Prethodni članak
Sljedeći članak

Otvara se reciklažno dvorište u Velikom Trgovišću

Obavještavaju se svi mještani općine Veliko Trgovišće kako reciklažno dvorište počinje s radom 03.01.2023. godine.
Reciklažno dvorište se nalazi u Ulici dr. Stanka Pinjuha 18, Veliko Trgovišće.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta će biti utorkom 07-15 h (pauza: 10:30 – 11:00) i četvrtkom: 11 – 19 h (pauza: 14:30-15:00).

Reciklažnim dvorištem upravlja koncesionar EKO-FLOR PLUS d.o.o. Korištenje reciklažnog dvorišta je besplatno za korisnike usluge EKO-FLOR PLUS d.o.o. sa područja općine Veliko Trgovišće. Prilikom dovoza otpada korisnik je dužan predočiti osobnu iskaznicu.

Sve dodatne informacije o reciklažnom dvorištu i otpadu koje reciklažno dvorište zaprima su dostupne na službenoj web stranici općine.

NOSITELJ PROJEKTA

Općina Veliko Trgovišće

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

6.078.407,44 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA

3.395.074,08 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE

15.01.2021. -15.01.2023.

AKTIVNOSTI

ü  Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

ü  Izobrazno - informativne aktivnosti

ü  Promidžba i vidljivost

ü  Upravljanje projektom i administracija

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Posredničko tijelo 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

tel. 01/3717-111, https://mingor.gov.hr/ 

Posredničko tijelo 2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, tel. 01/5391-800, https://fzoeu.hr, [email protected] 

Korisnik: Općina Veliko Trgovišće , Trg S. i F. Tuđmana 2, 49214 Veliko Trgovišće, https://www.veliko-trgovisce.hr/, tel. 049/236-424

Još članaka iz "Sponzorirani članci"

Facebook