta tjedno u Udruzi Sunce Zabok. Sudjelovanje roditelja na edukaciji u ruralnoj zajednici prije 23 godine bila je novost koja se teže prihvaćala.

U organiziranju radionica ističu se i osobne asistentice članova udruge. Uključuju se u organizaciju radionica prikupljanje materijala i direktnu pomoć u provedbi aktivnosti. Voditeljica projektne djelatnosti Dragica Burek uvijek ima za radionice jednu ideju više, i jednu nemoguću stvar pretvara u moguću. Socijala u venama, nazvale su se zaposlenice u projektu MIPOS III , koje se uvijek odazovu akcijama na otvorenom prostoru udruge.

Pomoć u kući
Pomoć u kući obuhvaća korisnike starije životne dobi i osobe oboljele od kroničnih bolesti. Osobe starije životne dobi, pogotovo koje žive same i po 20 godina nisu napustile svoje dvorište, dolaskom djelatnica za pomoć u kući, u potpunosti su promijenile svoj život. Zdravije su, bolje raspoložene i troše manje lijekova. Otvara se komunikacija s ljudima, mogu povremeno ići sa djelatnicom u kupovinu, u ambulantu ili prisustvovati nekom mjesnom događaju. Usluga pomoći u kući obuhvaća : Organizaciju prehrane korisnika, Obavljanja kućnih poslova, Održavanje osobne higijene, Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Kroz projektnu djelatnost pomoći u kući u koju je uključeno 90 korisnika, udruga je stekla dragocjeno iskustvo koje će moći primjenjivati na provedbi ove socijalne usluge.

Osobna asistencija
Zbog velikih fizičkih, mentalnih i intelektualnih oštećenja, osobe s najtežom vrstom invaliditeta ne mogu samostalno obavljati najjednostavnije vitalne dnevne potrebe. Osobni asistent pomaže upravo na mjestu i vremenu kada osoba s invaliditetom treba i gdje treba. Osobni asistent pomaže kod pripremanja i uzimanja obroka, kod osobne higijene i higijene prostora. Cilj ove socijalne usluge je i da korisnicima omogućava socijalizacijske aktivnosti, odlazak u udrugo, kupovini, organiziranje druženja s prijateljima, odlazak na koncerte i sportske susrete. Tijekom 2023. godine udruga je dobila Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije. S obzirom na veliki broj upita potencijalnih zainteresiranih korisnika, a i prema dostupnim podacima, ugovaranje ove vrste usluge je od iznimne važnosti.

PROJEKTNA DJELATNOST


Pomoćnik u nastavi
Svi smo čuli za izraz Vršnjačko nasilje. Ono se najčešće odvija u školama a žrtve nasilja gotovo u pravilu učenici sa slabim ishodima u učenju zbog bilo koje vrste teškoća. Slabe ocjene u školi, nesigurna komunikacija izazivaju potištenost i nesigurnost a to je jako plodni tlo za ruganje i ponižavanje od strane vršnjaka. To dovodi do međusobnih sukoba djece a često se proteže i na roditelje. Provođenjem projekta pomoćnik u nastavi svakom se učeniku omogućavaju jednake mogućnosti u obrazovanju. To poboljšava školski uspjeh i uvelike otklanja negativan odnos prema učenicima s teškoćama u razvoju a i roditelji su bolje raspoloženi i cijela se obiteljska situacija mijenja na bolje.

Za djecu s teškoćama u razvoju u 2023. nastavlja se provedba projekta „Jačanje kvalitete školovanja uz pomoćnika u nastavi “ koji zapošljava 10 pomoćnika u nastavi a financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Projekt omogućuje učenicima s teškoćama u razvoju pravo na odgovarajuće obrazovanje i pohađanje škole u vlastitoj sredini.
Od lipnja 2023. nastavlja se Trogodišnji program iz prethodnog razdoblja „Radi kreativno misli pozitivno“ pod nazivom „Radi kreativno, misli pozitivno- radna okupacija 2“ koji obuhvaća razdoblje 2023.-2025. i koji se provodi u partnerstvu sa Udrugom Sunce Zabok. Program se bazira na uključivanju korisnika u zajednicu, buđenje interesa zajednice za život i rad mladih osoba s invaliditetom. Taj se rad bazira na vrtu koji je zasnovala Udruga. Uz to što su u prošloj godini proizvodili džem, kompot i čips od jabuka, ove godine su u visoke gredice zasadili 100 sadnica jagoda koje su izvrsno uspjele i na Danima otvorenih vrata počastili su se zajedno s posjetiteljima. Korisnici su tijekom godine posjetili Kuglanu Zabok i upoznali se s novim sportom te Party avion. U Udruzi Sunce Zabok organiziran je maskenbal u kojem su uz okrepu i glazbu sudjelovali svi korisnici, voditelji i predstavnici udruga.

U Osnovnoj školi Bedekovčina organizira se tradicionalna kreativna Božićna radionica Svatko ima svojeg anđela u kojoj sudjeluju učenici i roditelji kao i članovi udruge. Učenici Osnovne škole Bedekovčina posjetili su udrugu te u terapijskom vrtu zasadili sadnice jagoda koje su imali prilike kušati na Danima otvorenih vrata.

