Prethodni članak
Sljedeći članak

Održane informativno-edukacijske tribine povodom izgradnje reciklažnog dvorišta u Velikom Trgovišću

U Velikom Trgovišću završena je izgradnja reciklažnog dvorišta

U Velikom Trgovišću završena je izgradnja reciklažnog dvorišta, te su povodom skorašnjeg otvorenja istoga održane dvije informativno-edukacijske tribine na kojima su mještani educirani i informirani o korištenju reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju otpada. Prva javna tribina je održana početkom studenog u Domu kulture, dok je druga javna tribina održana je u petak (2.12.2022.) u Dječjem vrtiću Rožica.

Obje javne tribine su održali predstavnici koncesionara EKO-FLOR PLUS d.o.o-a.

Javna tribina održana u dječjem vrtiću Rožica je na zanimljiv i djeci prilagođen način educirala najmlađe o važnosti pravilnog odvajanja otpada putem zanimljivih ilustracija i kratkog crtanog filma. Također, svim polaznicima jasličkog, vrtićkog i predškolskog odgoja su podijeljene edukativne bojanke  ''OKOLIŠ JE ČUVATI LAKO''.  Za kraj su djeca ispunila i kratki  slikoviti anketni obrazac prilagođen upravo njima.

Edukativne bojanke su podijeljene i mlađim polaznicima OŠ Veliko Trgovišće.

O datumu samog otvorenja reciklažnog dvorišta mještani će biti obaviješteni putem medija i službene stranice općine.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

NOSITELJ PROJEKTA

Općina Veliko Trgovišće

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

6.078.407,44 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA

3.395.074,08 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE

15.01.2021. -15.01.2023.

AKTIVNOSTI

ü  Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

ü  Izobrazno - informativne aktivnosti

ü  Promidžba i vidljivost

ü  Upravljanje projektom i administracija

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta


Posredničko tijelo 1:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

tel. 01/3717-111, https://mingor.gov.hr/ 

Posredničko tijelo 2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, tel. 01/5391-800, https://fzoeu.hr, [email protected] 

Korisnik: Općina Veliko Trgovišće , Trg S. i F. Tuđmana 2, 49214 Veliko Trgovišće, https://www.veliko-trgovisce.hr/, tel. 049/236-424 

Još članaka iz "Sponzorirani članci"

Facebook