Prethodni članak
Sljedeći članak

Gradu Pregradi ponovno petica za transparentnost proračuna


Institut za javne financije predstavio je 29. lipnja 2022. rezultate osmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica.

Grad Pregrada temeljem rezultata ponovno se našao se među jedinicama lokalne samouprave s najvišom razinom transparentnosti proračuna po broju objavljenih dokumenata te dobio ocjenu 5.

Cilj istraživanja bio je utvrditi objavljuju li sve županije, gradovi i općine svake godine pravovremeno pet ključnih proračunskih dokumenata na svojim mrežnim stranicama. Objava ovih pet ključnih proračunskih dokumenata može se smatrati tek prvim, ali temeljnim korakom prema potpunijoj transparentnosti i participaciji građana, odnosno neophodnim preduvjetom za educiranje građana i njihovo uključivanje u lokalne proračunske procese. Samo se proračunski obrazovani i pravovremeno informirani građani, vijećnici i novinari mogu konstruktivno uključiti u odlučivanje o prikupljanju i potrošnji lokalnih sredstava te u kontrolu odgovornosti lokalnih vlasti.

Gradonačelnik Marko Vešligaj istaknuo je važnost transparentnosti i pravovremenog objavljivanja informacija kako bi građani mogli aktivno participirati. Grad Pregrada prošle je godine implementirao platformu Otvoreni grad na kojoj se, između ostalih, nalaze usluge mojProračun, iProračun te iTransparentnost. Usluga mojProračun izravno uvodi građane u proces kreiranja proračuna. Dajući konstruktivne prijedloge, oni usmjeravaju sredstva proračuna za predstojeću godinu, a svi prijedlozi automatski se spremaju u sustav. iProračun daje pravovremene informacije o gradskom proračunu te na razumljiv način prikazuje relevantne fiskalne informacije. Ova usluga svakako doprinosi povjerenju građana u djelovanje Gradske uprave jer imaju direktan uvod u željene informacije. iTransparentnost daje ažuran i pregledan uvid u postupke nabave robe, radova i usluga te provedene isplate iz proračuna, kako bi građani bili upućeni u sve aktualnosti.

Još članaka iz "Pregrada"

Facebook