Povodom Dana osoba s Downovim sindromom u udruzi je održan susret osoba s Downovim sindromom i njihovih roditelja. Uz glazbu i okrepu te razmjenu iskustava roditelja. Povodom Dana otvorenih vrata udrugu je posjetio velik broj mještana i djelatnica te predstavnice Udruge Našenina vezilje i predstavnica KUD – Bedekovčina. Korisnici su izložili svoje radove i goste počastili jagodama koje su sami uzgojili. Udruga invalida Bedekovčina sudjelovala je na Sajmu udruga KZŽ Donjoj Stubici gdje su zapaženi ekološki proizvodi i ukrasi iz vlastitog vrta. Starije osobe s invaliditetom sudjelovale su u čišćenju dvorišta i voćnjaka te traktorima odvozili otpad na deponij. Za grupu odraslih i starijih članova već tradicionalno je u srpnju organizirano sedmodnevno ljetovanje u Selcu.
Rad udruge prepoznao je i Jadranski naftovod – JANAF, na čiji se natječaj udruga javila s projektnim prijedlogom „Uz podršku danas za bolje sutra“. Odobrenim sredstvima sufinanciraju se plaće stručnih djelatnika te operativni troškovi udruge.

U svibnju 2023. započeo je projekt Zaželi MIPOS– Pomoć u kući, a trajao je do kraja listopada nakon čega je prijavljen novi projekt sa višegodišnjim trajanjem. Projekt se provodio u partnerstvu sa gradom Zabokom i gradom Zlatarom. Udruga zapošljava 15 žena i uključen je 91 korisnika.

Podrška zajednice

Rad Udruge invalida Bedekovčina podržava Županija krapinsko- zagorska i Općina Bedekovčina kroz sufinanciranje projekata čiji su glavni ciljevi uključivanje osoba s invaliditetom i intelektualnim teškoćama u zajednicu. Udrugu podržava i Osnovna škola Bedekovčina, Srednja škola Bedekovčina , Dječji vrtić Bedekovčina, Dobrovoljno vatrogasno društvo Bedekovčina te Našenina bedekovčanske vezilje kao i KUD Bedekovčina. U rad udruge uključuju se i 10 volontera. Osobe s intelektualnim teškoćama ne mogu uspjeti u finoj motorici i intelektualnim radnjama te pomoć volontera za skupinu korisnika naših projekata nenadomjestiva.

Terapijski vrt
Udruga invalida Bedekovčina prva i jedina 2021. osnovala je terapijski vrt koji je imao jake senzoričke, radnookupacijske i radnoterapijske učinke. Bio je osnovan pod motom „Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti“. Projekt terapijskog vrta ne bi mogao uspjeti bez pomoći žena iz zajednice koje su se udružile pod nazivom „Socijala u venama“ . Darovale su 150 trajnica cvijeća i radile sve fizičke poslove u vrtu. Vrt je postigao iznimnu vidljivost u zajednici te tako pobudio interes zajednice za udrugu što je utjecalo na ostvarenje nužne povezanosti udruge i zajednice a članovi se uključuju u događaje u zajednici i ostvaruju bolju komunikaciju sa zajednicom.

Vjeruj u ljubav
Udruga invalida Bedekovčina svakako je najpoznatija po tradicionalnom koncertu „Vjeruj u ljubav“. Izvođači koncerta su sve lokalne glazbene zvijezde. Koncert okupi velik broj posjetitelja. Koncert omogućava vidljivost djelovanja i mogućnost doprinosa osoba s invaliditetom udruzi i zajednici a ujedno je i velika Bedekovčina koja je prepoznata kao lokalna zajednica koja iznimno podržava humanitarno djelovanje.

Planovi za budućnost
Ako slijedimo ove ideje znači da u zajednici trebamo steći povjerenje da su naše socijalne usluge pristupačne, kontinuirane i kvalitetne. Na taj način će se sve više ljudi uključiti u rad udruge, podići svoj zdravstveni status, kvalitetu vlastitog života na dobrobit vlastitih obitelji i zajednice.

Svekolikom administrativnom uspjehu pridonio je voditelj ureda, a stručne pravničke poslove uspješno vodi predsjednik udruge. Udruga vjeruje i u njihove menadžerske sposobnosti i vizije koje će pridonijeti razvoju udruge.

Kod formiranja terapijskog vrta naglasili smo izreku „Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti“. Ta je izreka primjenjiva na svakom polju života pa tako i u radu Udruge invalida Bedekovčina.

Misije „Socijalne usluge za sve generacije“

Vizije “Svaka nova osoba s bilo kojom vrstom invaliditeta koja se uključi u život zajednice, naš je korak u bolji svijet“
„Dobra djela, isto kao i ljubav, rađaju se u žaru srca“

Za uspješan rad i postignuća bitna je stručnost i organiziranost ali bez entuzijazma, topline ljudskog srca i pomoći dobrih ljudi, teško je doći do željenog uspjeha.

Sjaj dobrih djela ne blijedi
Kroz volontiranje, aktivizam i donacije, u uspjeh i rad udruge uključile su se rijeke ljudi, volontera i aktivista. Tako su nastale najljepše spontane radionice čiji su sjajni uspjesi bili inspiracija za dalje, za nove projekte i nove uspjehe.
Članovi udruge, zaposlenici i predsjednik Dragutin Burek žele vam čestit Božić, sretnu i uspješnu 2024. godinu te puno zdravlja i ljubavi u životu.

Još članaka iz "Sponzorirani članci"

Facebook